Wederzijds Respect: burgers en veiligheidsprofessionals gaan met elkaar in debat!

2 vuisten maken een check als een teken van respect
Mag een voetbalsteward de identiteitskaart van supporters vragen? Wanneer moet je als burger betalen voor een tussenkomst van de brandweer? Kunnen gemeenschapswachten gebruik maken van een wapenstok of pepperspray als ze met agressieve burgers worden geconfronteerd? Veel mensen zijn niet of onvoldoende op de hoogte van de taken en bevoegdheden van de veiligheidsberoepen (politie, brandweer, voetbalstewards, bewakingsagenten…). Ook kennen ze vaak hun eigen rechten en plichten tijdens interacties met deze veiligheidsprofessionals niet. Tijdens een conferentie op 25 mei zullen veiligheidsprofessionals en burgers ervaringen uitwisselen en met elkaar in debat gaan over wat er kan en wat er mag tijdens interventies. Want wederzijds respect kan pas groeien als we elkaar leren kennen.

Wederzijds respect

Wederzijds respect tussen de burger en de veiligheidsprofessionals zou een evidentie moeten zijn. Jammer genoeg blijkt dat niet altijd het geval. Naar aanleiding van een aantal incidenten waarbij geweld werd gebruikt door en tegen veiligheidsprofessionals lanceerde minister Annelies Verlinden in 2021 samen met de FOD Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Veiligheid en Preventie en de Algemene Directie Civiele Veiligheid), de Federale Politie, de Vaste Commissie van de Lokale Politie en de Sociale dienst van de politie een gezamenlijk project om aan deze relatie te werken. Het wederzijds respect tussen de burger en haar veiligheidsprofessionals verhogen door in te zetten op een positief, verbindend verhaal waarin onderlinge kennismaking en een open dialoog centraal staan, is het doel van dit initiatief.

Met de publicatie van de brochure ‘Ken je de veiligheidsberoepen?’, waarin de burger wordt geïnformeerd over de taken en verantwoordelijkheden van verschillende veiligheidsberoepen, en een breed gedeelde sociale mediacampagne van oog-in-oog gesprekken waarbij enkele burgers en veiligheidsprofessionals hun ervaringen deelden, zijn vorig jaar al een paar belangrijke stappen gezet in deze wederzijdse toenadering.

Dialoog

In het kader van deze campagne organiseert de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) op 25 mei een conferentie waarbij zowel burgers als veiligheidsprofessionals actief betrokken zullen zijn. Samen met de taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidsberoepen staan de rechten en plichten van zowel burgers als veiligheidsprofessionals tijdens interventies dan ook centraal tijdens deze conferentie. De kennis van de deelnemers over deze onderwerpen zal via een korte quiz worden getest, waarna de enkele vertegenwoordigers van politie, en brandweer en enkele gemeenschapswachten, voetbalstewards,  bewakings- en beveiligingsagenten de antwoorden zullen toelichten.

Tijdens rondetafelgesprekken zullen vertegenwoordigers van verschillende jeugdorganisaties en buurtinformatienetwerken (BIN’s) vervolgens in debat gaan met de veiligheidsprofessionals. Ze zullen zich buigen over verschillende thema’s, zoals de negatieve beeldvorming van veiligheidsprofessionals op sociale media en de procedure die burgers moeten doorlopen om klacht in te dienen tegen een veiligheidsprofessional. Tijdens deze gesprekken zullen concrete maatregelen worden geformuleerd waar de overheid op korte en lange termijn mee aan de slag kan.

 

Later dit jaar zal dit debat doorheen het land ook op lokaal niveau en op kleinere schaal worden gevoerd. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk burgers en veiligheidsprofessionals samen bij dit debat te betrekken en op die manier van onderuit te blijven werken aan de band tussen elkaar.

Ook interessant voor u:

23 december 2022
In België hebben 156 gemeenten een Dienst Gemeenschapswacht: 94 in Vlaanderen, 43 in Wallonië en 19 in Brussel. Als laagdrempelig aanspreekpunt voor burgers op het gebied van veiligheid en preventie hebben gemeenschapswachten een zeer belangrijke publieke veiligheidsfunctie met een uitgebreid takenpakket.
13 december 2022
Meer dan 150 voetbalstewards van de Belgische profclubs verzamelden op 8 december in Brussel voor de eerste Dag van de Voetbalsteward, die door de ADVP samen met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) werd georganiseerd. Het doel van deze dag was om de stewards te erkennen als volwaardige partners in de voetbalveiligheid en om hen meer uitleg te geven over de veranderingen die in het kader van het actieplan voetbal en het voorstel voor de vernieuwde voetbalwet voor hen op til zijn.
27 oktober 2022
In maart en oktober gaven onze AD VP collega’s Jules Mortier, Visara Selimi en Tineke Van Iseghem workshops rond de veiligheidsberoepen aan jongeren van de Gentse vzw TAJO.