Publicaties

Bekijk hier onze brochures en publicaties.
51 - 100 van de 112 resultaten

Tools

Lijsten
16 mei 2023

Overzicht burenbemiddelingsdiensten - Vlaanderen

Overzicht diensten in Vlaanderen.
Toolbox
11 mei 2023

Project feestelijke omgevingen - Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs

Dit project heeft als doel om een veilige en positieve omgeving te creëren en bezoekers te sensibiliseren om seksueel grensoverschrijdend gedrag niet te negeren.
Toolbox
11 mei 2023

Opleiding straatintimidatie - Sint-Gillis

De weg- en groenwerkers die in de gemeentelijke publieke ruimte werken sensibiliseren voor seksisme en straatintimidatie door hen gepleegd, maar ook omtrent hun rol als eventuele getuigen en helpers in geval van straatintimidatie.
Lijsten
9 mei 2023

Lijst van de vergunde secundaire scholen

Listes des écoles secondaires de formation
Toolbox
3 mei 2023

Projecten cyberseksisme - Mediawijs

Deze projecten helpen scholen om een veilige omgeving te creëren, waar specifiek thema’s zoals cyberpesten, sexting, portret- en auteursrecht of online identiteit bespreekbaar worden.
Toolbox
3 mei 2023

Plan anti-straatintimidatie - Luik

Gezamenlijke actie met de Politie, het Parket en het Plan om preventie en repressie van seksuele straatintimidatie te combineren. Strikte toepassing van de seksismewet van 2014.
Handleiding / gids
1 mei 2023

Gebruikershandleiding aangiftesysteem bewakingscamera's

Gebruikershandleiding voor de aangifte van bewakingscamera's.
Brochure / affiche
27 april 2023

Flyer

Een flyer rond inbraakpreventie tijdens de zomermaanden.
Brochure / affiche
27 april 2023

Affiche

Een affiche rond inbraakpreventie tijdens de zomermaanden.
Modelformulier
3 april 2023

Instemming veiligheidsonderzoek (bijlage 3)

Instemming onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden
Modelformulier
16 maart 2023

Aanvraagprocedure vergunning onderneming voor camerasystemen

Procedure tot het bekomen van een vergunning of vernieuwing van een vergunning als onderneming voor camerasystemen
Modelformulier
20 februari 2023

Aanvraagprocedure vergunning bewakingsonderneming

Procedure tot het bekomen van een vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming
Modelformulier
20 februari 2023

Aanvraagprocedure vergunning interne bewakingsdienst

Procedure tot het bekomen van een vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst
Modelformulier
20 februari 2023

Aanvraagprocedure vernieuwing vergunning bewakingsonderneming

Procedure tot het bekomen van de vernieuwing van een vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming
Modelformulier
20 februari 2023

Aanvraagprocedure vernieuwing vergunning interne bewakingsdienst

Procedure tot het bekomen van de vernieuwing van een vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst
Modelformulier
20 februari 2023

Aanvraagprocedure uitbreiding vergunning bewakingsonderneming en interne bewakingsdienst

Procedure tot het bekomen van een uitbreiding van de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming of organiseren van een interne bewakingsdienst
Statistieken
9 december 2022

Uiteenzetting ADVP colloquium GAS in het kader van Covid

Brochure / affiche
29 november 2022

Visual (pdf)

Brochure / affiche
29 november 2022

Visual (jpg)

Brochure / affiche
29 november 2022

Banner voor e-mailhandtekening

Lijsten
14 november 2022

Lijst opleidingsorganisaties - alarmensysteem

Modelformulier
5 oktober 2022

Verklaring op eer personeelslid onderneming voor alarmsystemen (bijlage 2)

Verklaring op eer als (toekomstig) personeelslid, zoals bedoeld in artikel 60 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, van een onderneming waarvoor een vergunning of de vernieuwing van de vergunning als 'onderneming voor alarmsystemen' wordt aangevraagd.
Modelformulier
5 oktober 2022

Aanvraagprocedure wijziging vergunning alarm

Wijzigingen met betrekking tot de vergunning als onderneming voor alarmsystemen
Handleiding / gids
26 september 2022

