Inbraakpreventie

Hoe kan je jezelf beschermen tegen inbraak? Vind hier nuttige inbraakpreventietips!

Eerste hulp voor slachtoffers van een woninginbraak

Je stelt vast dat er in jouw woning werd ingebroken. Volg de volgende stappen:

 • Bel onmiddellijk de politie op het nummer 101 (of 112).
 • Raak niets aan zolang de politie niet ter plaatse is gekomen.
 • Maak een overzicht van wat er gestolen is. Om de schade te beperken dien je de volgende handelingen uit te voeren:
  • Gestolen bankkaart? Laat jouw bankkaart blokkeren en contacteer Card Stop (078 170 170). Meer info: https://www.cardstop.be  
  • Identiteitsdocument gestolen? Laat dit document blokkeren, via Doc Stop 00800 2123 2123. Meer info: https://www.checkdoc.be/
  • Gsm gestolen? Laat de SIM-kaart blokkeren via jouw operator.
 • Neem contact op met jouw verzekeringsmaatschappij.
 • Indien je een register hebt gemaakt van jouw waardevolle voorwerpen: Raadpleeg jouw lijst, selecteer de gestolen voorwerpen en deel deze informatie mee aan de politie.

Durf als slachtoffer verdere hulp vragen

Getroffen worden door een inbraak kan allerhande gevolgen met zich meebrengen. Naast de emotionele schok en de werklast die gepaard gaat met het vervullen van verschillende administratieve acties, laat de inbraak andere minder zichtbare sporen na. Deze kunnen ook een grote impact hebben. Wetende dat een onbekende je woning is binnengedrongen, kan traumatiserend zijn.

Blijf niet zitten met je angsten en neem contact op met de dienst slachtofferhulp van de politie. Je vindt ook meer informatie op de website van CAW.

Brochure / affiche
26 september 2023

Brochure "Wat te doen na een inbraak?"

Een gids voor slachtoffers van woninginbraken.

Maak het inbrekers moeilijk met onze inbraakpreventietips!

Externe video URL

40.459, zoveel woninginbraken vonden er vorig jaar in België plaats (bron). Iedereen kan hiervan het slachtoffer worden. Daarbij zijn juwelen, betaalmiddelen en laptops de meest voorkomende gestolen voorwerpen. Om het voor inbrekers moeilijker te maken om succesvol toe te slaan, kan je de volgende tips toepassen:

Vraag naar lokale diefstalpreventiemogelijkheden

Vele lokale overheden bieden diverse opties voor diefstalpreventie aan, zoals toezicht op jouw hoofdverblijfplaats tijdens je vakantie.

In heel wat gemeenten kan je tevens beroep doen op een diefstalpreventieadviseur. Deze helpt jou bij het beveiligen van je woning. Het gaat om een persoon die specifiek is opgeleid voor diefstalpreventie. Hij komt gratis bij je thuis om te bekijken hoe jouw woning beter beveiligd kan worden en geeft advies over de maatregelen die je vrijblijvend kan nemen. Dit kan o.a. helpen bij de aankoop van ramen, deuren en sloten. Ook kan je vaak bij deze persoon terecht voor een basisadvies om je beter te beschermen tegen online oplichting en het beveiligen van toestellen die verbonden zijn met internet.

Waarom een beroep doen op een diefstalpreventieadviseur?

 • Het is gratis
 • Vrijblijvend advies op maat
 • Neutraal en objectief advies
 • De aanbevelingen zijn niet verplicht

Raadpleeg de informatiekanalen van jouw lokale politie of de preventiedienst van jouw gemeente om de diefstalpreventiemogelijkheden te bekijken. Indien je dit niet via hun informatiekanalen zou kunnen vinden, neem dan contact met hen op.

Maak gebruik van goede gewoonten en contacten

Een woning veiliger maken tegen inbraken hoeft niet duur te zijn. Volgende tips kunnen eenvoudig toegepast worden:

 • Sluit goed af: Doe alle ramen en deuren op slot wanneer je de woning verlaat. Ook al is het maar voor even. Hou de huissleutel bij. Zorg ervoor dat alle huisgenoten dit ook goed toepassen.

 • Maak een overzicht van jouw waardevolle voorwerpen: Registreer je waardevolle voorwerpen in een versleuteld Excel-bestand, bijvoorbeeld het serienummer van je smartphone. Maak daarbij ook gebruik van foto’s en een duidelijke beschrijving, zeker bij waardevolle voorwerpen waar er geen serienummer werd aangebracht (bvb. juwelen).

