Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
4 resultaten

Retributies en heffingen

Wanneer is mijn onderneming retributie verschuldigd ?

De retributie is verschuldigd voor elk geheel of gedeelte van een kalenderjaar waarin de onderneming, de dienst of de opleidingsinstelling over een vergunning of erkenning beschikt om activiteiten uit te oefenen (art. 11 van het KB Retributies).

De overnemer van een andere vergunde onderneming of van een opleidingsinstelling, is retributieplichtig voor de door de overgenomen onderneming of dienst nog verschuldigde retributies!

Kan ik een uitstel krijgen van mijn te betalen retributie? Of kan ik een afbetalingsplan aanvragen?

Neen. Een retributie is een vastgesteld recht en hiervoor kan er geen uitstel of een afbetalingsplan worden voorzien.

Ik vraag de intrekking van mijn vergunning in januari 20XX. Ben ik dan nog de retributie voor het jaar 20XX verschuldigd?

Ja. In dat geval is men nog de heffing verschuldigd voor 20XX. Artikel 11 van het koninklijk besluit van 17 oktober 2019 tot vaststelling van de retributies en administratieve kosten bedoeld in artikel 52 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid bepaalt dat deze heffing is verschuldigd per kalenderjaar.

Wat is een retributie?

Een retributie is een vergoeding die door de overheid opgelegd wordt voor een verleende dienst.

Elke onderneming, dienst of instelling binnen de sector van de private en bijzondere veiligheid dient jaarlijks een retributie te betalen voor de activiteiten waarvoor een vergunning of erkenning vereist is. Deze retributie heeft als doel om de administratie, de controle en het toezicht voor de toepassing van de regelgeving te dekken. Het tarief, de termijn en de wijze van betaling van deze retributies wordt bepaald in het ‘Koninklijk Besluit van 17 oktober 2019 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 52 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid'.