EUCPN webinars zijn terug

Het EUCPN (European Crime Prevention Network) organiseert de komende maanden opnieuw enkele webinars waaraan u kan deelnemen. Deelname is gratis, maar registreren is verplicht.

De webinars gaan door in het Engels.


•    "Does crime prevented mean crime displaced?" - 15 september, van 14u - 14u30
Tijdens deze korte webinar zal de EUCPN mythbuster "Does crime prevented mean crime displaced?" worden gepresenteerd. 
Soms wordt immers gedacht dat het uitvoeren van preventie-interventies ertoe zal leiden dat daders hun activiteiten zullen verplaatsen naar andere locaties, hun methoden zullen veranderen of nieuwe doelwitten zullen vinden. In de praktijk wordt de verplaatsing van criminaliteit echter vaak geneutraliseerd door twee andere effecten, namelijk het verdwijnen van criminaliteit en de uitbreiding van de voordelen van criminaliteitspreventie.
Registreer hier: webinair EUCPN: "Does crime prevented mean crime displaced?" | EUCPN

 

•    "The evaluation of crime prevention" - 25 oktober van 14u - 15u
In overeenstemming met de noden van het terrein en om de preventiewerker de juiste kennis en vaardigheden bij te brengen om doeltreffende evaluaties uit te voeren, heeft Universiteit Gent van het EUCPN de opdracht gekregen een lespakket te ontwikkelen. Dit pakket bestaat uit educatief materiaal ter ondersteuning van de opleiding en een handleiding voor het geven van de opleiding. De webinar zal een blik werpen op de inhoud ervan. 
Registreer hier: webinair EUCPN: the evaluation of crime prevention | EUCPN

 

•   "A victim-centred approach to preventing repeat hate crime victimisation of LGBTI people" - 10 november, van 10u-11u
Aangezien het wellicht moeilijk te voorkomen is dat LGBTI's ooit te maken krijgen met door haat gedreven geweld of pesterijen, lijkt het zinvol om ons te richten op degenen die er al het slachtoffer van zijn geworden en te proberen dit te voorkomen door de kans op recidive te verkleinen, en ervoor te zorgen dat zij zich veilig en weerbaar voelen door hun onveiligheidsgevoelens te verminderen.
Registreer hier: webinair EUCPN: a victim-centred approach to preventing repeat hate crime victimisation of LGBTI people | EUCPN

 

Publicaties European Crime Prevention Network
Het EUCPN heeft deze zomer enkele nieuwe publicaties uitgebracht:
•    Toolbox "Street gang prevention"
Het EUCPN Secretariaat heeft, in samenwerking met het Franse Voorzitterschap van het EUCPN, een nieuwe toolbox uitgebracht.
Deze toolbox schetst het fenomeen van straatbendes en beschrijft drie soorten preventieve benaderingen van jeugdbendeproblemen: maatschappelijk werk en welzijnsbenaderingen om rekrutering in bendes te voorkomen, gerichte afschrikkingsstrategieën van de politie om het aantal geweldplegingen door bendes te verminderen, en exitprogramma's om de rehabilitatie van bendeleden te stimuleren en recidive te verminderen.
De Toolbox - street gang prevention | EUCPN is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits.


•  Paper "A holistic approach towards preventing fencing"
Heling is het willens en wetens verhandelen van gestolen goederen, en omvat een grote verscheidenheid aan activiteiten. Om heling aan te pakken is een uitgebreide aanpak nodig die gericht is op verschillende aandachtsgebieden en waarbij verschillende partners worden betrokken. 
In deze paper worden vier aandachtsgebieden besproken die samen het fenomeen van de heling omvatten.
Lees meer Recommendation paper: A holistic approach towards preventing fencing | EUCPN


•  Paper "Preventing environmental crime – from law into practice"
Als onderdeel van haar Green Deal wil de Europese Commissie de richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht ('‘Environmental Crime Directive’) moderniseren en nieuw leven inblazen. Het voorstel innoveert op verschillende manieren en zal maatregelen ter preventie van milieucriminaliteit op nationaal of regionaal niveau verplicht stellen. 
In dit document wordt het voorstel besproken en worden enkele goede voorbeelden gegeven.
Lees meer: Preventing environmental crime – from law into practice | EUCPN 

Ook interessant voor u:

28 juli 2022
Op 30 juli is het Werelddag voor de slachtoffers van mensenhandel en voert UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) jaarlijks de Blue Heart Campaign om de problematiek van mensenhandel onder de aandacht te brengen, om sterker te kunnen optreden tegen de daders en om de slachtoffers te voorzien in de nodige en gepaste opvang en zorg.

21 maart 2022
Vorige week ontving de Algemene Directie voor Veiligheid en Preventie (ADVP) een Senegalese delegatie, onder leiding van de heer Yves Van De Vloet van EFUS (European Forum for Urban Security), om enkele veiligheids- en preventievraagstukken te bespreken.
13 juni 2024
Deze zomer vinden grote sportevenementen plaats, zoals het Europees Kampioenschap voetbal (EURO2024) en de Olympische Spelen. Op verschillende plaatsen in ons land zullen naar gewoonte publieke bijeenkomsten met uitzendingen op groot scherm worden georganiseerd.