Staten-Generaal Private Veiligheid: blik op de toekomst

zaal Staten-generaal Private Veiligheid
Hoe dient de samenwerking tussen de politie en de private veiligheidssector er in de toekomst uit te zien? Wat kan de rol van deze sector zijn in het toekomstig integraal veiligheidsbeleid? ...

Welke technologische innovaties kunnen we verwachten in de sector van de private veiligheid? Over deze vragen zullen de verschillende stakeholders zich op 21 juni buigen tijdens de Staten-Generaal van de Private Veiligheid. De concrete aanbevelingen kunnen waardevol zijn voor het integraal veiligheidsbeleid van de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Bewakings- en veiligheidsagenten, camera- en alarminstallateurs, veiligheidsadviseurs: de private veiligheidssector en haar professionals spelen een centrale rol in het integraal veiligheidsbeleid. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken verleent vergunningen, voert controles uit op de naleving van de vergunnings- en uitoefeningsvoorwaarden en sanctioneert ondernemingen en personen die niet aan deze voorwaarden voldoen. Op deze manier waakt de overheid over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de private veiligheidssector.

De toekomst van de private veiligheidssector

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden erkent de rol van de private sector in het veiligheidsbeleid. Ook in de toekomst ziet ze de sector als een noodzakelijke professionele partner in de veiligheidsketen. Op haar aangeven organiseren de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP), het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en de Universiteiten van Gent en Luik samen de Staten-Generaal van de Private Veiligheid. ‘Securing the future’ is het motto van dit platform dat alle belanghebbenden uit de sector samenbrengt.

Naast de organisatoren zullen verschillende stakeholders (federale en lokale politie, lokale besturen, en diverse beroepsverenigingen, …) zich buigen over de positie van de sector in het toekomstig veiligheidslandschap. De deelnemers zullen vooral stilstaan bij de rol die de sector kan spelen in het toekomstig integraal veiligheidsbeleid en hoe de samenwerking er zou kunnen uitzien met onder andere de politie. Daarnaast zullen de deelnemers van de Staten-Generaal van de Private Veiligheid aandacht hebben voor de uitdagingen en de opportuniteiten die de technologische innovaties op het gebied van private veiligheid met zich meebrengen zoals bijvoorbeeld camera- en alarmsystemen. Het verzoenen van de mogelijkheden van het digitale tijdperk met onze grondrechten is één van de centrale thema’s van deze dag.

Concrete aanbevelingen voor toekomstig beleid

Na reflecties van experts uit de overheid, de private veiligheidssector en de academische wereld, zullen de deelnemers zich opsplitsen in panels die zich over de verschillende aspecten van elk van deze vraagstukken buigen. Op basis van de conclusies van deze gesprekken zullen concrete aanbevelingen worden geformuleerd. Deze aanbevelingen worden aan de minister bezorgd en kunnen dienen als inspiratie voor toekomstige beleidsbeslissingen. Op deze manier werken vandaag alle betrokken partijen samen een breed gedragen plan uit voor de private veiligheidssector van morgen.

Ook interessant voor u:

26 april 2023
Het festivalseizoen gaat van start op 1 mei 2023.  Om de veiligheid te garanderen van zowel de organisatoren als de festivalgangers is het belangrijk om enkele regels in acht te nemen.
19 oktober 2022
Gisteren vond Securing The Castle plaats, een door Agoria en FOD Binnenlandse Zaken georganiseerd event dat publieke en private spelers in het veiligheidslandschap samenbrengt. Dit jaar stond het thema biometrie centraal. Wat zijn de mogelijkheden en hoe zien de uitdagingen er uit? Samen geven we de toekomst van de beveiliging vorm!
08 mei 2023
Een 200-tal gemeenschapswachten(-vaststellers) verzamelden zich op 9 mei in Brussel voor de eerste nationale Dag van de Gemeenschapswacht, georganiseerd door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) van de FOD Binnenlandse Zaken.