 • Sociale contacten: Doe beroep op jouw buren, vrienden en familieleden om een oogje in het zeil te houden wanneer je een tijdje niet thuis bent.

 • Sluit je aan bij een BuurtInformatieNetwerk (BIN).

 • Bewoonde indruk: Als inbrekers merken dat je gedurende lange tijd afwezig lijkt te zijn, kan jouw huis een zeer aantrekkelijk doelwit vormen voor hen. Laat mensen in jouw omgeving dus regelmatig jouw brievenbus legen en vraag aan bevriende buren/familie om de rolluiken op en af te laten. Scherm verder jouw sociale media goed af en publiceer niets over jouw uitstap/reis in het openbaar, zolang er niemand thuis is. Zo kan je vermijden dat potentiële inbrekers misbruik kunnen maken van deze informatie.

 • Leg waardevolle voorwerpen uit het zicht: Zorg ervoor dat bvb. jouw laptop, gsm en sierraden niet zichtbaar zijn voor voorbijgangers. Leg deze op een plaats die moeilijk toegankelijk is voor inbrekers.

Installeer kwaliteitsvol mechanisch beveiligingsmateriaal

Door kwaliteitsvolle sloten, ramen en deuren kan je ervoor zorgen dat dieven tijd verliezen wanneer ze jouw woning op het oog hebben. Zo blijkt dat als ze niet binnen geraken, vele inbrekers gemiddeld na 3 minuten hun inbraakpoging staken. Alle bereikbare gevelopeningen - deuren, (schuif)ramen, garage en kelderopeningen - moeten dus goed beschermd worden. Hieronder alvast enkele tips:

 • Voorzie de buitendeuren van een meerpuntssluiting met minstens drie sluitpunten.
 • Een cilinder die meer dan 2 mm uitsteekt, vormt een potentieel inbraakrisico. Zorg daarom voor een stevige cilinderbescherming (langschild of rozet).
 • Kies voor een veiligheidscilinder met veiligheidskaart.
 • Heb je geen veiligheidsslot? Plaats dan een opbouwslot.
 • Kies voor gelaagd glas. Dat is moeilijker in te slaan en vormt voor de inbreker een extra hindernis.
 • Let erop dat het raamkader stevig verankerd zit in het metselwerk.
 • Ga voor vergrendelbare raamkrukken.

Indien dit door jouw lokale overheid wordt aangeboden, kan je voor bijkomend advies gratis beroep doen op een diefstalpreventieadviseur. Deze delen jou persoonlijk, onafhankelijk en vrijblijvend advies mee om jouw woning beter te kunnen beschermen tegen inbrekers.

Beveilig aanvullend met elektronische systemen

Elektronische beveiliging is steeds een aanvulling op de voorgaande maatregelen. Het plaatsen van een elektronisch veiligheidssysteem is alleen maar relevant als de woning al correct beveiligd is. Naast een afschrikkend effect heeft het alarmsysteem vooral als doel een inbraak of poging tot te detecteren, en de bewoners, omwonenden en de politie rechtstreeks of onrechtstreeks te alarmeren. Dit systeem vertraagt de inbreker immers niet, maar kan hem wel afschrikken.

In het geval van een alarmsysteem dien je met de volgende elementen rekening te houden:

 • Als je niet bent aangesloten op een alarmcentrale, moet je je alarmsysteem aangeven op de portaalsite van de politie.
 • Een jaarlijks onderhoud van de installatie en een jaarlijkse validatie van uw contactgegevens zijn wettelijk verplicht.
 • Zet het alarm aan telkens je de woning verlaat.

Alle informatie over het plaatsen van een camerasysteem kan je hier vinden: https://www.besafe.be/nl/camera

Bescherm jouw woning ook tegen hackers

Alsmaar meer toestellen zijn – vaak zonder we er ons bewust van zijn - verbonden met het internet. Slecht beveiligde toestellen kunnen ervoor zorgen dat delinquenten o.a. kunnen zien wanneer je thuis bent of hoe je huis er vanbinnen uitziet. Om het voor potentiële inbrekers moeilijker te maken om vanop afstand te weten wanneer je op reis bent, kan je volgende tips toepassen:

 • Informeer jezelf goed op voorhand: Zoek online recensies op over alle toestellen die je wil aankopen en vraag advies aan een technisch deskundige.

