Subsidieprojecten voetbalveiligheid: Preventie en innovatie in actie

voetbal in doelnet
De Dienst Voetbalveiligheid zal financiële ondersteuning bieden aan drie veelbelovende projecten naar aanleiding van de recentelijke projectoproep. Met een sterke focus op innovatie en preventie gaan twee initiatieven van Universiteit Gent en één van Pro League vooruitstrevende uitdagingen aan binnen het voetbalveiligheidslandschap.

“Digitalisering zal de komende jaren steeds vaker zijn intrede doen bij de toegangscontrole van stadions en het faciliteren van supportersbeleving. De technologie waarmee wordt geëxperimenteerd, loopt zoals vaak vooruit op de wetgeving.” 

Prof. Gert Vermeulen gewoon hoogleraar strafrecht en privacyrecht aan de Universiteit Gent

Selectiecriteria en expertise
Twee projecten van Universiteit Gent en één van Pro League zijn geselecteerd om via jaarlijkse subsidies van de dienst te worden gefinancierd. De projecten doorliepen een nauwgezet selectieproces dat werd uitgevoerd door een panel van tien experts op het gebied van voetbalveiligheid.

De deskundigen, variërend van veiligheidsverantwoordelijken en stewards tot vertegenwoordigers van de lokale en federale politie, hebben elk project beoordeeld op criteria zoals de afstemming op het actieplan 'Samen voor Veilig Voetbal', het innovatieve karakter en de kwalitatieve uitvoering met nadruk op transparante fasering en resultaatgerichtheid.

De geselecteerde projecten richten zich op twee kernthema's: toegangscontrole en de beeldvorming rond voetbalveiligheid.

Een alternatief ticketbeleid
Universiteit Gent krijgt een subsidie van 24.748,17 euro om een aanzet tot juridisch kader te ontwikkelen voor het gebruik van biometrische gegevens met als doel het bekomen van een vlotte en veilige toegangscontrole in overeenstemming met de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zal de universiteit concrete aanbevelingen formuleren voor mogelijke wijzigingen in de (Voetbal)wet.

Synergie tussen theorie en praktijk
Het project van Pro League sluit naadloos aan op het werk van Universiteit Gent en ontvangt 19.603,97 euro om de praktische aspecten te koppelen aan de theoretische inzichten. Dit initiatief zal zorgen voor synergie tussen alle betrokken actoren in het voetbalveiligheidsbeleid, waaronder clubs, KBVB, politie en de Dienst Voetbalveiligheid. Pro League zal een overkoepelend overlegorgaan opzetten om ervaringen en uitdagingen te bespreken, waarna praktische aanbevelingen zullen worden geformuleerd en overgemaakt aan Universiteit Gent.

“De Pro League wil zich engageren om de expertise vanop het terrein samen te brengen met de academische kennis en toepassingen van Universiteit Gent om de komende jaren echte stappen te zetten voor de introductie van nieuwe technologie in het veiligheidsbeleid en de toegangscontrole die veiligheid, wettelijkheid en klantvriendelijkheid verenigt."

Stijn Van Bever, Public Affairs Director van de Pro League

Voetbalveiligheidsbarometer voor beeldvorming
Universiteit Gent ontvangt 30.647,86 euro voor de ontwikkeling van de Voetbalveiligheidsbarometer. Dit geavanceerde instrument streeft naar een informatie-gestuurde aanpak voor beleid tegen verschillende vormen van voetbalgeweld. De barometer maakt gevarieerde interventies mogelijk op prioritaire fenomenen, automatiseert analyse en rapportage en biedt de mogelijkheid voor longitudinale trendanalyses. Het doel is om relevante stakeholders, waaronder de Dienst Voetbalveiligheid van FOD Binnenlandse Zaken, Pro League, KBVB, profclubs en politie op een informatie-gestuurde manier hun beleid te laten ondersteunen en vormgeven in de strijd tegen verschillende vormen van geweld zoals racisme, onrechtmatig gebruik van pyrotechnisch materiaal en fysiek geweld.

“Bij ons weten is dit wereldwijd de eerste Voetbalveiligheidsbarometer die zal worden ontwikkeld, in die zin kan België als een voorbeeld dienen voor andere landen.” 

Prof. Wim Hardyns, hoogleraar criminologie aan de Universiteit Gent

Vooruitzicht op resultaten
Deze drie veelbelovende initiatieven beloven een stap voorwaarts in het voetbalveiligheidsbeleid. Met  doeltreffende oplossingen beloven voor huidige uitdagingen waarmee het Belgisch voetbal momenteel geconfronteerd wordt, zal de Dienst Voetbalveiligheid nauwlettend toezien op de implementatie en voortgang van deze projecten. Met de resultaten in het vooruitzicht staan we klaar om verdere stappen te zetten naar een meer proactieve, duurzame en veilige toekomst van het Belgisch voetbal.

Ook interessant voor u:

22 februari 2024
Op 21 februari 2023 heeft de Commissie van het federale parlement een wetsvoorstel goedgekeurd dat een cruciale stap vormt naar de ratificatie van het Verdrag van Saint-Denis door België. Dit verdrag, dat op 3 juli 2016 werd opengesteld voor ondertekening, staat bekend als het Verdrag van de Raad inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen. Het doel ervan is om sportevenementen, waaronder voetbalwedstrijden, gastvrijer, veiliger en zekerder te maken.
04 oktober 2023
De Algemene Directie Veiligheid & Preventie (ADVP) kondigt de lancering aan van de projectoproep voor preventie-initiatieven rond voetbalveiligheid. De ADVP stelt € 75.000 beschikbaar. Een project dat aan de criteria voldoet, kan maximaal € 50.000 aan steun ontvangen.
28 juli 2023
Deze 28 juli 2023 wordt het nieuwe voetbalseizoen officieel afgetrapt. Voetbal is een feest voor jong en oud. In de loop van vorig seizoen zijn er heel wat stappen ondernomen richting een meer veilige voetbalbeleving.