BELGISCH VOETBAL LANCEERT CAMPAGNE TEGEN ONLINE HAATSPRAAK

voetballer ontvangt online beledigingen
De AD Veiligheid en Preventie (ADVP) zet zich in tegen online haat in het Belgische voetbal, een alsmaar groeiend probleem in onze samenleving. Want ook sporters worden steeds vaker het slachtoffer van cyberpesten.

Haatspraak stopt niet aan de zijlijn, maar zet zich steeds vaker online verder. Daarom bundelt de ADVP sinds 13 juli 2023 de krachten met de federale politie, Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en Pro League in een werkgroep om het fenomeen van online haat te bestrijden. De samenwerking heeft tot doel de bestraffing van online haatspraak te onderzoeken binnen het kader van de Voetbalwet.

Samen met haar partners heeft de ADVP het wettelijk kader voor de bestraffing van online haat gedefinieerd en een plan opgesteld dat zal dienen als basis voor verdere samenwerking. Hieruit zal een procedure voortvloeien voor het melden en vervolgen van online haatuitingen.

Naast het opleggen van sancties, werkt de werkgroep ook aan een sensibiliseringscampagne, geleid door KBVB. Deze campagne werd gelanceerd op woensdag 6 maart 2024.

 

Bovendien zal de ADVP tijdens haar opleidingen voor spotterswerking van lokale politiezones benadrukken dat online misbruik met betrekking tot voetbal, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, kan leiden tot een voetbalrechtelijke sanctie wegens het aanzetten tot haat.

Ook interessant voor u:

08 april 2024
In de afgelopen jaren hebben verschillende voetbalveiligheidsprojecten financiële steun ontvangen om racisme, discriminatie en andere veiligheidskwesties binnen het Belgische voetbal aan te pakken. Al deze projecten hebben ook tastbare resultaten geboekt en concrete acties ondernomen om de voetbalgemeenschap veiliger en inclusiever te maken.
22 februari 2024
Op 21 februari 2023 heeft de Commissie van het federale parlement een wetsvoorstel goedgekeurd dat een cruciale stap vormt naar de ratificatie van het Verdrag van Saint-Denis door België. Dit verdrag, dat op 3 juli 2016 werd opengesteld voor ondertekening, staat bekend als het Verdrag van de Raad inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen. Het doel ervan is om sportevenementen, waaronder voetbalwedstrijden, gastvrijer, veiliger en zekerder te maken.
25 januari 2024
De Dienst Voetbalveiligheid zal financiële ondersteuning bieden aan drie veelbelovende projecten naar aanleiding van de recentelijke projectoproep. Met een sterke focus op innovatie en preventie gaan twee initiatieven van Universiteit Gent en één van Pro League vooruitstrevende uitdagingen aan binnen het voetbalveiligheidslandschap.