Gemeenschapswachten actief in 156 gemeenten

In België hebben 156 gemeenten een Dienst Gemeenschapswacht: 94 in Vlaanderen, 43 in Wallonië en 19 in Brussel. Als laagdrempelig aanspreekpunt voor burgers op het gebied van veiligheid en preventie hebben gemeenschapswachten een zeer belangrijke publieke veiligheidsfunctie met een uitgebreid takenpakket.

Gemeenschapswachten sensibiliseren en informeren de burgers en vormen de brug met de verschillende gemeentelijke diensten. Gemeenschapswacht-vaststellers hebben daarnaast ook de bevoegdheid om Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) op te leggen.

Om de gemeenschapswachten herkenbaar en identificeerbaar te maken voor alle burgers, werd een uniforme identificatiekaart uitgewerkt door de FOD Binnenlandse Zaken. Dit draagt bij tot de professionalisering en uniformisering van deze veiligheidsfunctie. Het is de bedoeling dat de gemeenschapswachten deze identificatiekaart op een duidelijk zichtbare plaats dragen bij het uitvoeren van hun taken. 

Sinds de invoering van deze identificatiekaart werden er 1.132 gemeenschapswachten geregistreerd bij de AD Veiligheid & Preventie. Hiervan nemen er 325 de functie van gemeenschapswacht-vaststeller op. Deze gemeenschapswacht-vaststellers zijn vooral in Vlaanderen actief (205). De stad die de meeste gemeenschapswachten in dienst heeft, is Brussel (160). Er werden al 815 identificatiekaarten afgeleverd aan de steden en gemeenten. Een volgende productieronde volgt eind december.

Ook interessant voor u:

05 december 2023
5 december is de internationale dag van de vrijwilliger. Alsmaar meer lokale besturen en politiezones zetten burgers in, bijvoorbeeld om advies te geven tegen diefstal en hoe je (online) oplichting kan voorkomen. Wij spraken met 2 vrijwillige adviseurs, die ingezet worden door de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.
30 november 2023
Gisteren vond in Brussel de conferentie "Wederzijds Respect, Reloaded" plaats, een inspanning om het respect tussen burgers en veiligheidsberoepen verder te bevorderen. De campagne ‘Wederzijds Respect’ vierde dit jaar haar tweede verjaardag. Het vooropgestelde doel blijft hetzelfde: agressie en geweld te verminderen door het opbouwen van een respectvolle relatie tussen de burger en veiligheidsprofessional.
08 november 2023
Onlangs heeft Emeline Stiers, lid van de gemeenschapswachten van Charleroi, de functie van Franstalig ambassadrice van de gemeenschapswachten overgenomen van Aurélien Babuin. Ze werkt voortaan samen met haar Nederlandstalige collega Philippe Jespers.