 • Wees waakzaam bij ‘witte’ producten: Vaak worden via webshops goedkopere afgeleiden van merktoestellen verkocht. Vaak beschikken deze toestellen echter over minder beveiligingsmogelijkheden. Zorg er dus zeker van dat je voldoende recensies hebt gelezen als je de aankoop van een dergelijk toestel overweegt. Verkies daarbij winkels met een betrouwbare klantendienst, zodat je bij problemen bij hen terechtkan en de kans op oplichting kan beperkt worden.

 • Volg de handleiding: Eenmaal je een toestel hebt aangekocht, is het belangrijk om de beveiligingsmaatregelen toe te passen die in de handleiding opgesomd staan.

 • Voer tijdig updates uit: Om je toestellen na aankoop af te schermen voor inbrekers, is het belangrijk om regelmatig de nodige updates uit te voeren.

 • Beveilig jouw WIFI-verbinding: Gebruik een wachtwoord, verander de naam van jouw netwerk en zorg ervoor dat updates worden uitgevoerd. Weet steeds wie toegang heeft tot jouw internetnetwerk en verander het wachtwoord indien nodig.

 • Gebruik eigen codes: Vervang de fabriekscodes door eigen codes die moeilijk te achterhalen zijn door onbekenden. Deel deze niet met anderen.

Meer informatie hierover kan je vinden op de pagina https://www.besafe.be/nl/diefstal/beveiliging-slimme-toestellen

Studierapport
21 juni 2023

Onderzoek "Wat werkt er om woninginbraken te voorkomen?"

In dit EUCPN-onderzoek wordt nagegaan welke maatregelen werken om woninginbraken tegen te gaan.

Speel onze educatieve game "Warning!"

Een gezin trekt er even op uit. Daarbij heb je 200 seconden om de risicovolle situaties in het huis te vinden.

Het spel heeft 6 verschillende scenario's:

 • Restaurant uitje
 • Een dag op het werk
 • Bruiloft
 • Vakantie
 • Familie weekend
 • Op bezoek bij de buren

Je kan deze game spelen via de link https://www.warning-besafe.be/nl/

Veelgestelde vragen

Ik wens meer informatie over online oplichting

Informatie over online oplichting kan u vinden onder het thema cybercriminaliteit

Mogen alarmsystemen telefonisch of deur-aan-deur verkocht worden?

Het is niet toegelaten alarmsystemen en/of diensten van alarmopvolging telefonisch of door middel van bezoek bij particulieren aan te bieden, tenzij op voorafgaandelijk verzoek van de te bezoeken persoon. (Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, art. 156)

In het verleden formuleerden politiediensten herhaaldelijk klachten van burgers over telefonische en deur-aan-deur verkoop van alarmsystemen. Niet zelden lieten deze verkopers onjuist uitschijnen bezoek te brengen in afspraak met de politiediensten. Deze praktijken leidden tot onrust en een toename van het onveiligheidsgevoel. Sinds de invoering van de wet van 2 oktober 2017 zijn deze ambulante en telefonische verkoop van alarmsystemen niet langer toegelaten.

Wenst u evenwel een melding te doen van een probleem? Dat kan schriftelijk via [email protected].

Mag ik beroep doen op een niet-erkende installateur van camera- of alarmsystemen?

Neen, dit is verboden. U kan de lijst van alle vergunde ondernemingen terugvinden op de BeSafe-pagina Vergunningen en activiteiten | BeSafe .
​​​​​​​
(Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, art. 17)

Wat is de belangrijkste troef van het Centraal Fietsregister?

Dit systeem is nationaal en zal van toepassing zijn op alle fietsen (fietsen, gemotoriseerde fietsen en speed pedelecs, zoals gedefinieerd in de Wegcode) die zich voornamelijk (dit wil zeggen meestal) op het Belgische grondgebied bevinden. 
Dit systeem zal gebruikt worden door de lokale politie over het hele land om de eigenaar van een gestolen fiets op te sporen. Zo zal een in Aarlen gestolen en in Oostende teruggevonden fiets gemakkelijker teruggegeven kunnen worden aan de eigenaar. Wanneer de fiets gemarkeerd en geregistreerd is op basis van een provinciaal of lokaal systeem, verloopt de zoektocht veel ingewikkelder, aangezien men reeds moet kunnen identificeren welke instelling de fiets gemarkeerd heeft en niet alle politiediensten hebben toegang tot deze verschillende registratiesystemen (naast het markeren of graveren van het rijksregisternummer op het fietsframe). 

Het is de bedoeling om een uniek systeem te hebben dat voor heel België werkt.

Hoe zal het Centraal Fietsregister werken?

