Dag van de voetbalsteward

De FOD Binnenlandse Zaken organiseert samen met de Royal Belgian Football Association op 8 december de eerste dag van de voetbalsteward!

Het WK voetbal begint dit weekend! Niet alleen de voetballers zullen er hun beste beentje voorzetten. Ook de voetbalstewards zullen er het beste van zichzelf geven.

Voetbalstewards zijn een cruciale factor in de voetbalveiligheid. Toch wordt deze veiligheidsfunctie niet altijd voldoende naar waarde geschat.

De FOD Binnenlandse Zaken organiseert daarom samen met de Royal Belgian Football Association op 8 december de eerste dag van de voetbalsteward. Ben je een voetbalsteward en wil je graag uitgebreid kennismaken met de Voetbalcel van de FOD, wat meer te weten komen over de professionalisering van het opleidingstraject en stil te staan bij de rol van de voetbalsteward in het nieuwe actieplan Samen voor Veilig Voetbal? Wil je daarnaast ook je stem laten horen en vragen stellen of opmerkingen geven? Schrijf je dan zo snel mogelijk in via deze link:


https://lnkd.in/e-fznXuh

Ook interessant voor u:

18 januari 2023
Gisteren werden de statistieken van het team Voetbal van de ADVP onder grote persbelangstelling naar buiten gebracht. In ons BeSafe magazine #59 neemt experte Bianca Boeckx het woord over hoe de ADVP bijdraagt tot voetbalveiligheid en welke rol onze organisatie speelt binnen het actieplan 'Samen voor een Veilig Voetbal'.
17 januari 2023
Meer dan 1.800 jaar aan stadionverboden en meer dan 900.000 euro aan geldboetes, dat is de balans van de sancties die de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken aan voetbalvandalen oplegde voor inbreuken gepleegd tijdens het voetbalseizoen 2021-2022. Hoewel er niet veel meer processen-verbaal zijn opgesteld dan in het pre-coronaseizoen 2018-2019, zijn de opgelegde sancties opmerkelijk zwaarder. Hiermee vervult de overheid haar engagement dat ze in het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’ heeft opgenomen om geweld in en rond voetbalstadions zwaarder te bestraffen.
19 december 2022
De Ministerraad keurt het voorstel voor een vernieuwde en verstrengde Voetbalwet goed. Hiermee vervult de overheid haar engagement dat ze in het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’ heeft opgenomen om geweld zwaarder te bestraffen in en rond voetbalstadions.