Alert besturen met bestuurlijke handhaving

Burgemeesters, medewerkers van lokale besturen, politiemedewerkers en academici kwamen op 25 oktober in Brussel samen om ervaringen uit te wisselen en inzichten te verzamelen over de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Wat is ondermijnende criminaliteit?

Ondermijnende criminaliteit is (georganiseerde) criminaliteit die zich tracht in te nestelen in het maatschappelijk weefsel, hetgeen het vertrouwen in onze maatschappelijke structuren kan aantasten en kan leiden tot maatschappelijke en/of economische ontwrichting. Criminele groeperingen infiltreren in de reguliere economie om winsten uit criminaliteit wit te wassen en malafide handel te drijven. Lokale besturen vangen steeds vaker signalen op van ondernemingen die worden gebruikt als dekmantel om geld dat uit illegale praktijken werd verkregen, wit te wassen. Iedereen kent het fenomeen: kappers zonder klanten, pizzeria’s waar nooit een pizza wordt verkocht en carwashes waar geen enkele gewassen auto buiten rijdt…

Multidisciplinaire ketenaanpak

De aanpak van ondermijnende criminaliteit is een prioriteit van de federale regering. Het regeerakkoord bepaalt dat er een “structurele versterking komt van de mogelijkheden van bestuurlijke handhaving via lokale besturen, met respect voor de scheiding der machten”. Het aanpakken van dit complex fenomeen vergt een multidisciplinaire ketenaanpak waarbij zowel de bestuurlijke als de strafrechtelijke procedures elkaar aanvullen.

De strafrechtelijke aanpak is vooral gericht op het bestraffen van daden nadat ze zich hebben voorgedaan. Het is echter net de bedoeling om misdrijven zoveel mogelijk te voorkomen. De bestuurlijke handhaving op lokaal niveau is hierbij van fundamenteel belang. Om de aandacht van lokale besturen op de problematiek en de mogelijke oplossingen te vestigen en verschillende inzichten samen te brengen, werd  het colloquim ‘Alert besturen met bestuurlijke handhaving’ georganiseerd.

Colloquium bestuurlijke handhaving

Hoe wordt ondermijnende criminaliteit momenteel strafrechtelijk aangepakt? Wat zijn de instrumenten op bestuurlijk vlak? Wat zijn de hindernissen, uitdagingen en opportuniteiten? Waarom is een specifiek wettelijk kader inzake bestuurlijke handhaving noodzakelijk? Dit zijn enkele van de vraagstukken die aan bod kwamen tijdens het colloquium ‘Alert besturen met bestuurlijke handhaving’.

Meer dan 150 deelnemers kwamen opdagen voor deze bijeenkomst, die door moderator Christophe Deborsu in goede banen werd geleid. Eerst gaf Substituut-Procureur Liesbet Masschelein een uiteenzetting over de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarna was het  de beurt aan twee academici, professor Dirk Van Daele (KU Leuven) en onderzoeker François Xavier (U Namur) om hun inzichten te geven over deze problematiek. Hierna deelden gouverneur Denis Mathen (Namen) en burgemeesters Wim Driesen (Genk) en Bruno Lefebre (Ath) hun praktijkervaringen met de aanwezigen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden sloot de dag af.

Ook interessant voor u:

16 mei 2024
Op donderdag 16 mei 2024 organiseert de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB) - FOD Binnenlandse Zaken - de kick-off van het ondersteuningstraject voor gemeenten. Het evenement vond plaats in de kantoren van AD Veiligheid en Preventie in Brussel.
08 mei 2024
Als de zon schijnt, willen we graag ontspannen en genieten van het mooie weer buiten. Recreatiegebieden worden dan vaak bezocht door heel wat burgers. Het AD Veiligheid & Preventie wenst dan ook graag enkele tips te geven om te kunnen genieten in de recreatiegebieden- en domeinen zonder overlast.
29 april 2024
Verwelkom de zon met het nieuwe BeSafe Magazine!