Kadernota Integrale Veiligheid

Het strategisch referentiekader voor een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid.
cover kadernota 22-24

Om ons land en zijn inwoners te beschermen en weerbaar te maken tegen allerhande vormen van onveiligheid en criminaliteit, is een actieve en krachtdadige strategie aan de orde die mee evolueert met deze ontwikkelingen en de inherente bedreigingen of risico’s ervan tijdig detecteert en aanpakt.

De Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) biedt op een integrale en geïntegreerde wijze antwoorden op de huidige en toekomstige interne veiligheidsvraagstukken, waarop alle veiligheidsplannen zich maximaal op moeten enten.

Huidige KIV

De huidige kadernota integrale veiligheid 2022-2024, opgesteld op basis van de expertise van verschillende experts op uiteenlopende niveaus, bepaalt tien clusters van veiligheidsfenomenen als beleidsprioriteiten voor de komende vier jaar.

Beleidsprioriteiten

 1. radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme
 2. mensensmokkel en mensenhandel
 3. geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid
 4. sociale en fiscale fraude
 5. cybercrime en cyber security
 6. geweldcriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie: intrafamiliaal geweld, seksueel geweld en kindermisbruik
 7. georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken
 8. leefmilieu
 9. verkeersveiligheid
 10. overlast

Daarnaast legt ze vijf transversale thema's vast als belangrijke uitdagingen voor het veiligheidsbeleid. Deze thema’s zijn niet beperkt tot één specifiek veiligheidsfenomeen, maar vormen eerder overkoepelende uitdagingen die zich door diverse veiligheidsdomeinen verspreiden. Ze hebben dus een ‘transversaal’ karakter.

Uitdagingen

 1. de bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling: een essentieel onderdeel van de integrale aanpak van georganiseerde misdaad
 2. het internet en ICT als facilitator voor criminaliteit maar ook voor veiligheidshandhaving en opsporing
 3. de identiteitsbepaling, identiteitsfraude en domiciliefraude
 4. de buitgerichte aanpak
 5. de internationale samenwerking op bestuurlijk en strafrechtelijk vlak

BIJLAGE

Kadernota
Thu, Mar 31 2022

Kadernota Integrale Veiligheid 22-24

KIV_22-24_NL