Adviezen (GAS)

Er is aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) een vraag om advies gesteld.

Er is aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) een vraag om advies gesteld over de toepassing van de taalwetgeving op de vaststelling van de inbreuken en de daaropvolgende administratieve procedures in toepassing van de GAS-wet.

Rechtspraak
7 april 2021

Advies VCT nr. 53053 van 7 april 2021