Een moderner en veiliger ticketbeheer voor voetbalwedstrijden

Smartphone met electronische ticket
Ministerieel Besluit maakt het ticketbeheer voor voetbalwedstrijden veiliger en moderner

E-ticketing mogelijk sinds najaar 2020

De ticketverkoop voor voetbalwedstrijden werd in het najaar van 2020 grondig gemoderniseerd. Sinds het verschijnen van een nieuw koninklijk besluit werd het toen immers mogelijk gemaakt voor voetbalclubs om via digitale weg toegangsbewijzen en abonnementen te verkopen. Clubs kunnen sindsdien hun tickets niet enkel op papier maar ook op digitale dragers, zoals een smartphone, aanbieden. 

Een-op-een verkoop verplicht sinds februari 2021

Om de veiligheid in de voetbalstadions te verhogen werd vanaf 1 februari 2021 de een-op-een verkoop van tickets voor voetbalwedstrijden verplicht. Sindsdien moet elke persoon die een toegangsbewijs of abonnement wil kopen, zich identificeren aan de hand van een identiteitsdocument. Voor de personen die niet aanwezig zijn bij de verkoop moet een kopie van de identiteitskaart worden voorgelegd. Deze nieuwe regelgeving stelt organisatoren van voetbalwedstrijden in staat een betere screening uit te voeren zodat personen met een stadionverbod geen toegangsbewijzen en abonnementen kunnen aankopen. 

Digitale overdracht identificatiegegevens

Het Ministerieel Besluit Ticketbeheer dat binnenkort in navolging van deze aanpassingen wordt gepubliceerd, regelt de digitale overdracht van de identificatiegegevens bij de ticketverkoop voor voetbalwedstrijden. Zo zal de koper van een toegangsbewijs of abonnement zich bij een digitale aankoop moeten identificeren door middel van het inlezen van het identiteitsdocument. Nog volgens het nieuwe MB moet op de kopie van de identiteitskaart van de personen voor wie een ticket of abonnement wordt gekocht, het doel van het gebruik van de kopie en de bestemmeling worden vermeld. 

Deze manier van ticketverkoop maakt een betere opvolging van de stadionverboden mogelijk. Door de amokmakers te weren, kan voetbal een feest blijven voor iedereen. 

 

Ook interessant voor u:

18 november 2022
De FOD Binnenlandse Zaken organiseert samen met de Royal Belgian Football Association op 8 december de eerste dag van de voetbalsteward!
12 mei 2022
Vandaag, donderdag 12 mei 2022, stelden de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de FOD Binnenlandse Zaken en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden het actieplan Samen voor veilig voetbal voor. Dit actieplan kwam tot stand op vraag van de minister, in samenwerking met de politie en de profclubs. Het plan heeft als doel om voetbalwedstrijden in veilige en aangename omstandigheden te laten verlopen.
18 maart 2022
Gisteren, donderdag 17 maart 2022, bracht minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een bezoek aan de Ghelamco Arena. Haar bezoek kaderde in de toekenning van een subsidie van €35.000 aan het project Iedereen Anders, Allemaal Voetbal van de KAA Gent Foundation, een project rond respect voor diversiteit en verdraagzaamheid op en rond de Gentse voetbalvelden. Daarnaast woonde ze een partneravond bij rond racismebestrijding bij jeugdploegen.