Dag van de voetbalsteward

De FOD Binnenlandse Zaken organiseert samen met de Royal Belgian Football Association op 8 december de eerste dag van de voetbalsteward!

Het WK voetbal begint dit weekend! Niet alleen de voetballers zullen er hun beste beentje voorzetten. Ook de voetbalstewards zullen er het beste van zichzelf geven.

Voetbalstewards zijn een cruciale factor in de voetbalveiligheid. Toch wordt deze veiligheidsfunctie niet altijd voldoende naar waarde geschat.

De FOD Binnenlandse Zaken organiseert daarom samen met de Royal Belgian Football Association op 8 december de eerste dag van de voetbalsteward. Ben je een voetbalsteward en wil je graag uitgebreid kennismaken met de Voetbalcel van de FOD, wat meer te weten komen over de professionalisering van het opleidingstraject en stil te staan bij de rol van de voetbalsteward in het nieuwe actieplan Samen voor Veilig Voetbal? Wil je daarnaast ook je stem laten horen en vragen stellen of opmerkingen geven? Schrijf je dan zo snel mogelijk in via deze link:


https://lnkd.in/e-fznXuh

Ook interessant voor u:

08 april 2024
In de afgelopen jaren hebben verschillende voetbalveiligheidsprojecten financiële steun ontvangen om racisme, discriminatie en andere veiligheidskwesties binnen het Belgische voetbal aan te pakken. Al deze projecten hebben ook tastbare resultaten geboekt en concrete acties ondernomen om de voetbalgemeenschap veiliger en inclusiever te maken.
07 maart 2024
De AD Veiligheid en Preventie (ADVP) zet zich in tegen online haat in het Belgische voetbal, een alsmaar groeiend probleem in onze samenleving. Want ook sporters worden steeds vaker het slachtoffer van cyberpesten.
22 februari 2024
Op 21 februari 2023 heeft de Commissie van het federale parlement een wetsvoorstel goedgekeurd dat een cruciale stap vormt naar de ratificatie van het Verdrag van Saint-Denis door België. Dit verdrag, dat op 3 juli 2016 werd opengesteld voor ondertekening, staat bekend als het Verdrag van de Raad inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen. Het doel ervan is om sportevenementen, waaronder voetbalwedstrijden, gastvrijer, veiliger en zekerder te maken.