Een moderner en veiliger ticketbeheer voor voetbalwedstrijden

Smartphone met electronische ticket
Ministerieel Besluit maakt het ticketbeheer voor voetbalwedstrijden veiliger en moderner

E-ticketing mogelijk sinds najaar 2020

De ticketverkoop voor voetbalwedstrijden werd in het najaar van 2020 grondig gemoderniseerd. Sinds het verschijnen van een nieuw koninklijk besluit werd het toen immers mogelijk gemaakt voor voetbalclubs om via digitale weg toegangsbewijzen en abonnementen te verkopen. Clubs kunnen sindsdien hun tickets niet enkel op papier maar ook op digitale dragers, zoals een smartphone, aanbieden. 

Een-op-een verkoop verplicht sinds februari 2021

Om de veiligheid in de voetbalstadions te verhogen werd vanaf 1 februari 2021 de een-op-een verkoop van tickets voor voetbalwedstrijden verplicht. Sindsdien moet elke persoon die een toegangsbewijs of abonnement wil kopen, zich identificeren aan de hand van een identiteitsdocument. Voor de personen die niet aanwezig zijn bij de verkoop moet een kopie van de identiteitskaart worden voorgelegd. Deze nieuwe regelgeving stelt organisatoren van voetbalwedstrijden in staat een betere screening uit te voeren zodat personen met een stadionverbod geen toegangsbewijzen en abonnementen kunnen aankopen. 

Digitale overdracht identificatiegegevens

Het Ministerieel Besluit Ticketbeheer dat binnenkort in navolging van deze aanpassingen wordt gepubliceerd, regelt de digitale overdracht van de identificatiegegevens bij de ticketverkoop voor voetbalwedstrijden. Zo zal de koper van een toegangsbewijs of abonnement zich bij een digitale aankoop moeten identificeren door middel van het inlezen van het identiteitsdocument. Nog volgens het nieuwe MB moet op de kopie van de identiteitskaart van de personen voor wie een ticket of abonnement wordt gekocht, het doel van het gebruik van de kopie en de bestemmeling worden vermeld. 

Deze manier van ticketverkoop maakt een betere opvolging van de stadionverboden mogelijk. Door de amokmakers te weren, kan voetbal een feest blijven voor iedereen. 

 

Ook interessant voor u:

28 juli 2023
Deze 28 juli 2023 wordt het nieuwe voetbalseizoen officieel afgetrapt. Voetbal is een feest voor jong en oud. In de loop van vorig seizoen zijn er heel wat stappen ondernomen richting een meer veilige voetbalbeleving.
06 juli 2023
Op 06 juli 2023 werd een wijziging van de Voetbalwet gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe wet is om de veiligheid in onze voetbalstadions te verbeteren.
31 mei 2023
Op 31 mei is de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer samengekomen om zich te buigen over het wetsontwerp tot wijziging van de voetbalwet. Nadat minister Verlinden hun vragen over dit wetsontwerp beantwoordde, werd het door de commissieleden goedgekeurd.