ADVP-collega’s geven workshops aan jongeren

Un agent de la DGSP en train de montrer une photo d'un métier de la sécurité à des jeunes
Op zaterdag 19 maart gaven onze collega’s Jules en Visara en hun stagiaires Mayssa en Elona workshops rond de veiligheidsberoepen aan jongeren van de Gentse vzw TAJO.

Kwetsbare jongeren ondersteunen

TAJO is een vzw die jongeren tussen 10 en 14 jaar laat kennismaken met uiteenlopende beroepen en de competenties en talenten die daarbij horen. De vzw wil zo perspectieven bieden aan deze jongeren en hun competenties verbinden met hun talenten. Anderzijds zet de vzw ook in op het stimuleren van een positief zelfbeeld. Door jongeren te laten inzien dat ze zelf ook talenten hebben die voor concrete beroepen kunnen worden aangewend, kunnen ze zelfstandig, gemotiveerd en verantwoordelijk keuzes maken over hun opleiding en beroep.

‘Want alleen wie kansen krijgt, kan ze grijpen’. Met dit motto in het achterhoofd geeft TAJO jongeren in een kwetsbare situatie een extra duwtje. Wie in kansarmoede geboren wordt, raakt daar namelijk heel moeilijk uit zonder hulp. TAJO is er dus voor alle jongeren maar met voorrang voor zij die zich in een maatschappelijk kwetsbare context bevinden. 

Workshops rond veiligheidsberoepen en Wederzijds Respect

Elke zaterdag organiseert deze vzw voor haar leden ateliers rond allerlei maatschappelijke thema's, die worden gegeven door vrijwillige professionals met een passie voor hun vak. De afgelopen weken stond het thema ‘veiligheid’ op het programma. Nadat er eerder al workshops werden gegeven rond o.a. racisme, verslavingen, fietsveiligheid en EHBO was het dus enkele weken geleden de beurt aan onze collega’s van de ADVP om de jongeren meer te leren over de veiligheidsberoepen.

Spelenderwijs werden de jongeren vertrouwd gemaakt met de veiligheidsberoepen. Ze leerden hoe ze hen kunnen herkennen en wat hun taken en functies zijn. Ook deelden de jongeren hun ervaringen met veiligheidsprofessionals. Deze workshops sluiten dan ook nauw aan bij de campagne Wederzijds Respect , die zich inzet op de bevordering van de relatie tussen de veiligheidsprofessionals en de burger.

De ADVP zet dan ook graag haar schouders onder dit soort initiatieven. Ook in de toekomst hoopt onze organisatie jongeren vertrouwd te maken met de veiligheidsberoepen en hen te bereiken met onze boodschap van Wederzijds Respect.

Un agent de la DGSP en train de montrer une photo d'un métier de la sécurité à des jeunes

Ook interessant voor u:

08 mei 2023
Een 200-tal gemeenschapswachten(-vaststellers) verzamelden zich op 9 mei in Brussel voor de eerste nationale Dag van de Gemeenschapswacht, georganiseerd door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) van de FOD Binnenlandse Zaken.
01 maart 2023
Op 1 maart, wereldcomplimentendag, lanceert de FOD Binnenlandse Zaken #felicitag, een digitale felicitatiecampagne voor veiligheidsprofessionals. Met deze campagne wil de overheidsdienst de veiligheidsberoepen die onder haar bevoegdheid vallen, zoals brandweer, politie, gemeenschapswachten en voetbalstewards maar ook bewakings- en veiligheidsagenten, erkennen voor hun harde werk en de burger stimuleren om dit ook te doen.
23 december 2022
In België hebben 156 gemeenten een Dienst Gemeenschapswacht: 94 in Vlaanderen, 43 in Wallonië en 19 in Brussel. Als laagdrempelig aanspreekpunt voor burgers op het gebied van veiligheid en preventie hebben gemeenschapswachten een zeer belangrijke publieke veiligheidsfunctie met een uitgebreid takenpakket.