Het charter "Steden en gemeenten voor bemiddeling” wordt ter ondertekening voorgelegd aan alle burgemeesters.

la ministre Verlinden avec la charte de la médiation
De internationale bemiddelingsweek is net afgelopen, een mooie gelegenheid om bemiddeling in de schijnwerpers te zetten!

Sinds 2020 voert de FOD Binnenlandse Zaken, in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie en vzw Befus, een campagne om bemiddeling op het niveau van de lokale overheidsdiensten te promoten. 
In het verlengde van deze campagne versterkt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden haar steun voor bemiddeling door de lancering van het Charter “Steden en gemeenten voor bemiddeling" aan alle burgemeesters van het land. 

De doelstellingen van het charter zijn de volgende:

  • definiëren wat onder de term "bemiddeling" wordt verstaan 
  • ondersteunen van het werk van bemiddelaars werkzaam op het lokaal niveau 
  • het deontologische kader van bemiddelaars benadrukken 
  • de burger sensibiliseren omtrent het bestaan van bemiddeling 
  • de ontwikkeling van een cultuur van bemiddeling aanmoedigen 

Elk burgemeester wordt verzocht zich aan te sluiten bij het charter en zich ertoe te verbinden deze doelstellingen in zijn/haar gemeente uit te voeren.”

U kunt het charter hier raadplegen