Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
37 resultaten

Bewakingscamera

De camerawet zegt dat de camera's moeten worden aangegeven bij de politiediensten. Hoe moet deze aangifte gebeuren? Moet ik naar het commissariaat gaan?

De wet bepaalt inderdaad dat de bewakingscamera's moeten worden aangegeven bij de politiediensten.

Deze door de wet voorziene aangifte is de aangifte die u doet via de applicatie www.aangiftecamera.be. Dat is de enige manier om de aangifte te doen.

Het is dus niet nodig om naar het commissariaat te gaan of om op een andere manier contact op te nemen met de politiediensten.

Zodra u uw aangifte heeft gedaan via www.aangiftecamera.be, bent u in orde wat uw aangifteplicht aan de politiediensten betreft.

Er moeten nieuwe vermeldingen toegevoegd worden aan het pictogram sinds de wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008. Zijn deze nieuwe vermeldingen verplicht?

Deze nieuwe vermeldingen zijn niet op iedereen van toepassing en zijn dus slechts verplicht voor hen op wie ze betrekking hebben. Concreet:

  • De contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming (DPO) zullen slechts toegevoegd moeten worden wanneer de AVG de betrokken verantwoordelijke voor de verwerking verplicht om een DPO aan te wijzen. Als het gaat om de camera van een particulier die de ingang van zijn huis filmt, is dit niet van toepassing. 
  • Het adres van de website van de verantwoordelijke voor de verwerking moet slechts toegevoegd worden als hij over een dergelijke site beschikt. De ondernemingen die niet over een dergelijke site beschikken, zijn steeds zeldzamer. Nogmaals, men kan echter niet van een particulier verwachten dat hij beschikt over een website waarop hij een privacybeleid publiceert.
  • De ANPR-vermelding wordt slechts toegevoegd op het camerabeeld als het om dit soort van camera’s gaat.

Tot slot, de vermelding van het telefoonnummer is facultatief.

Onder welke vorm moet men het beeldverwerkingsregister bijhouden?

De wet verplicht een schriftelijk register, maar legt geen specifieke vorm op. Het kan dus handgeschreven of elektronisch. 

Om meer te weten te komen over het register en zijn inhoud, klik hier.

Wat zijn de sancties in geval van niet-naleving van de camerawet?

De camerawet voorziet strafrechtelijke geldboetes in geval van niet-naleving van haar bepalingen. Volgens het type inbreuk bedragen de voorziene geldboetes 250 tot 20000 euro of 100 tot 10000 euro. Deze bedragen moeten vermenigvuldigd worden met 8 (toepassing van de opdeciemen).

Aangezien het om strafrechtelijke sancties gaat, kunnen ze enkel opgelegd worden door een rechter en niet naar aanleiding van een administratieve procedure.

Ik ben verwerkingsverantwoordelijke voor verschillende plaatsen met camerabewaking. Volstaat een gezamenlijke aangifte voor al deze camera's?

Het Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 schrijft voor dat "een aangifte wordt ingediend per plaats die door camera’s wordt bewaakt".

Het is dus niet mogelijk om een gezamenlijke aangifte voor de camera's op deze verschillende plaatsen te doen.

Na u zich te hebben aangemeld, zult u dus binnen de sessie een aangifte per plaats moeten verzorgen (bv. voor een winkelketen een aangifte per filiaal).

Waar kan ik de applicatie vinden om mijn bewakingscamera('s) te registreren?

De aangiften van bewakingscamera’s moeten via de website: www.aangiftecamera.be ingediend worden.

U vindt informatie over de aangifte, alsook de gebruikershandleiding, op de pagina aangiftesysteem.

Indien u een vraag heeft over dit nieuwe aangiftesysteem, kan u contact opnemen met de helpdesk "camera" van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u, via het telefoonnummer: 02/739 42 80 of via het e-mailadres: [email protected] .

Wat als ik geen kaartlezer heb om me aan te melden?

