Burenbemiddeling

Banale buurtconflicten kunnen soms grote frustraties veroorzaken en uw leefkwaliteit ernstig schaden. In sommige gevallen is burenbemiddeling de oplossing.

Burenbemiddeling: hoe werkt het?

Banale buurtconflicten kunnen soms grote frustraties veroorzaken en uw leefkwaliteit ernstig schaden. In sommige gevallen is burenbemiddeling de oplossing. 

 

Het bemiddelingsproces

Wat moet je nu precies doen om een bemiddelingsproces op te starten? Hoe gaat bemiddeling in zijn werk? Hoe zoek je best naar een oplossing? Zijn er nadien ook afspraken waar je je aan moet houden? 

Brochure / affiche
Thu, Jul 14 2022

Raadpleeg het stappenplan over het bemiddelingsproces

De bemiddelingsdienst

Alle publieke lokale overheden of instanties kunnen een bemiddelingsdienst oprichten. Maar wie stel je dan aan om burenbemiddeling op te starten? Welke partners moet je betrekken? Moet je een project bekendmaken bij de bevolking? En welke succesfactoren spelen een rol?

Brochure / affiche
Thu, Jul 14 2022

Raadpleeg het stappenplan over de bemiddelingsdienst

Buurconflicten vermijden

  • Heeft u een probleem met uw buur of ergert u zich aan iets? Bespreek dit dan met hem. Als u hem uw standpunt toelicht, en u toont begrip voor zijn standpunt, dan is de kans groot dat u tot een oplossing komt.
  • Ook de buurman kan zich ergeren aan iets of ergens hinder van ondervinden. Luister naar hem en toon interesse voor zijn bemerkingen.
  • Laat u niet provoceren door uw buur. Blijf beleefd en rustig, ook als uw buurman dat niet doet. Probeer desnoods een ander moment af te spreken om de situatie te bespreken.
  • Als dit alles niet helpt, kunt u beroep doen op een burenbemiddelaar
Lijsten
Thu, Sep 1 2022

Overzicht burenbemiddelingsdiensten

Bent u op zoek naar een burenbemiddelaar? Bekijk dan zeker even deze contactenlijst.

Informatie voor professionals

  • Handboek met nuttige tips en advies over burenbemiddeling (deze link )
Studierapport
Thu, Sep 1 2022

Jaarverslag burenbemiddeling 2021 (NBV)

Heb je nog vragen?

Stel ze via [email protected]

Promotiecampagne van de lokale openbare bemiddelingsdiensten

 

Ontwerp

niveau en de bereidheid van lokale overheden om bemiddeling te bevorderen als een specifieke vorm van sociale regulering en preventieve en curatieve conflictbeheersing, wilden de POD Maatschappelijke Integratiede FOD Binnenlandse Zaken en BeFUS vzw een gemeenschappelijk geïntegreerd project opstarten met als doel de sociale banden te herstellen, conflicten af te wenden van de rechtbanken en het veiligheidsgevoel bij de bevolking te verbeteren.

partenaire médiation

Acties

In 2020 hebben wij 4 concrete acties gevoerd om de lokale bemiddeling in de bloemetjes te zetten:

  1. De oprichting van een interactieve nationale cartografie van de lokale publieke bemiddelingsdiensten.
  2. Het sturen van een sensibiliseringsmailing aan de Belgische burgemeesters, waarin zij worden uitgenodigd om een echte bemiddelingscultuur op te richten in hun gemeenten.
  3. De organisatie van een workshop ter promotie van de openbare lokale bemiddelingsdiensten tijdens de centrale dag van de Bemiddelingsweek georganiseerd door de Federale Bemiddelingscommissie. (100 deelnemers)
  4. De organisatie van een tweede webinar dat voor iedereen toegankelijk is op 8 december 2020 (185 deelnemers).

Klik hier om het webinar opnieuw te bekijken.  

Getuigenissen

Deze focus op de bemiddeling op lokaal niveau wordt geïllustreerd door de getuigenissen van lokale verkozenen, partners en bemiddelaars van de openbare lokale diensten: 

Contactpersonen

Nuttige links