25 november: internationale dag tegen geweld op vrouwen

Vrouwen zijn vandaag ook nog steeds vaak het slachtoffer van verschillende soorten van geweld. Ook wanneer het gaat over intrafamiliaal geweld zijn de slachtoffers in het merendeel van de gevallen vrouwen. De FOD Binnenlandse Zaken investeert €1,5 miljoen in vijftien lokale innovatieve projecten die de strijd aangaan met intrafamiliaal geweld. Op 25 oktober zijn deze projecten officieel van start gegaan.

Om de lokale en bovenlokale samenwerking te stimuleren, deed minister Verlinden eind 2021 een oproep aan alle Belgische steden en gemeenten om projectenvoorstellen in te dienen. De projecten hebben tot doel om intrafamiliaal geweld integraal aan te pakken, alle betrokken doelgroepen krijgen hierbij de nodige ondersteuning en begeleiding. Daarnaast is het doel ook om kennis, ervaring en expertise met andere steden en gemeenten uit te wisselen.

Na een onderzoek door een expertencommissie werden 15 projecten geselecteerd. Deze projecten worden gedurende twee jaar van nabij opgevolgd door de ADVP. Begin 2025 zullen de projecten door de gemeenten zelf maar ook door de ADVP worden geëvalueerd en zal worden gemeten wat werkt en wat niet werkt. Hierna kunnen de goede praktijken dienen als voorbeeld en inspiratie voor andere gemeenten. Want de strijd tegen intrafamiliaal geweld kan alleen samen worden gestreden.

Hier vind je meer informatie over deze projecten.

Ook interessant voor u:

01 februari 2023
De AD Veiligheid & Preventie kreeg vorige week het bezoek van een delegatie van medewerkers van de Marokkaanse veiligheidsdiensten. De insteek van hun bezoek was de strijd tegen geweld op meisjes en vrouwen. Ze werden uitgebreid te woord gestaan door, onder andere, onze experten inzake stedelijk, seksueel en intrafamiliaal geweld. Ook in het zopas verschenen BeSafe magazine staan enkele van deze experten in het spotlicht: Béatrice Decant en Tessa Schenk geven er meer duiding bij het impulsproject Intrafamiliaal geweld.
26 januari 2023
De AD Veiligheid & Preventie kreeg op 25 januari het bezoek van een delegatie van medewerkers van de Marokkaanse veiligheidsdiensten.
07 december 2022
Na een project met betrekking tot diefstal met list te hebben ontwikkeld in 2021, keert de PZ Sylle et Dendre, in samenwerking met het BIN Petit Enghien, nu terug met "De avonturen van Hortense PADUP".