Bewakingsactiviteiten industriesector

Vier maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, heeft de FOD Binnenlandse Zaken een golf van thematische controles van de bewakingsagenten gelanceerd. Tijdens de maand maart werd de industriesector (luchthavens, havens, industrievestigingen) geviseerd door de personeelsleden van de Algemene Directie Veiligheid & Preventie. In totaal werden er 404 industriële sites gecontroleerd.

BeSafe Magazine 46

Op het menu: de bestuurlijke aanpak in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, de gepubliceerde uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de wet Private Veiligheid, en de Veiligheidsmonitor 2018.

 

Circulaire festival gardiennage privé

De omzendbrief SPV07 – Private bewaking bij evenementen en festivals, ondertekend door de Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken op 29 maart 2018, bevindt zich op www.BeSafe.be.

 

détecteurs de fumée

Op 22 maart 2018 werd de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant beloond met 500 rookmelders voor haar inzet voor brandveiligheid bij ouderen met het project "Nergens beter dan thuis".

camera

Op donderdag 8 maart werd de wijziging van de 'camerawet' in plenaire zitting goedgekeurd in de Kamer. Op 25 mei 2018 zal de inwerkingtreding ervan samenvallen met die van de GDPR, namelijk de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Maar wat zal deze nieuwe wet concreet veranderen in je dagelijks leven? En wat zullen jouw rechten en plichten zijn vanaf 25 mei 2018?

zone wallonie picarde

Ter gelegenheid van de veertiendaagse van de Veiligheid 2017, heeft de Algemene Directie Veiligheid en Preventie een wedstrijd georganiseerd om creatieve en vernieuwende projecten met betrekking tot de autonomie van bejaarden in geval van brand naar waarde te schatten en te belonen. Beloning voor de winnaar: de uitdeling van 500 rookmelders. Op vrijdag 16 februari 2018 viel de eer te beurt aan de hulpverleningszone Wallonië-Picardië, naar aanleiding van haar videoproject “un détecteur de fumée, sauve qui veut!”.

nuisance

Op 29 maart 2019 organiseert de AD Veiligheid & Preventie een colloquium over overlast.

Na de ministerraad van 14 december 2017 waarop de verlenging 2018-2019 van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen werd goedgekeurd, werd nu ook het reglementair kader gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 februari.

Aujourd’hui, le Conseil des Ministres a approuvé le projet d’Arrêté Royal déposé par le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Jan Jambon, proposant la prolongation des plans stratégiques de sécurité et de prévention (PSSP) conclus en 2014 avec 109 communes belges. La validité de ces plans stratégiques est prorogée pour une durée de deux ans, jusqu’au 1er janvier 2020