image

De algemene directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken heeft wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 4 september 2013 tot regeling van de methodes en procedures van toepassing op de activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om te strijden tegen piraterij en tot vaststelling van verscheidene maatregelen die gelden voor de maritieme veiligheidsploegen. Een maritieme veiligheidsploeg bestaat vanaf heden uit minstens twee personeelsleden en één operationele leidinggevende.

Charlyne

https://www.besafe.be/nl/vigilis/bewakingNet als de andere beroepen die op de frontlinie stonden in de strijd tegen Covid-19, mogen ook de bewakingsagenten terecht in de bloemetjes worden gezet. Om die reden werd Charlyne, die al meer dan 10 jaar bewakingsagent is, door de Koning bedankt tijdens de plechtigheid van de Nationale Feestdag. Naar aanleiding hiervan vroegen wij haar meer over haar dagdagelijkse taken.

Anthony

Net zoals de andere beroepen die op de frontlinie stonden in de strijd tegen Covid-19, hebben de gemeenschapswachten zich dagdagelijks ingezet in deze crisisperiode. Anthony, gemeenschapswacht te Antwerpen, werd op de Nationale Feestdag gehuldigd door de Koning en bedankt voor zijn geleverde diensten. Wij vroegen hem meer over zijn dagelijks werk.

België

Op 21 juli, de Belgische Nationale Feestdag, heeft de Koning alle personen bedankt die zich in de frontlinie ingezet hebben om de burgers te helpen deze coronacrisis te overwinnen.

Webinair

U keek er alvast naar uit, hier is de informatie over de E-Summer School van het Radix Team!

Zoals aangekondigd zal het Radix team een reeks van 3 webinars aanbieden die zich richten op extreemrechts en extreemlinks. Elke webinar zal in het Frans worden gegeven door ons Franstalige team en in het Nederlands door ons Nederlandstalige team.

image tram

Door de uitbraak van het coronavirus hebben velen besloten de zomervakantie door te brengen in eigen land. Heb je een bezoekje gepland aan de Belgische kust? Of een citytrip naar één van onze Belgische steden? Laat je vakantie niet verpesten door pickpockets! Voorkom gauwdiefstal aan de hand van enkele eenvoudige tips.

 

caméra

Na de herziening van de Camerawet van 21 maart 2007 hadden de eigenaars van een of meer bewakingscamera's tot 25 mei 2020 de tijd om hun camera('s) via het nieuwe aangiftesysteem aan te geven: www.aangiftecamera.be. Deze termijn is nu verlengd tot 31 december 2021.

radix

Na een periode waarin de terreinopdrachten werden uitgesteld, is het Radix Team - dat lokale autoriteiten helpt om een beleid uit te werken ter voorkoming van radicalisering - terug met consultancies!

 

Approche administrative

Het Europees netwerk voor de bestuurlijke aanpak (ENAA) publiceert voor de derde keer een handboek over de administratieve aanpak van de bestrijding van de georganiseerde misdaad in Europa.

gender

Deze gids maakt onderdeel uit van het preventiebeleid dat ernaar streeft het onveiligheidsgevoel van vrouwen in de publieke ruimte te verlagen. De gids wil een inspiratiebron zijn voor stedelijke en gemeentelijke besturen om de genderdimensie te integreren in stedelijke-, gemeentelijke- en wijk-ontwikkelingsplannen. Het doel is om meer gendergelijkheid te creeëren in de toegang en het gebruik van de publieke ruimte.