Lancering Blue Heart-campagne 2023

Smurfen in de strijd tegen mensenhandel
Op 24 juli 2023 werd in Luik de Blue Heart-campagne gelanceerd. De campagne is gericht op bewustmaking rond de verontrustende ontwikkelingen en tendensen die de Verenigde Naties in kaart brengt in het Globaal Rapport over mensenhandel 2022.

De Blue Heart-campagne is een internationaal programma ter bestrijding van mensenhandel. Het is een initiatief van het Verenigde Naties-bureau voor Drugs- en Criminaliteit (UNODC) en maakt deel uit van Werelddag tegen Mensenhandel op 30 juli.
Mensenhandel is een van de meest lucratieve misdaden ter wereld. Volgens het statistisch rapport van de Verenigde Naties over mensenhandel, gepubliceerd in 2022, zijn minstens 23.000 mensen het slachtoffer van mensenhandel, die naar schatting een jaarlijkse omzet van meer dan 38 miljard dollar genereert.
 

Vorig jaar werd een website opgezet waarop slachtoffers van mensenhandel terecht kunnen.  Op 23 juli 2023 werd nu ook het nieuwe telefoonnummer “078/055 800” van het Belgisch Meldpunt voor slachtoffers gelanceerd. Bellers zullen voortaan worden doorverwezen naar de drie opvangcentra in België (Payoke in Vlaanderen, Pag-asa in Brussel en Sürya in Wallonië).

De federale overheidsdiensten Justitie, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken, het UNODC in Brussel, en de gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel hebben hun krachten verenigd voor de Belgische campagne en kunnen ook rekenen op ondersteuning van de lokale overheden.

Dit jaar nemen meer dan 40 Belgische steden en gemeenten deel aan de Blue Heart-campagne op 30 juli. Zij verlichten hun stadhuizen en andere gebouwen in de symbolische blauwe kleur.
De FOD Justitie heeft drie brochures beschikbaar gesteld om burgers bewust te maken voor deze problematiek. U kan ze hier gratis downloaden. Meer informatie over de “Blue Heart Campaign” vindt u op de website van de UNODC.