Minister Annelies Verlinden investeert in projecten tegen intrafamiliaal geweld

Violence intra logo
In de strijd tegen intrafamiliaal geweld investeert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden €1,5 miljoen in vijftien lokale innovatieve projecten. Met deze investering moedigt ze de lokale overheden aan om proefprojecten te ontwikkelen.

Prioriteit
Tijdens de coronacrisis werd een stijging van het aantal feiten van intrafamiliaal geweld vastgesteld. Maar ook na de coronacrisis is deze problematiek nog actueel. De drempel om aangifte te doen ligt vaak nog te hoog, waardoor vele slachtoffers niet worden geholpen. Daarom maakt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden van de strijd tegen intrafamilaal geweld een topprioriteit.

Om de lokale en bovenlokale samenwerking te stimuleren, deed minister Verlinden eind 2021 een oproep aan alle Belgische steden en gemeenten om projectenvoorstellen in te dienen. De projecten hebben tot doel om intrafamiliaal geweld te voorkomen en kennis, ervaring en expertise met andere steden en gemeenten uit te wisselen.

Samenwerking tussen gemeenten
De ingediende projecten werden geanalyseerd door een expertencommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende overheidsorganen die betrokken zijn bij de bestrijding van huiselijk geweld: het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken, Justitie, en Volksgezondheid, de Lokale Politie, het Openbaar Ministerie en de hulpverleningssector intrafamiliaal geweld. Vijftien projecten werden geselecteerd.

Elk project betreft een samenwerkingsverband tussen ten minste twee gemeenten, waarvan één een coördinerende rol heeft. Elk project ontvangt €100.000, het gaat dus om een totale investering van €1,5 miljoen euro.

De 15 coördinerende steden en gemeenten zijn: Brussel, Sint-Gillis, Namen, Luik, Chaudfontaine, Verviers, Neupré, Mechelen, Oostende, Boom, Hasselt, Mol, Genk,
Roeselare en Gent.

Grondige evaluatie
De projecten worden opgevolgd door de FOD Binnenlandse Zaken, en zullen ook dienen als goede praktijken voor andere steden en gemeenten.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden benadrukt de noodzaak van deze projecten: “Intrafamiliaal geweld is een maatschappelijk fenomeen dat we niet mogen negeren, het is niet omdat het veelal niet zichtbaar is, dat het er niet is. Met deze financiële impuls stimuleren we de samenwerking tussen de lokale besturen en geven we hun de noodzakelijke middelen om innovatieve projecten uit te werken. De evaluaties van deze projecten zullen van grote meerwaarde zijn voor het toekomstig beleid in het kader van de strijd tegen familiaal geweld.”

Ook interessant voor u:

14 september 2022
Op 13 september vond in het kantoor van de AD Veiligheid & Preventie de kick-off van de impulsprojecten rond intrafamiliaal geweld plaats.
02 september 2022
In het hele land is het nieuwe schooljaar inmiddels van start gegaan. Heel wat leerlingen en leerkrachten verplaatsen zich met de fiets naar school. Helaas worden er elk schooljaar ook heel wat fietsen gestolen. De AD Veiligheid & Preventie geeft fietsers graag enkele tips mee om zich te wapenen tegen fietsdiefstal.
17 juni 2022
Op vraag van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie lanceerde de UGent het eerste grootschalige onderzoek naar Buurtinformatienetwerken (BIN) in België. Deze studie resulteerde in een zeer uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van buurten met en buurten zonder BIN.