image

De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Pieter de Crem, en de minister van Justitie, Koen Geens, hebben gezamelijk een omzendbrief ondertekend betreffende het herstel van schade veroorzaakt door het optreden van de federale en/of de lokale politie. De omzendbrief werd op 17 september 2020 verstuurd naar alle Burgemeesters, Procureurs-Generaal en Korpschefs van het land.

foot

Naar aanleiding van de heropening van de voetbalstadions voor beperkt publiek dit weekend hebben de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken samen met de Belgische supportersfederatie, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League een open brief geschreven aan de supporters. 

circulaire foot

Op donderdag 3 september werd de omzendbrief "Veiligheid naar aanleiding van voetbalgerelateerde feiten" verstuurd door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken naar alle burgemeesters van het land. De omzendbrief wil als gids dienen voor lokale overheden zodanig dat een maximum aan veiligheid gegarandeerd kan worden bij de organisatie van voetbalgerelateerde evenementen, zeker in deze tijden van corona. 

survey

We kondigden het reeds aan in ons artikel van 18 augustus: een vragenlijst over de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) komt binnenkort in de mailbox van alle gemeenten in het land. Nu is het zover!

survey

In de komende dagen zal een elektronische vragenlijst betreffende de toepassing van de GAS-wet worden opgestuurd naar alle burgemeesters. Ook een korte vragenlijst met betrekking tot de corona-GAS-boetes zal worden toegevoegd.

pyro

De Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken keurt de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag aan de stadions van Charleroi en Beerschot-Wilrijk, ten stelligste af.

image

De Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken heeft wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 4 september 2013 tot regeling van de methodes en procedures van toepassing op de activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om te strijden tegen piraterij en tot vaststelling van verscheidene maatregelen die gelden voor de maritieme veiligheidsploegen.

Charlyne

Net als de andere beroepen die op de frontlinie stonden in de strijd tegen Covid-19, mogen ook de bewakingsagenten terecht in de bloemetjes worden gezet. Om die reden werd Charlyne, die al meer dan 10 jaar bewakingsagent is, door de Koning bedankt tijdens de plechtigheid van de Nationale Feestdag. Naar aanleiding hiervan vroegen wij haar meer over haar dagdagelijkse taken.

Anthony

Net zoals de andere beroepen die op de frontlinie stonden in de strijd tegen Covid-19, hebben de gemeenschapswachten zich dagdagelijks ingezet in deze crisisperiode. Anthony, gemeenschapswacht te Antwerpen, werd op de Nationale Feestdag gehuldigd door de Koning en bedankt voor zijn geleverde diensten. Wij vroegen hem meer over zijn dagelijks werk.

België

Op 21 juli, de Belgische Nationale Feestdag, heeft de Koning alle personen bedankt die zich in de frontlinie ingezet hebben om de burgers te helpen deze coronacrisis te overwinnen.