conseil

In deze periode van gezondheidscrisis, heeft de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de Verenigingen van Steden en Gemeenten bekeken hoe de politieraad kan plaatsvinden.

Coronavirus

In het kader van het Coronavirus zullen de kantoren van de AD Veiligheid & Preventie, gevestigd te Waterloolaan 76 - 1000 BXL, gesloten zijn voor het publiek. De continuïteit van onze dienstverlening is echter gewaarborgd.

vigilis

De Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken wijst erop dat de uitoefening van bewakingsactiviteiten (zoals gedefinieerd door de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid) is onderworpen aan een voorafgaande ministeriële goedkeuring.

foot

Naar aanleiding van het recente nieuws over het Coronavirus (COVID-19) heeft de Pro-league, in overleg met de Belgische Voetbalbond, de kabinetten van de ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid en de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken, besloten om dit weekend de wedstrijden van de Jupiler Pro League en de Proximus League achter gesloten deuren te spelen. De finale van de Belgian Cup (Croky Cup) is uitgesteld tot een latere datum. Alle jeugdwedstrijden en de wedstrijden in de amateurdivisies (inclusief futsal en minivoetbal) worden geannuleerd.

Radix

Het Radix-Team is een mobiel team dat op verzoek van lokale actoren van gemeente naar gemeente reist. Wat is de rol ervan? Ondersteuning, hetzij bij de implementatie en de uitvoering van de Lokale Integrale Veiligheidscel Radicalisme op het gemeentelijk, meer-gemeentelijk of zonaal grondgebied, hetzij bij de sensibilisering van lokale actoren die direct of indirect bij het thema “radicalisme” betrokken zijn.

Cellule foot

Eind november jongstleden hebben de Koning Boudewijnstichting en de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken een projectoproep gelanceerd, om de initiatieven die door de SLO genomen worden om de veiligheid en de gastvrijheid in de voetbalstadions te verbeteren aan te moedigen. Er werden al 11 projecten ingediend.

Wat is een SLO? Het koninklijk besluit betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden, gewijzigd via het koninklijk besluit van 19 februari 2020 (publicatie  in het Belgisch Staatsblad op 3 maart 2020), bepaalt voortaan zijn taken en zijn bevoegdheden.

Pro league

Komend weekend houdt de Pro League opnieuw de Football for ALL-campagne, de regenboogcampagne tegen homofobie, racisme en andere vormen van discriminatie en ongelijkheid.

conférence

Op 12 maart aanstaande organiseert de BeSafe Academy van de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken een studievoormiddag over de impactevaluatie van het veiligheids- en preventiebeleid. In samenwerking met de VUB en de ULB zullen de strategische lokale veiligheids- en preventieplannen op kritische en pertinente wijze geëvalueerd worden.

foot

2020 zal voor de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken in het teken staan van innovatie: verbeteren van de toegangscontrole van de stadions, digitaliseren van de ticketing, begeleiden van de clubs bij de bouw van hun nieuw stadion. We zullen voor veel uitdagingen komen te staan als we de veiligheid van de voetbalwedstrijden willen verhogen.