Voor welke klachten kan ik als minderjarige een melding maken?

Overzicht klachten (minderjarigen)

De indiening van een valse klacht die met lasterlijke aangifte kan worden gelijkgesteld, kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging (art. 443 van het Strafwetboek).

Voor welke klachten kan ik als minderjarige een melding maken? 

  1. Onheus behandeld door (een lid van) de lokale politie
  2. Onheus behandeld door (een lid van) de Federale Politie
  3. Klacht over de algemene werking van de politiediensten
  4. Klacht die wijst op een organisatorische of structurele disfunctie
  5. Vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens door de politiediensten