Logo's

Hoe dient de samenwerking tussen de politie en de private veiligheidssector er in de toekomst uit te zien?  Wat kan de rol van deze sector zijn in het toekomstig integraal veiligheidsbeleid? Welke technologische innovaties kunnen we verwachten in de sector van de private veiligheid? Over deze vragen zullen de verschillende stakeholders zich op 21 juni buigen tijdens de Staten-Generaal van de Private Veiligheid. De concrete aanbevelingen kunnen waardevol zijn voor het integraal veiligheidsbeleid van de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Op vraag van de ADVP lanceerde de UGent het eerste grootschalige onderzoek naar BIN’s in België. Deze studie resulteerde in een zeer uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van buurten met en buurten zonder BIN.

Tijdens een live Youtube event op dinsdag 7 juni via YouTube werden de meest opvallende en interessante resultaten besproken.

Boek BIN

marco

Op 25 mei 2022 reikte minister Verlinden de eerste uniforme identificatiekaarten uit aan twee gemeenschapswachten. 

conferentie

Een bewakingsagent die een bezoeker van een bedrijf om zijn identiteitskaart vraagt. Een voetbalsteward die een supporter wil fouilleren. Een gemeenschapswacht die aan de schoolpoort het verkeer regelt … Burgers en veiligheidsprofessionals komen elke dag met elkaar in contact. Voor de burger is het niet altijd duidelijk wat er kan en wat er mag tijdens deze interventies. Omgekeerd zijn veiligheidsprofessionals zich niet altijd bewust van de impact van hun optreden. Tijdens een conferentie in het kader van het project ‘Wederzijds respect’ gingen veiligheidsprofessionals en burgers met elkaar in debat over deze thematieken en wisselden ze ervaringen uit.  Uit hun gesprekken kwamen enkele concrete aanbevelingen om de relatie tussen burgers en veiligheidsprofessionals te verbeteren.

logo NL

Mag een voetbalsteward de identiteitskaart van supporters vragen? Wanneer moet je als burger betalen voor een tussenkomst van de brandweer? Kunnen gemeenschapswachten gebruik maken van een wapenstok of pepperspray als ze met agressieve burgers worden geconfronteerd? Veel mensen zijn niet of onvoldoende op de hoogte van de taken en bevoegdheden van de veiligheidsberoepen (politie, brandweer, voetbalstewards, bewakingsagenten…). Ook kennen ze vaak hun eigen rechten en plichten tijdens interacties met deze veiligheidsprofessionals niet. Tijdens een conferentie op 25 mei zullen veiligheidsprofessionals en burgers ervaringen uitwisselen en met elkaar in debat  gaan over wat er kan en wat er mag tijdens interventies. Want wederzijds respect kan pas groeien als we elkaar leren kennen.

Intersection

Op woensdag 18 mei 2022 stond in Edingen wederzijds respect centraal tijdens een seminarie georganiseerd door Reseau Intersection. "Wederzijds respect, een kritische succesfactor in de relatie tussen de bevolking en de politie", was het thema van deze studiedag. De hele dag wisselden politiemensen van gedachten over het thema ‘respect’ in hun interacties met burgers bij het uitoefenen van hun job.

Vandaag, donderdag 12 mei 2022, stelden de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de FOD Binnenlandse Zaken en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden het actieplan Samen voor veilig voetbal voor. Dit actieplan kwam tot stand op vraag van de minister, in samenwerking met de politie en de profclubs. Het plan heeft als doel om voetbalwedstrijden in veilige en aangename omstandigheden te laten verlopen.     

Annelies Verlinden SEGPOL

Tijdens een tussentijds event  van de Staten-Generaal van de Politie (kortweg SEGPOL) in Kortrijk Xpo werden eerder deze weekde eerste tussentijdse aanbevelingen voor een moderne en dynamische politiewerking overhandigd aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. SEGPOL is een bottom-up traject dat in mei vorig jaar in het leven werd geroepen door de minister, om de politie klaar te maken voor de uitdagingen van morgen.

Op zaterdag 19 maart gaven onze collega’s Jules en Visara en hun stagiaires Mayssa en Elona workshops rond de veiligheidsberoepen aan jongeren van de Gentse vzw TAJO.

Nu de lente in het land is, dromen velen van ons al van de zomer en de reizen die we in de vakantie zullen maken. Zoals elk jaar zullen veel Belgen er deze zomer ook met de caravan of mobilhome op uit trekken.