Publicaties

Bekijk hier onze brochures en publicaties.
1 - 50 van de 82 resultaten

Tools

Toolbox
5 juni 2023

Sensibilisering politiepersoneel straatintimidatie - Brussel-West

Sensibilisering voor de problematiek van straatintimidatie aan de hand van theoretische bijdragen, rollenspelen en debatten.
Toolbox
5 juni 2023

Campagne #WijGrijpenIn - Neteland

De gemeenteregio Neteland heeft een campagne opgestart tegen grensoverschrijdend gedrag in het uitgangsleven.
Modelformulier
1 juni 2023

Aanvraagprocedure vergunning onderneming voor alarmsystemen

Procedure tot het bekomen van een vergunning of vernieuwing van een vergunning als onderneming voor alarmsystemen
Toolbox
24 mei 2023

Overzicht burenbemiddelingsdiensten - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Overzicht diensten in Brussel.
Toolbox
24 mei 2023

Opleiding school consent respect - Luik

Sensibilisering in scholen omtrent seksuele toestemming.
Lijsten
16 mei 2023

Overzicht burenbemiddelingsdiensten - Vlaanderen

Overzicht diensten in Vlaanderen.
Toolbox
11 mei 2023

Opleiding straatintimidatie - Sint-Gillis

De weg- en groenwerkers die in de gemeentelijke publieke ruimte werken sensibiliseren voor seksisme en straatintimidatie door hen gepleegd, maar ook omtrent hun rol als eventuele getuigen en helpers in geval van straatintimidatie.
Toolbox
11 mei 2023

Project feestelijke omgevingen - Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs

Dit project heeft als doel om een veilige en positieve omgeving te creëren en bezoekers te sensibiliseren om seksueel grensoverschrijdend gedrag niet te negeren.
Lijsten
9 mei 2023

Lijst van de vergunde ondernemingen voor alarmsystemen

Lijst van de vergunde ondernemingen voor alarmsystemen
Lijsten
9 mei 2023

Lijst van de vergunde bewakingsondernemingen

Lijst van de vergunde bewakingsondernemingen
Lijsten
9 mei 2023

Lijst van de vergunde interne bewakingsdiensten

Lijst van de vergunde interne bewakingsdiensten
Lijsten
9 mei 2023

Lijst van vergunde opleidingsinstellingen bewaking

Lijst vergunde opleidingsinstellingen bewaking
Lijsten
9 mei 2023

Lijst van de vergunde veiligheidsdiensten

Lijst van de vergunde veiligheidsdiensten
Lijsten
9 mei 2023

Lijst van de vergunde alarmcentrales

Lijst van de vergunde alarmcentrales
Lijsten
9 mei 2023

Lijst van de vergunde ondernemingen voor veiligheidsadvies

Lijst van de vergunde ondernemingen voor veiligheidsadvies
Lijsten
9 mei 2023

Lijst van de vergunde eCall alarmcentrales

Lijst van de vergunde eCall alarmcentrales
Lijsten
9 mei 2023

Lijst van de vergunde secundaire scholen

Listes des écoles secondaires de formation
Lijsten
9 mei 2023

Lijst van de vergunde privé-detectives

Lijst van de vergunde privé-detectives
Toolbox
3 mei 2023

Projecten cyberseksisme - Mediawijs

Deze projecten helpen scholen om een veilige omgeving te creëren, waar specifiek thema’s zoals cyberpesten, sexting, portret- en auteursrecht of online identiteit bespreekbaar worden.
Toolbox
3 mei 2023

Theoretisch kader

Inspiratiegids voor de preventie van seksueel en seksistisch geweld in de openbare ruimte
Toolbox
3 mei 2023

Plan anti-straatintimidatie - Luik

Gezamenlijke actie met de Politie, het Parket en het Plan om preventie en repressie van seksuele straatintimidatie te combineren. Strikte toepassing van de seksismewet van 2014.
Brochure / affiche
27 april 2023

Affiche

Een affiche rond inbraakpreventie tijdens de zomermaanden.
Brochure / affiche
27 april 2023

Flyer

Een flyer rond inbraakpreventie tijdens de zomermaanden.
Lijsten
19 april 2023

Overzicht fietsgraveringen

Lijst van gemeenten waar je jouw fiets zeker kan laten graveren. Dit overzicht bevat enkel de lokale overheden waarvan we de expliciete toestemming hebben gekregen om de gegevens op onze website te publiceren.

