Naar een veiliger voetbal door het Verdrag van Saint-Denis

bal in goal
Op 21 februari 2023 heeft de Commissie van het federale parlement een wetsvoorstel goedgekeurd dat een cruciale stap vormt naar de ratificatie van het Verdrag van Saint-Denis door België. Dit verdrag, dat op 3 juli 2016 werd opengesteld voor ondertekening, staat bekend als het Verdrag van de Raad inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen. Het doel ervan is om sportevenementen, waaronder voetbalwedstrijden, gastvrijer, veiliger en zekerder te maken.

Het Verdrag van Saint-Denis

De AD Veiligheid & Preventie (ADVP) speelt een essentiële rol in het ratificatieproces van dit internationale verdrag. Veiligheid, beveiliging en gastvrijheid vormen in dit Verdrag de drie pijlers van een alomvattende aanpak van veiligheid bij grootschalige sportevenementen. Deze waarden worden ook hoog in het vaandel gedragen door onze Dienst Voetbalveiligheid.

Drie pijlers: veiligheid; beveiliging, en gastvrijheid

Het begrip “veiligheid” omvat volgens het Verdrag alle maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat mensen tijdens sportevenementen gewond raken of dat hun gezondheid en welzijn gevaar lopen. De inspecteurs van de ADVP 

Het inspectieteam voert conformiteitscontroles uit in de voetbalstadions van de twee hoogste nationale divisies. Dit omvat onder meer de verkoop van tickets, brandpreventie en -bestrijding, evenals het functioneren van bewakingscamera's. Daarnaast zijn de voetbalclubs verplicht om rapporten over de stabiliteit van het stadioninfrastructuur over te dragen. Enkele voorbeelden van overtredingen die zijn geconstateerd tijdens controles zijn:

  • Stewards zijn niet gepositioneerd bij de evacuatiedeuren naar het veld.
  • Evacuatieroutes op de tribunes worden geblokkeerd door toeschouwers.
  • Er zijn veel potentiële projectielen in het stadion
  • Bewakingscamera's bieden geen goed zicht op toeschouwers.

De ADVP neemt ook deel aan het opstellen van aanbevelingen voor organisatoren van live-uitzendingen op grote schermen tijdens internationale toernooien, zoals bijvoorbeeld het Wereldkampioenschap en het Europees kampioenschap.

Het begrip “beveiliging” omvat volgens het Verdrag alle maatregelen die erop gericht zijn om geweld of wangedrag rond voetbal- of andere sportevenementen – binnen of buiten het stadion – te ontmoedigen, te voorkomen en te bestraffen.

Samen met haar partners wil de ADVP van de Belgische voetbalstadions en hun omgeving veilige plaatsen maken. De Voetbalwet bepaalt heel duidelijk welk gedrag niet wordt getolereerd en voorziet in dit opzicht zelfs sancties van stadionverboden tot maximaal 10 jaar. Ook wordt in navolging van het Actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’ de nadruk gelegd op het sterk aanpakken van alle vormen van fysiek geweld, racisme en xenofobie en het onrechtmatig gebruik van pyrotechniek. Vanuit de FOD Binnenlandse Zaken worden ook tal van preventieprojecten gesubsidieerd die zich hierop focussen.

Het begrip “gastvrijheid” omvat volgens het Verdrag alle maatregelen die erop gericht zijn om voetbal- en andere sportevenementen voor iedereen plezierig en gastvrij te maken en te houden, in stadions maar ook in openbare ruimten waar toeschouwers en supporters voor, tijdens en na de wedstrijden bijeenkomen.

En hoewel gastvrijheidskwesties voornamelijk de verantwoordelijkheid zijn van de clubs en de andere partners, voorziet de regelgeving inzake infrastructuur die door de ADVP op het terrein wordt toegepast bijvoorbeeld in een minimum aantal sanitaire voorzieningen voor mannen en vrouwen, evenals faciliteiten in en rondom de stadions voor mensen met een beperkte mobiliteit.

De Dienst Voetbalveiligheid vertegenwoordigt België ook binnen het Permanent Comité van de Raad van Europa, dat twee keer per jaar in Straatsburg in plenaire zitting bijeenkomt. Dit comité bestaat uit experts van de politieautoriteiten en overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor veiligheid in de sport. Het comité ziet toe op de naleving van de verplichtingen van het Vedrag door de lidstaten, maar fungeert ook als een forum voor het verzamelen en uitwisselen best practices.

Ook interessant voor u:

08 april 2024
In de afgelopen jaren hebben verschillende voetbalveiligheidsprojecten financiële steun ontvangen om racisme, discriminatie en andere veiligheidskwesties binnen het Belgische voetbal aan te pakken. Al deze projecten hebben ook tastbare resultaten geboekt en concrete acties ondernomen om de voetbalgemeenschap veiliger en inclusiever te maken.
07 maart 2024
De AD Veiligheid en Preventie (ADVP) zet zich in tegen online haat in het Belgische voetbal, een alsmaar groeiend probleem in onze samenleving. Want ook sporters worden steeds vaker het slachtoffer van cyberpesten.
25 januari 2024
De Dienst Voetbalveiligheid zal financiële ondersteuning bieden aan drie veelbelovende projecten naar aanleiding van de recentelijke projectoproep. Met een sterke focus op innovatie en preventie gaan twee initiatieven van Universiteit Gent en één van Pro League vooruitstrevende uitdagingen aan binnen het voetbalveiligheidslandschap.