afwijkingen brand

Op 28 augustus 2018 verschenen in het Belgisch Staatsblad twee koninklijke besluiten betreffende de commissie voor afwijking van de basisnormen inzake brandpreventie. Met deze KB's zijn de afwijkingscommissie en de procedure voor afwijkingsaanvragen brandpreventie geactualiseerd.

vol par ruse

Maandag 1 oktober 2018 is de internationale dag van de ouderen. In de aanloop naar de actie «1 dag niet» die strijd levert tegen inbraken in uw woningen, is dit de ideale gelegenheid om te herinneren aan enkele preventietips voor onze senioren om zich te beschermen tegen diefstal met list.

 

BeSafe 48

Het Mobile Team, dat twee jaar geleden gelanceerd werd, ondersteunt de steden en de gemeenten in het kader van de strijd tegen radicalisering en heeft al 81 bezoeken op het terrein afgelegd. In nummer 48 van het BeSafe Magazine wordt er aandacht aan besteed.

1joursans

Op vrijdag 26 oktober 2018 vindt de actie "1 dag niet" plaats. De verschillende initiatieven vinden plaats in de week van 22 tot 28 oktober. Vergeet niet om uw initiatief zo snel mogelijk te posten op www.1dagniet.be!

caméra

Zodra u als burger, overheid, onderneming, enz. één of verschillende bewakingscamera's plaatst, moet u de drie verplichtingen naleven die zijn voorzien in de «Camerawet ».

radicalisme

De inschrijvingen voor het colloquium “Preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot geweld – Gids van lokale initiatieven en tools” zijn afgesloten. Als u zich zou wensen in te schrijven voor de wachtlijst kan u ons steeds een mail sturen: [email protected].

gardien de la paix

Gemeenschapswachten kunnen dankzij de wet diverse bepalingen Binnenlandse Zaken van 15 juli 2018 voortaan bijkomende GAS-overtredingen vaststellen: de zogenaamde gemengde inbreuken. En voor ze aan hun opleiding kunnen beginnen, moeten ze ook aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden inzake aanwerving en het slagen voor de opleiding zijn opgenomen in de wijziging van 30 juli 2018 aan de wet gemeenschapswachten.

caméra

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe camerawet in werking getreden. De website BeSafe.be van de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken wil een referentie zijn voor eenieder die één of meerdere vragen heeft betreffende de camerawet. Ontdek vanaf vandaag onze verschillende rubrieken.

rookmelder

Van 8 tot 23 september 2018 vindt de ‘14-daagse van de Veiligheid’ plaats. Jaarlijks sensibiliseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken samen met de hulpverleningszones tijdens die periode rond brandveiligheid in de woning. De campagne blijft met de slogan “Elke rookmelder telt” inzetten op geplaatste en onderhouden rookmelders en een vluchtplan in geval van brand.

camera

Op 10 september 2018 organiseert de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken een informatiesessie over de camerawet ter attentie van de burgemeesters, gouverneurs en lokale overheden.