Wetgeving Private & Bijzondere Veiligheid

Hier vind je een overzicht van de reglementering inzake private & bijzondere veiligheid.

Wetten en wetswijzigingen

Wet
Mon, Oct 2 2017

Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Koninklijk Besluit
Fri, Dec 21 2018

Koninlijk besluit van 21 december 2018 tot regeling van de procedure tot preventieve schorsing van het recht van een persoon om activiteiten uit te oefenen bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Koninklijk Besluit
Fri, Jul 3 2020

Koninlijk besluit van 03/07/2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 04/09/2013 tot regeling van de methodes en procedures van toepassing op de activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen

Wet
Thu, May 9 2019

Wet van 9 mei 2019 tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid voor wat betreft de verwerking van gegevens

Wet
Wed, Mar 21 2018

Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen

Uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven

Koninklijk Besluit
Tue, May 21 1991

Koninklijk besluit van 21 mei 1991 betreffende het verlenen van vergunningen aan bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten en de erkenning van beveiligingsondernemingen (B.S., 28 mei 1991)

Koninklijk Besluit
Tue, May 14 1991

Koninklijk besluit van 14 mei 1991 betreffende de financiële middelen en de technische uitrusting van bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en interne bewakingsdiensten (B.S., 28 mei 1991)