Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden ontmoette vandaag vertegenwoordigers van de supportersclubs van ploegen uit 1A, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League. Op de agenda stond de gezamenlijke strijd tegen geweld in en rondom voetbalstadions, alsook de gevaren ingevolge het gebruik van pyrotechniek.

Een nieuw élan, een nieuw gebouw! Vanaf 13 december 2021 verhuizen we naar ons nieuw adres op de Handelsstraat 96 Brussel 1040.

De strijd tegen intrafamiliaal geweld is een topprioriteit, die een bijzondere aandacht verdient van alle betrokken partners. Daarom wil minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden de lokale besturen motiveren om projecten uit te werken ter preventie van intrafamiliaal geweld. Half november wordt een oproep gelanceerd, waarna €1,5 miljoen zal worden verdeeld tussen vijftien gekozen projecten.

Body

Binnen de geïntegreerde politie in België wordt steeds meer gebruik gemaakt van de body-worn camera of bodycam, een kleine draagbare video- en audiorecorder die op het lichaam wordt gedragen. De implementering van nieuwe technologieën binnen de veiligheidszorg zorgen vaak voor nieuwe uitdagingen en opportuniteiten waarmee het beleid rekening moet houden. Het is om deze reden dat een studie werd uitgevoerd, in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie en Veiligheid, waarin de verschillende mogelijkheden en uitdagingen van het gebruik van bodycams worden onderzocht.

gem

Een uitgebreider gebruik van het Corona Safe Ticket werd vanaf vrijdag 15 oktober 2021 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vanaf 1 november 2021 in Wallonië en Vlaanderen ingevoerd. Veel gemeenten en steden zijn daarom op zoek naar manieren om in de praktische uitwerking van deze verplichting te voorzien. Verschillende vragen werden gesteld betreffende het wel of niet mogen inschakelen van gemeenschapswachten(-vaststellers) om deze taak op zich te nemen.

foto

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zat samen met verschillende clubs uit 1A, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League. Op de agenda stond de gezamenlijke strijd tegen geweld in en rondom voetbalstadions, alsook de gevaren ingevolge het gebruik van pyrotechniek. Alle betrokkenen verenigen hun krachten om het voetbal in de meest veilige en aangename omstandigheden te laten verlopen.

 

Bron foto: Stad Genk (Indien bovenstaande foto zou gebruikt worden, zeker deze bron vermelden).

Nu de dagen korter worden en de temperaturen dalen, breekt het inbraakseizoen aan. Door de coronacrisis zagen we overal in België het aantal woninginbraken dalen. Nu dat de coronamaatregelen zijn verlicht, zien we de inbraakpogingen opnieuw stijgen en is het noodzakelijk om terug alerter te zijn voor woninginbraken. Op die manier kunnen inbrekers geen misbruik maken van onze herwonnen vrijheid.

Poster

Seksuele uitbuiting is een ramp voor veel slachtoffers. De vormen van deze misdaad zijn in de loop van de tijd geëvolueerd. Terwijl we enkele jaren geleden het vooral hadden over mensenhandel voor seksuele doeleinden uit Oosterse landen, is het duidelijk dat de huidige context veel complexer is.

Check

Het begeleidingstraject Start2(Fl)ik kadert in het diversiteitsbeleid van Politiezone Gent en heeft als doelstelling om het personeel van de politiezone meer divers te maken. Start2(Fl)ik werd opgestart begin 2017 en is in eerste instantie bedoeld voor kandidaten die nood hebben aan specifieke ondersteuning, zoals mensen waarvan het Nederlands niet de moedertaal is of die geen hoger onderwijs hebben gevolgd.

lijst

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 400.000 personen werden op toevalligerwijze geselecteerd en zullen een vragenlijst ontvangen. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.