Een nieuw wetgevend kader voor private opsporing

privedetective
De ministerraad heeft op vrijdag 14 juli in eerste lezing het licht op groen gezet voor het nieuwe wetsontwerp tot regeling van de private opsporing. Dit ontwerp zal de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective vervangen.

Na meer dan 30 jaar zal de privé-detectivewet volledig worden hervormd. De huidige wet van 1991 is sterk verouderd en houdt geen rekening met nieuwe rechtsregels, actuele werkwijzen en de gewijzigde mogelijkheden tot opsporing. Hierdoor was het hoog tijd om een vervangend wetgevend kader te voorzien, aangepast aan de huidige tijdgeest.

De drie krachtlijnen voor de nieuwe wet inzake private opsporing laten zich als volgt vertalen:

  • Er mogen geen middelen en methodes gehanteerd worden door private actoren die specifiek voorbehouden zijn aan politiediensten, veiligheids- en inlichtingendiensten;

  • Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de methodes van opsporing voor publieke actoren en de methodes voor private actoren;

  • Er wordt gezorgd voor een verenigbaarheid met nationale en Europese regelgeving zoals de nieuwe camerawet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).