Powerpoint webinar

Brochure / affiche
21 september 2022

Flyer A5

Brochure / affiche
21 september 2022

Affiche

Modelformulier
16 september 2022

Verklaring op eer personeelslid onderneming voor camerasystemen (bijlage 2)

Verklaring op eer als (toekomstig) personeelslid, zoals bedoeld in artikel 60 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, van een onderneming waarvoor een vergunning of de vernieuwing van de vergunning als ‘onderneming voor camerasystemen’ wordt aangevraagd.
Modelformulier
16 september 2022

Aanvraagprocedure wijziging vergunning camera

Wijzigingen met betrekking tot de vergunning als onderneming voor camerasystemen
Modelformulier
16 september 2022

Aanvraagprocedure vrijwillige intrekking vergunning camera

Aanvraag tot vrijwillige intrekking (stopzetting) vergunning onderneming voor camerasystemen
Modelformulier
16 september 2022

Aanvraagprocedure vrijwillige intrekking vergunning alarmsystemen

Aanvraag tot vrijwillige intrekking (stopzetting) vergunning onderneming voor alarmsystemen
Brochure / affiche
12 september 2022

Roll-up BeSafe@Home

Brochure / affiche
12 september 2022

Banner BeSafe@Home

Modelformulier
20 juli 2022

Aanvraagformulier Europese vrijstelling privédetective

Aanvraagformulier voor de erkenning van EU-beroepskwalificaties als privédetective
Brochure / affiche
20 juli 2022

Flowchart noodsituatie/situation d'urgence

Modelformulier
14 juli 2022

Aanvraagprocedure vrijwillige intrekking vergunning bewakingsonderneming en interne bewakingsdienst

Procedure tot het vrijwillig intrekken van een vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming of organiseren van een interne bewakingsdienst
Modelformulier
14 juli 2022

Formulier bankwaarborg

Formulier bankwaarborg in het kader van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
Modelformulier
14 juli 2022

Formulier vaststaande feiten

Overmakingsformulier van vaststaande feiten aan de administratie in het kader van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzonder veiligheid
Modelformulier
14 juli 2022

Aanvraagprocedure vergunning privédetective

Procedure tot het bekomen van een vergunning als privédetective
Modelformulier
14 juli 2022

Aanvraagprocedure vernieuwing vergunning privédetective

Procedure tot het bekomen van de vernieuwing van een vergunning als privédetective
Modelformulier
14 juli 2022

Aanvraagprocedure vrijwillige intrekking vergunning privédetective

Procedure tot het vrijwillig intrekken van een vergunning als privédetective
Modelformulier
14 juli 2022

Aanvraagprocedure wijziging vergunning privédetective

Procedure tot wijziging van een vergunning als privédetective
Modelformulier
14 juli 2022

Aanvraagprocedure vergunning onderneming voor veiligheidsadvies

Procedure tot het bekomen van een vergunning als onderneming voor veiligheidsadvies
Modelformulier
14 juli 2022

Aanvraagprocedure vernieuwing vergunning onderneming voor veiligheidsadvies

Procedure tot het bekomen van de vernieuwing van een vergunning als onderneming voor veiligheidsadvies
Modelformulier
14 juli 2022

Aanvraagprocedure vrijwillige intrekking vergunning onderneming voor veiligheidsadvies

Procedure tot het vrijwillig intrekken van een vergunning als onderneming voor veiligheidsadvies
Modelformulier
14 juli 2022

Aanvraagprocedure vergunning buitenlandse onderneming voor veiligheidsadvies

Procedure tot het bekomen van een vergunning als onderneming voor veiligheidsadvies voor buitenlandse ondernemingen
Modelformulier
14 juli 2022

Aanvraagprocedure vergunning eCall-alarmcentrale

Procedure tot het bekomen van een vergunning als onderneming uitsluitend als eCall-alarmcentrale
Toolbox
1 juni 2022

Toolbox recreatiedomeinen

Catalogus van mogelijke initiatieven om preventieve acties inzake overlast te ondernemen
Handleiding / gids
31 mei 2022

Goede praktijken inzake inbraakpreventie

Lijsten
4 februari 2022

Lijst van de vergunde secundaire scholen (volwassenenonderwijs)

Brochure / affiche
18 oktober 2021

E-mail