Minister Verlinden maakt kennis met project rond racismebestrijding in het voetbal

des enfants dans un gymnase de la KAA foundation
Gisteren, donderdag 17 maart 2022, bracht minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een bezoek aan de Ghelamco Arena. Haar bezoek kaderde in de toekenning van een subsidie van €35.000 aan het project Iedereen Anders, Allemaal Voetbal van de KAA Gent Foundation, een project rond respect voor diversiteit en verdraagzaamheid op en rond de Gentse voetbalvelden. Daarnaast woonde ze een partneravond bij rond racismebestrijding bij jeugdploegen.

“De kracht van een ploeg ligt in het samenspel. Wat ook je afkomst is, de ploeg gaat voor. Als dit op het veld kan, kan dit ook in de tribune. Dat de clubs het voortouw nemen om elke vorm van racisme te bestrijden, juich ik toe. Zeker omdat het voetbal ook buiten het stadion verder leeft en mensen verbindt”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Met het project Iedereen Anders, Allemaal Voetbal wil de club racisme op en rond de voetbalvelden aanpakken. Dat zal gebeuren door omstaanderstrainingen te ontwikkelen en te organiseren voor supporters, vrijwilligers en voetbalouders. Daarnaast zal in het kader van dit project een procedure voor meldingen en opvolging van klachten worden ontwikkeld. Deze initiatieven worden eerst op lokaal niveau uitgewerkt, in de hoop ze in de toekomst breder in de voetbalwereld te kunnen uitrollen.

Minister Annelies Verlinden maakte gisteren, tijdens een partneravond, ook kennis met een tweede Gents project rond racismebestrijding. Alle Gentse voetbalclubs met een jeugdwerking engageren zich in het project Elk Talent Telt om discriminatie in het voetbal tegen te gaan.

Minister Annelies Verlinden wil, in nauwe samenwerking met de voetbalwereld, racisme en discriminatie op en rond de voetbalvelden bestrijden. Naast subsidies toekennen aan projecten die de sociale cohesie van onderuit versterken, werkt de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken, op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, samen met de Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond aan een visienota rond veiligheid in het voetbal. Uit deze visienota zullen concrete acties volgen die van voetbalstadions veiligere plekken maken.

Hier kan je meer lezen over het subsidieproject van de KAA Gent Foundation. 

Ook interessant voor u:

18 januari 2023
Gisteren werden de statistieken van het team Voetbal van de ADVP onder grote persbelangstelling naar buiten gebracht. In ons BeSafe magazine #59 neemt experte Bianca Boeckx het woord over hoe de ADVP bijdraagt tot voetbalveiligheid en welke rol onze organisatie speelt binnen het actieplan 'Samen voor een Veilig Voetbal'.
17 januari 2023
Meer dan 1.800 jaar aan stadionverboden en meer dan 900.000 euro aan geldboetes, dat is de balans van de sancties die de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken aan voetbalvandalen oplegde voor inbreuken gepleegd tijdens het voetbalseizoen 2021-2022. Hoewel er niet veel meer processen-verbaal zijn opgesteld dan in het pre-coronaseizoen 2018-2019, zijn de opgelegde sancties opmerkelijk zwaarder. Hiermee vervult de overheid haar engagement dat ze in het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’ heeft opgenomen om geweld in en rond voetbalstadions zwaarder te bestraffen.
19 december 2022
De Ministerraad keurt het voorstel voor een vernieuwde en verstrengde Voetbalwet goed. Hiermee vervult de overheid haar engagement dat ze in het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’ heeft opgenomen om geweld zwaarder te bestraffen in en rond voetbalstadions.