Indien u geen kaartlezer heeft, zijn er andere middelen om u aan te melden en toegang te hebben tot het aangiftesysteem:

  • Met een burgertoken (afgeleverd op aanvraag door de FOD Beleid en Ondersteuning),
  • Via een unieke veiligheidscode die via een mobiele applicatie wordt afgeleverd.

aanmelding

Meer informatie op https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?view=digitalKeys&language=nl

Ik had mijn bewakingscamera's aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, onder het oude systeem. Moet ik toch een aangifte indienen of worden mijn gegevens automatisch overgedragen?

Aangezien de inhoud van de nieuwe aangiften verschilt van die van de vorige aangiften, zullen alle personen die hun bewakingscamera’s hadden aangegeven via het elektronisch loket van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) hun camera’s opnieuw moeten aangeven via deze nieuwe toepassing. Omdat de aangifte verschillend is, werden de gegevens niet automatisch overgedragen.

Er wordt een overgangsperiode voorzien om jullie de tijd te geven het nodige te doen Wacht echter niet tot de laatste minuut! Het is belangrijk om zo snel mogelijk de aangifte te doen. 

Mag ik als particulier of onderneming een aangifte doen voor het gebruik van (vaste) bewakingscamera's in een niet-besloten plaats?

De camerawet laat een bedrijf of een particulier niet toe om de openbare weg met zijn bewakingscamera’s te filmen. Wat de vaste bewakingscamera’s van niet-besloten plaatsen (de openbare weg) betreft, bepaalt artikel 5 van de camerawet expliciet dat de verantwoordelijke voor de verwerking een openbare overheid moet zijn.

Als u een besloten plaats (bv. uw bedrijf) met camera’s wil bewaken, moet u erover waken dat de bewakingscamera of -camera’s niet specifiek gericht worden op een plaats waarvoor u niet zelf de gegevens verwerkt (hier: de openbare weg). De wet zegt: “In geval van bewaking van een ingang van een voor het publiek toegankelijke besloten plaats tegenover een niet-besloten plaats (de openbare weg) of een voor het publiek toegankelijke besloten plaats, worden de bewakingscamera of -camera’s zo gericht dat de opnamen op die plaats tot het strikte minimum worden beperkt.” (artikel 6 van de camerawet). Wat de niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen betreft (zoals privéwoningen), is de regel hetzelfde (zie artikel 7 van de camerawet).

Het is niet zo, omdat een klein deel van het voetpad verschijnt op de beelden van een camera die werd geplaatst om een gebouw of de ingang ervan te filmen, dat de gefilmde plaats een niet-besloten plaats is. De term « specifiek » is bedoeld om de verantwoordelijke voor de verwerking niet te beletten om op de beelden een deel van een plaats te laten verschijnen voor dewelke hij de gegevens niet verwerkt, indien het niet anders kan (bijvoorbeeld een klein deel van het voetpad laten verschijnen wanneer men een gebouw of de ingang ervan filmt). Maar dat betekent dus dat, wanneer dit het geval is, dat tot het strikte minimum moet worden beperkt.

Met naleving van deze regels, moet u dan een aangifte indienen voor bewakingscamera’s in een besloten plaats, als u een particulier bent of een privébedrijf vertegenwoordigt.

Ik heb de "rol" om mijn bedrijf te vertegenwoordigen maar wanneer ik mij aanmeld, zie ik mijn persoonlijke gegevens. Is dit normaal?

Het is normaal dat wanneer u verbinding maakt met de applicatie, uw persoonlijke gegevens op de startpagina verschijnen. Pas nadat u op "een nieuw camerabewakingssysteem aangeven" heeft geklikt, kan u kiezen tussen een aangifte in eigen naam of in naam van de onderneming die u vertegenwoordigt, als u daadwerkelijk de rol hebt om deze onderneming te vertegenwoordigen.

Om een rechtspersoon te kunnen vertegenwoordigen en de aangifte voor de onderneming in te dienen (, wijzigen of valideren), moet u

Wanneer u een aanvraag indient om de rol voor uw onderneming toegekend te krijgen, moet de rolbeheerder van uw onderneming uw aanvraag bevestigen, zodat deze wordt gevalideerd en uw rol wordt geactiveerd. U kan de status van uw aanvraag controleren op de website https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=nl.

Dan zou u de keuze hebben om een aangifte in eigen naam of in naam van deze onderneming in te dienen.