EU24: ADVP gastheer voor bijeenkomsten van ENAA

logo eu24 en ENAA
De AD Veiligheid & Preventie (ADVP) verwelkomt op 20 en 21 februari tal van experten uit verschillende EU-Lidstaten over de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Deze samenkomst kadert in het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en wordt voorgezeten door het European Network on the Administrative Approach tackling serious and organised crime (ENAA).

Van 1 januari tot en met 30 juni 2024 staat België in het middelpunt van het Europese speelveld als voorzitter van de Raad van de Europese Unie (EU). Als voorzitter van de Raad heeft België de taak om de Europese agenda vorm te geven, de samenwerking tussen lidstaten te bevorderen en vooruitgang te boeken op diverse domeinen. Het Belgische voorzitterschap vertaalt zich in een reeks toppen en conferenties waar beslissingen over de toekomst van de EU zullen worden genomen. In nauwe samenwerking met andere lidstaten en de instellingen van de Unie, zal België de komende maanden een brug slaan tussen diverse belangen en perspectieven.

Binnen deze context speelt ook de ADVP een actieve rol door het organiseren van een reeks van enkele evenementen. Op dinsdag 20 en woensdag 21 februari vindt de ‘ENAA Core Group Meeting’ en de ‘Full Network Meeting’ plaats in Brussel, voorgezeten door het ENAA samen met de vertegenwoordiger van de Europese Commissie.

Het ENAA fungeert als een netwerk van nationale contactpunten bij EU-lidstaten en richt zich op het delen van informatie en het nemen van gezamenlijke acties om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Tijdens de bijeenkomst worden allerlei initiatieven besproken, waaronder de bevordering van bestuurlijke informatie-uitwisseling en de noodzaak van aanpassingen aan de wetgeving om grensoverschrijdende samenwerking te vergemakkelijken.

Samen met de Federale Politie draagt de ADVP als voorzitter van het ENAA actief bij aan de bevordering van bestuurlijke handhaving en het delen van nationaal beleid met andere lidstaten. Tijdens de bijeenkomst werden ook nieuwe Belgische wetgevingsinitiatieven zoals de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB) en de rol van de Arrondissementele Informatie- en Expertisecentra (ARIECs) in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit gepresenteerd.

Met de Europese Unie als podium en België als dirigent, beloven de komende maanden een tijd van dynamiek en samenwerking te worden, waarin cruciale kwesties de revue zullen passeren en de belangen van burgers centraal staan. De evenementen georganiseerd door de ADVP voegen hier een lokaal en preventief element aan toe, waarbij de veiligheid en het welzijn van de burger hoog in het vaandel worden gedragen. We kijken uit naar een periode van versterkte samenwerking en constructieve dialoog, zowel binnen als buiten onze landsgrenzen.

Wil je meer weten over dit event, de samenstelling van de Core Group en het Full network, of het Belgisch Voorzitterschap in het algemeen? Bekijk dan zeker onze pagina over het Belgisch Voorzitterschap in de cluster Internationale Samenwerking voor meer info.

Ook interessant voor u:

22 maart 2024
De AD Veiligheid & Preventie neemt actief deel aan de driedaagse EFUS-conferentie (European Forum for Urban Security) in Brussel, georganiseerd door het Brussels Gewest van 20 tot 22 maart 2024. Het thema van de conferentie was 'Veiligheid, Democratie en Steden' en brengt lokale besturen uit heel Europa samen om belangrijke uitdagingen op het gebied van stedelijke veiligheid aan te pakken.
21 november 2023
Tal van nationale experten uit verschillende EU-Lidstaten kwamen op 21 november samen in het historische Egmontpaleis te Brussel. Ze bespraken de aanpak en de uitdagingen van het beleid rond private veiligheid in onze samenleving.
28 juli 2023
Op 24 juli 2023 werd in Luik de Blue Heart-campagne gelanceerd. De campagne is gericht op bewustmaking rond de verontrustende ontwikkelingen en tendensen die de Verenigde Naties in kaart brengt in het Globaal Rapport over mensenhandel 2022.