Voor recreatiegebieden zonder overlast

afbeelding van trapje in zwembad
Het warme lenteweer is gearriveerd en daarmee ook de tijd om weer volop van de buitenlucht te genieten! Of het nu gaat om een dagje aan het strand, een picknick in het park of een bezoek aan een recreatiedomein, de mogelijkheden zijn eindeloos. Maar met de toename van het aantal bezoekers neemt jammer genoeg ook de kans op overlast toe. Hou kunnen wij ervoor zorgen dat recreatiegebieden een veilige plek blijven voor ons allemaal?

Aanpak van overlast in recreatiedomeinen
In 2023 heeft de AD Veiligheid & Preventie, in nauwe samenwerking met diverse partners, een omzendbrief opgesteld gericht op het aanpakken van overlast in recreatiedomeinen. Deze omzendbrief wordt ondersteund door een toolbox die een scala aan maatregelen biedt om overlast te voorkomen en aan te pakken. Evaluaties tonen aan dat deze instrumenten effectief zijn gebleken in het verminderen van overlast.

Wat wordt er verstaan onder overlast?
Overlast in recreatiedomeinen of -gebieden kan verschillende vormen aannemen, waaronder drugsoverlast, geluidshinder, vandalisme en agressief gedrag. Deze verstoringen kunnen de recreatie-ervaring van andere bezoekers negatief beïnvloeden en zelfs de veiligheid in het gedrang brengen.

Preventieve maatregelen
Om overlast te voorkomen, worden op lokaal en provinciaal niveau verschillende preventieve maatregelen genomen. Dit omvat onder andere het opstellen van parkreglementen, registratie of reservatie van bezoekers, inzet van gemeenschapswachten en samenwerking tussen verschillende instanties.

Handhavingsmaatregelen
Naast preventie zijn er ook repressieve maatregelen om overlast aan te pakken. Dit omvat onder andere het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boetes, toegangsverbod of plaatsverbod voor overtreders.

Veiligheid begint bij ons allemaal
Veiligheid en plezier in recreatiegebieden zijn een gedeelde verantwoordelijkheid. Door gezamenlijke inspanningen en door respectvol met elkaar om te gaan, kunnen we een omgeving creëren waarin iedereen zich veilig en welkom voelt.  Je hebt meer in de hand dan je denkt als het op preventie aankomt.

Ook interessant voor u:

16 mei 2024
Op donderdag 16 mei 2024 organiseert de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB) - FOD Binnenlandse Zaken - de kick-off van het ondersteuningstraject voor gemeenten. Het evenement vond plaats in de kantoren van AD Veiligheid en Preventie in Brussel.
08 mei 2024
Als de zon schijnt, willen we graag ontspannen en genieten van het mooie weer buiten. Recreatiegebieden worden dan vaak bezocht door heel wat burgers. Het AD Veiligheid & Preventie wenst dan ook graag enkele tips te geven om te kunnen genieten in de recreatiegebieden- en domeinen zonder overlast.
29 april 2024
Verwelkom de zon met het nieuwe BeSafe Magazine!