AD Veiligheid & Preventie deel haar expertise op EFUS-conferentie in Brussel

logo EFUS
De AD Veiligheid & Preventie neemt actief deel aan de driedaagse EFUS-conferentie (European Forum for Urban Security) in Brussel, georganiseerd door het Brussels Gewest van 20 tot 22 maart 2024. Het thema van de conferentie was 'Veiligheid, Democratie en Steden' en brengt lokale besturen uit heel Europa samen om belangrijke uitdagingen op het gebied van stedelijke veiligheid aan te pakken.

De EFUS-conferentie, die elke drie jaar plaatsvindt, biedt ondersteuning aan lokale overheden bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van hun lokaal stedelijk veiligheidsbeleid. Het hoofddoel van de conferentie is om de deelnemers met elkaar in gesprek te laten gaan om mogelijke oplossingen te ontwikkelen om de uitdagingen aan te gaan waarmee Europese steden geconfronteerd worden, zoals  bijvoorbeeld crisisbeheersing, de bestuurlijke aanpak, het voorkomen van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen discriminerend geweld.

Tijdens de conferentie hebben enkele collega’s van onze algemene directie gesproken over verschillende thema’s, waaronder de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, private veiligheid op Europees niveau en onze campagne voor #WederzijdsRespect. Met deze bijdragen zetten we sterk in op het delen van expertise en het bevorderen van veiligheid, zowel op lokaal en Europees niveau.

Ook interessant voor u:

20 februari 2024
De AD Veiligheid & Preventie (ADVP) verwelkomt op 20 en 21 februari tal van experten uit verschillende EU-Lidstaten over de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Deze samenkomst kadert in het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en wordt voorgezeten door het European Network on the Administrative Approach tackling serious and organised crime (ENAA).
21 november 2023
Tal van nationale experten uit verschillende EU-Lidstaten kwamen op 21 november samen in het historische Egmontpaleis te Brussel. Ze bespraken de aanpak en de uitdagingen van het beleid rond private veiligheid in onze samenleving.
28 juli 2023
Op 24 juli 2023 werd in Luik de Blue Heart-campagne gelanceerd. De campagne is gericht op bewustmaking rond de verontrustende ontwikkelingen en tendensen die de Verenigde Naties in kaart brengt in het Globaal Rapport over mensenhandel 2022.