Door u op het platform te registreren, zal u de mogelijkheid hebben om uw fiets gratis te registreren en om met een simpele muisklik aan de regionale overheden te vragen om u per post een sticker met een uniek nummer met een QR-code op te sturen, die u vervolgens op het frame van uw fiets zal moeten kleven (de te volgen instructies zullen eveneens worden meegedeeld).
Indien uw fiets helaas gestolen is (om uw fiets zo goed mogelijk te beveiligen, raadpleeg onze webpagina ‘Preventie fietsdiefstal’), zal u dit moeten melden op het platform en klacht moeten indienen bij de politie. 
De lokale politie (die territoriaal werkt), zal over het hele land toegang hebben tot het Centraal Register en zal dus snel contact met u kunnen opnemen indien ze uw fiets teruggevonden heeft en uw fiets terug kunnen geven.

Welke informatie zal gevraagd worden voor registratie in het Centraal Fietsregister?

Naast uw persoonlijke identificatie (naam, voornaam, adres, telefoon, mail,…), zal u een aankoopbewijs van uw fiets moeten voorleggen en zal u verschillende fietskenmerken moeten kunnen vermelden (merk, kleur, type, nuttig identificatie-element zoals de reeds uitgevoerde vorige markering,…). De bedoeling hiervan is de fiets te kunnen identificeren en zo vlot mogelijk contact met u te kunnen opnemen.

Mijn fiets is reeds gegraveerd of gemarkeerd. Wat verandert er voor mij met het nieuwe Centraal Fietsregister?

Indien u uw fiets hebt laten graveren of markeren met uw rijksregisternummer (via de gemeenschapswachten of de diefstalpreventieadviseurs van uw gemeente of van de lokale politie), zal het nog steeds mogelijk zijn om het momenteel actieve systeem te gebruiken. Om de toegang tot uw contactgegevens (met name het in het nieuwe systeem gevraagde telefoonnummer of e-mailadres) te vergemakkelijken, is het evenwel verkieslijk dat u zich in het Centraal Fietsregister registreert en dat u uw rijksregisternummer vermeldt in het daartoe voorziene vak (ander fietsidentificatie-element). Zo zal de politie, zelfs indien u geen nieuwe sticker aanvraagt, een opzoeking kunnen doen op basis van het op de teruggevonden fiets vermelde nummer, uw registratie kunnen terugvinden en gemakkelijker contact met u kunnen opnemen. Dit zal ieders werk vergemakkelijken. 

Indien uw fiets geregistreerd is in een lokale of provinciale databank (zie onderstaande niet-limitatieve lijst) en gemarkeerd is, moet u zich bewust zijn van het risico dat deze databanken mettertijd zullen verdwijnen. Ze zullen niet meer gevoed worden (aangezien we het gebruik van het nieuwe centraal register promoten) en zullen op termijn ook niet meer geraadpleegd worden door de politiediensten die er momenteel toegang toe hebben. Het is dus sterk aan te raden om uw fiets in het nieuwe systeem te registreren met vermelding van de markering (over het algemeen een uniek nummer) dat zich reeds op uw fietsframe bevindt, in het daartoe voorziene vak (ander fietsidentificatie-element). Zo zal de politie, zelfs indien u geen nieuwe sticker aanvraagt, een opzoeking kunnen doen op basis van het op de teruggevonden fiets vermelde nummer, uw registratie kunnen terugvinden en gemakkelijker contact met u kunnen opnemen. 
De betrokken databanken zijn met name:

 • BIKEBANK (provincies Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg).
 • GEVONDENFIETSEN.BE (provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg).

Bovendien werd melding gemaakt van verschillende lokale werkwijzes bij de uitvoering van een enquête bij de gemeenschappelijke preventiediensten en bij de gemeenschapswachten.  Deze werkwijzes hebben geen bestaansrecht meer wanneer het nieuwe Centraal Fietsregister actief zal zijn.  De eigenaar van een gemarkeerde fiets zal steeds de mogelijkheid hebben om zijn/haar fiets op het nieuwe platform te registreren.

Tot slot blijven de verschillende websites, zoals verlorenofgestolen.be (Antwerpen en Leuven), van bepaalde lokale politiediensten of Facebook-pagina's (Page Veloflic Polbru, Facebook-pagina gevonden in Oostende, Gevonden fietsen Blankenberge,…) uiteraard actief. Het zijn geen fietsregistratieplatformen. Ze verstrekken informatie over teruggevonden fietsen (en soms andere voorwerpen) die helaas niet over een markering beschikken om hun eigenaar te kunnen identificeren.