innovatie

Op 17 en 18 oktober organiseren de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Financiën een hackaton "Hack4gov" om creatieve en innoverende oplossingen te bedenken voor 6 uitdagingen die door beide FOD's werden voorgesteld.

1joursans

Dit jaar zal de actie 1DAGNIET plaatsvinden van 14 tot 20 oktober met als hoogtepunt vrijdag 18 oktober 2019. De overgang naar het winteruur is een kritieke periode voor inbraken. Dit is dus een ideaal moment om de goede preventiegewoonten te herhalen.

handhaving

Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen? Je bent zeker niet de enige. Het straatbeeld wordt er immers niet mooier op. Bovendien heeft afval een grote impact op het milieu. Denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Bovendien kosten deze hopen afval ook hopen geld aan lokale en andere overheden.

BOUNCE

De FOD Binnenlandse Zaken organiseert op 1, 2 en 3 oktober 2019 in Brussel en op 21, 24 en 25 oktober in Luik twee Bounce ‘Trainer-the-trainer’-trainingssessies voor een dertigtal deelnemers.

foot de crem

Na de publicatie van de omzendbrief « pyrotechniek » heeft de Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken, mijnheer Pieter De Crem, deze vrijdag 20 september 2019 het management van de clubs uit 1A, de Pro League, de KBVB en de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse zaken ontmoet teneinde de problematiek van de veiligheid in de stadions te bespreken.

foot

De « pyrotechnische » omzendbrief, ontstaan uit een overleg tussen alle instanties die betrokken zijn bij de veiligheid van het Belgisch voetbal, wordt vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het doel ervan ? Een maximaal veiligheidsniveau van de supporters garanderen, zowel binnen als buiten de stadions.

foot

Vandaag is de Voetbalcel aanwezig op de jaarlijkse conferentie georganiseerd door SGGA (Sports Grounds Safety Authority) in het stadion van Tottenham Hotspurs. 

caméra

Sinds de invoering van het nieuwe cameraaangiftesysteem in 2018 voorziet de regelgeving een jaarlijkse validatie van deze aangiftes.

csil r

Sinds de afkondiging van de wet van 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme moeten alle Belgische gemeenten een lokale integrale veiligheidscel (LIVC-R) oprichten.

brandpreventie

Op woensdag 21 augustus organiseerde de directie "Brandpreventie" van de AD Veiligheid & Preventie haar tweejaarlijkse vergadering "Platform BPA" met de hulpverleningszones, brandpreventieadviseurs en externe partners die te maken hebben met brandpreventie.