Minister Verlinden maakt kennis met project rond racismebestrijding in het voetbal

des enfants dans un gymnase de la KAA foundation
Gisteren, donderdag 17 maart 2022, bracht minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een bezoek aan de Ghelamco Arena. Haar bezoek kaderde in de toekenning van een subsidie van €35.000 aan het project Iedereen Anders, Allemaal Voetbal van de KAA Gent Foundation, een project rond respect voor diversiteit en verdraagzaamheid op en rond de Gentse voetbalvelden. Daarnaast woonde ze een partneravond bij rond racismebestrijding bij jeugdploegen.

“De kracht van een ploeg ligt in het samenspel. Wat ook je afkomst is, de ploeg gaat voor. Als dit op het veld kan, kan dit ook in de tribune. Dat de clubs het voortouw nemen om elke vorm van racisme te bestrijden, juich ik toe. Zeker omdat het voetbal ook buiten het stadion verder leeft en mensen verbindt”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Met het project Iedereen Anders, Allemaal Voetbal wil de club racisme op en rond de voetbalvelden aanpakken. Dat zal gebeuren door omstaanderstrainingen te ontwikkelen en te organiseren voor supporters, vrijwilligers en voetbalouders. Daarnaast zal in het kader van dit project een procedure voor meldingen en opvolging van klachten worden ontwikkeld. Deze initiatieven worden eerst op lokaal niveau uitgewerkt, in de hoop ze in de toekomst breder in de voetbalwereld te kunnen uitrollen.

Minister Annelies Verlinden maakte gisteren, tijdens een partneravond, ook kennis met een tweede Gents project rond racismebestrijding. Alle Gentse voetbalclubs met een jeugdwerking engageren zich in het project Elk Talent Telt om discriminatie in het voetbal tegen te gaan.

Minister Annelies Verlinden wil, in nauwe samenwerking met de voetbalwereld, racisme en discriminatie op en rond de voetbalvelden bestrijden. Naast subsidies toekennen aan projecten die de sociale cohesie van onderuit versterken, werkt de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken, op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, samen met de Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond aan een visienota rond veiligheid in het voetbal. Uit deze visienota zullen concrete acties volgen die van voetbalstadions veiligere plekken maken.

Hier kan je meer lezen over het subsidieproject van de KAA Gent Foundation. 

Ook interessant voor u:

26 juli 2022
Ministerieel Besluit maakt het ticketbeheer voor voetbalwedstrijden veiliger en moderner
12 mei 2022
Vandaag, donderdag 12 mei 2022, stelden de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de FOD Binnenlandse Zaken en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden het actieplan Samen voor veilig voetbal voor. Dit actieplan kwam tot stand op vraag van de minister, in samenwerking met de politie en de profclubs. Het plan heeft als doel om voetbalwedstrijden in veilige en aangename omstandigheden te laten verlopen.
28 september 2022
Op woensdag 28 september werd in het Brusselse stadhuis het charter “Steden en gemeenten voor bemiddeling” ondertekend door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Michèle Guillaume-Hofnung, bemiddelaar, hoogleraar publiek recht en bemiddelingsdeskundige.