Project Maya

Alle slachtoffers verdienen een kwaliteitsvol onthaal en zorgzame dienstverlening die aangepast zijn aan hun noden en specifieke situatie. Een onthaal en dienstverlening die hun veiligheid, maar ook luisteren, respect, empathie en menselijkheid centraal stellen. Dit geldt des te meer voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld.

Dankzij het project Maya krijgt de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene de kans en de middelen om door een combinatie van verschillende acties zeer waardevolle verbeteringen aan te brengen.
 
Ten eerste wil het project Maya, in lijn met de filosofie van een Family Justice Center, starten met het bundelen van de krachten van de verschillende actoren en dit op een holistische, duurzame en multisectoriële manier ,via verschillende ontmoetings- en dialoogmomenten. Meer nog, de drempel zal nog verder verlaagd worden door ook een mobiele politiedienst aan te bieden die zelf naar het slachtoffer toekomt. Ook zal er worden ingezet op een betere samenwerking om de noodopvang voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld te vergemakkelijken.
 
Ten tweede investeert de zone in opleidingen voor haar politiemedewerkers. Een eerste opleiding zal gaan over intrafamiliaal geweld in het algemeen, met inbegrip van een onderdeel over de kwalitatieve zorg voor slachtoffers van dergelijke misdrijven. Een andere opleiding richt zicht tot de adequate aanpak van en omgang met daders van intrafamiliaal geweld, met ook oog voor hun psychosociale situatie en gepersonaliseerde begeleiding.
 
Ten derde worden de verhoor- en onthaallokalen voor slachtoffers en familieleden geoptimaliseerd. Daarenboven zullen slachtoffers en familieleden tijdens het verhoor beroep kunnen doen op een (f)luisterhond die emotionele steun en hulp biedt. 
 
Tot slot zullen slachtoffers die een hoog risico lopen om opnieuw slachtoffer te worden ervoor kunnen kiezen om gebruik te maken van een waarschuwingssysteem met geolokalisatie (stalkingalarm) zodat zij indien nodig snel door de politie kunnen worden opgevangen.
 

Contact

Team Intrafamiliaal geweld

Stuur een mail

Wenst u meer informatie omtrent een bepaald preventieproject? Vul onderstaand formulier in.

* Verplicht in te vullen

Gegevens

Contactdetails:

Team Intrafamiliaal geweld

Plaats: Stad Brussel - Elsene
Datum:
01.10.2022

Ook interessant voor u:

01 oktober 2022
Gent - Evergem - Assenede - Nazareth - De Pinte - Gavere - Sint-Martens-Latem - Laarne - Wetteren - Aalter - Maldegem - Eeklo - Kaprijke - Sint-Laureins - Zulte
Het ISP wordt getrokken door Stad Gent en telt daarnaast nog 15 steden/gemeenten die intekenden op het ISP-Impuls project: Aalter, Assenede, De Pinte, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Laarne, Maldegem, Nazareth, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Wetteren, Zelzate en Zulte.
01 oktober 2022
Verviers - Dison
Om de strijd tegen intrafamiliaal geweld op hun grondgebied op te voeren, hebben de stad Verviers, via haar gemeentelijke vrouwenadviesraad, de gemeente Dison en de politiezone Vesdre een project ontwikkeld.
01 oktober 2022
Sint-Gillis - Vorst - Anderlecht
De gemeenten Sint-Gillis, Vorst en Anderlecht hebben beslist om samen met de politiezone Midi het project "RéZone Midi#VIF" ter bestrijding van intrafamilaal en echtelijk geweld op te richten.