De KAA Gent Foundation

KAA GENT

De KAA Gent Foundation is de maatschappelijke werking van KAA Gent. De organisatie is een publiek-private samenwerking van KAA Gent, de Stad Gent, OCMW Gent en de supporters van KAA Gent.

De KAA Gent Foundation werkt aan weerbaarheid (fysieke en mentale gezondheid), talentontwikkeling (sportief en persoonlijk), inclusie (iedereen mee), sociale cohesie (iedereen samen) en diversiteit en gelijke kansen (non-discriminatie).

De ontwikkeling en realisatie van sociaal-sportieve projecten, het ‘open stadion’-principe, een brede publiekswerking en de grote supportersbetrokkenheid zijn kenmerkend voor de werking van de KAA Gent Foundation.

Bij haar projecten gebruikt de KAA Gent Foundation een sociaal-sportieve methodiek.  Deze aanpak is gesteund op inclusie, de inzet van professionele community coaches en ervaringsdeskundigen en een sterke samenwerking met maatschappelijke partners.

https://www.kaagent.be/nl/foundation 

1
De KAA Gent Foundation

Het subsidieproject “Iedereen anders, allemaal voetbal. Naar een structurele aanpak van racisme op en rond onze voetbalvelden.”

Gand

Het project “Iedereen anders, allemaal voetbal”, van de KAA Gent Foundation beoogt een structurele aanpak van racisme op en rond de Gentse voetbalvelden waarbinnen de volledige Gentse voetbalwereld betrokken is: zowel de jeugd als de volwassenen; zowel lokale als professionele clubs.

Het project is op twee pijlers gestoeld:

  • Ontwikkeling van initiatieven ter sensibilisering en activering van spelers en omstaanders door vormingsinitiatieven voor vrijwilligers, voetbalouders en supporters (ontwikkelen en organiseren van ‘omstaanderstrainingen’).
  • Opmaak en toetsing van meldings- en opvolgingsprocedures van klachten.

Het project is daarenboven opgevat als een ‘proeftuin’. De KAA Gent Foundation ontwikkelt binnen dit project een lokaal, Gents initiatief dat het nadien uitgebreid met externe partners zal evalueren om zo te bekijken of en hoe en schaalvergroting naar de bredere voetbalwereld mogelijk is.

 

1
Het subsidieproject “Iedereen anders, allemaal voetbal. Naar een structurele aanpak van racisme op en rond onze voetbalvelden.”