Staat jouw lokale overheid niet in de lijst? Contacteer jouw lokale overheid en ontdek de lokale markeringsmogelijkheden.
Modelformulier
3 april 2023

Instemming veiligheidsonderzoek (bijlage 3)

Instemming onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden
Modelformulier
16 maart 2023

Aanvraagprocedure vergunning onderneming voor camerasystemen

Procedure tot het bekomen van een vergunning of vernieuwing van een vergunning als onderneming voor camerasystemen
Lijsten
14 maart 2023

Lijst van de vergunde ondernemingen voor camerasystemen met toepassing van de overgangsbepaling

Artikel 276 van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 02/10/2017
Lijsten
14 maart 2023

Lijst van de vergunde ondernemingen voor camerasystemen

Lijst van de vergunde ondernemingen voor camerasystemen
Modelformulier
20 februari 2023

Aanvraagprocedure vergunning bewakingsonderneming

Procedure tot het bekomen van een vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming
Modelformulier
20 februari 2023

Aanvraagprocedure vergunning interne bewakingsdienst

Procedure tot het bekomen van een vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst
Modelformulier
20 februari 2023

Aanvraagprocedure vernieuwing vergunning bewakingsonderneming

Procedure tot het bekomen van de vernieuwing van een vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming
Modelformulier
20 februari 2023

Aanvraagprocedure vernieuwing vergunning interne bewakingsdienst

Procedure tot het bekomen van de vernieuwing van een vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst
Modelformulier
20 februari 2023

Aanvraagprocedure uitbreiding vergunning bewakingsonderneming en interne bewakingsdienst

Procedure tot het bekomen van een uitbreiding van de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming of organiseren van een interne bewakingsdienst
Statistieken
9 december 2022

Uiteenzetting ADVP colloquium GAS in het kader van Covid

Brochure / affiche
29 november 2022

Banner voor e-mailhandtekening

Brochure / affiche
29 november 2022

Visual (jpg)

Brochure / affiche
29 november 2022

Visual (pdf)

Lijsten
14 november 2022

Lijst opleidingsorganisaties - alarmensysteem

Modelformulier
5 oktober 2022

Verklaring op eer personeelslid onderneming voor alarmsystemen (bijlage 2)

Verklaring op eer als (toekomstig) personeelslid, zoals bedoeld in artikel 60 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, van een onderneming waarvoor een vergunning of de vernieuwing van de vergunning als 'onderneming voor alarmsystemen' wordt aangevraagd.
Modelformulier
5 oktober 2022

Aanvraagprocedure wijziging vergunning alarm

Wijzigingen met betrekking tot de vergunning als onderneming voor alarmsystemen
Lijsten
26 september 2022

Opleidingsinstellingen alarmen

Handleiding / gids
26 september 2022

Powerpoint webinar

Brochure / affiche
21 september 2022

Affiche

Brochure / affiche
21 september 2022

Flyer A5

Modelformulier
16 september 2022

Verklaring op eer personeelslid onderneming voor camerasystemen (bijlage 2)

Verklaring op eer als (toekomstig) personeelslid, zoals bedoeld in artikel 60 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, van een onderneming waarvoor een vergunning of de vernieuwing van de vergunning als ‘onderneming voor camerasystemen’ wordt aangevraagd.
Modelformulier
16 september 2022

Aanvraagprocedure wijziging vergunning camera

Wijzigingen met betrekking tot de vergunning als onderneming voor camerasystemen
Modelformulier
16 september 2022

Aanvraagprocedure vrijwillige intrekking vergunning camera

Aanvraag tot vrijwillige intrekking (stopzetting) vergunning onderneming voor camerasystemen
Modelformulier
16 september 2022

Aanvraagprocedure vrijwillige intrekking vergunning alarmsystemen

Aanvraag tot vrijwillige intrekking (stopzetting) vergunning onderneming voor alarmsystemen
Brochure / affiche
12 september 2022

Roll-up [email protected]

Brochure / affiche
12 september 2022

Banner [email protected]