Gemeenschapswachten actief in 156 gemeenten

In België hebben 156 gemeenten een Dienst Gemeenschapswacht: 94 in Vlaanderen, 43 in Wallonië en 19 in Brussel. Als laagdrempelig aanspreekpunt voor burgers op het gebied van veiligheid en preventie hebben gemeenschapswachten een zeer belangrijke publieke veiligheidsfunctie met een uitgebreid takenpakket.

Gemeenschapswachten sensibiliseren en informeren de burgers en vormen de brug met de verschillende gemeentelijke diensten. Gemeenschapswacht-vaststellers hebben daarnaast ook de bevoegdheid om Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) op te leggen.

Om de gemeenschapswachten herkenbaar en identificeerbaar te maken voor alle burgers, werd een uniforme identificatiekaart uitgewerkt door de FOD Binnenlandse Zaken. Dit draagt bij tot de professionalisering en uniformisering van deze veiligheidsfunctie. Het is de bedoeling dat de gemeenschapswachten deze identificatiekaart op een duidelijk zichtbare plaats dragen bij het uitvoeren van hun taken. 

Sinds de invoering van deze identificatiekaart werden er 1.132 gemeenschapswachten geregistreerd bij de AD Veiligheid & Preventie. Hiervan nemen er 325 de functie van gemeenschapswacht-vaststeller op. Deze gemeenschapswacht-vaststellers zijn vooral in Vlaanderen actief (205). De stad die de meeste gemeenschapswachten in dienst heeft, is Brussel (160). Er werden al 815 identificatiekaarten afgeleverd aan de steden en gemeenten. Een volgende productieronde volgt eind december.

Ook interessant voor u:

13 december 2022
Meer dan 150 voetbalstewards van de Belgische profclubs verzamelden op 8 december in Brussel voor de eerste Dag van de Voetbalsteward, die door de ADVP samen met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) werd georganiseerd. Het doel van deze dag was om de stewards te erkennen als volwaardige partners in de voetbalveiligheid en om hen meer uitleg te geven over de veranderingen die in het kader van het actieplan voetbal en het voorstel voor de vernieuwde voetbalwet voor hen op til zijn.
27 oktober 2022
In maart en oktober gaven onze AD VP collega’s Jules Mortier, Visara Selimi en Tineke Van Iseghem workshops rond de veiligheidsberoepen aan jongeren van de Gentse vzw TAJO.
12 september 2022
We vieren de eerste verjaardag van Wederzijds Respect met een filmpje waarin we de waarden van de campagne willen belichten en we de ambassadeurs van de verschillende veiligheidsberoepen aan het grote publiek willen voorstellen.