Versterkte Voetbalwet in de strijd tegen hooliganisme

De Ministerraad keurt het voorstel voor een vernieuwde en verstrengde Voetbalwet goed. Hiermee vervult de overheid haar engagement dat ze in het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’ heeft opgenomen om geweld zwaarder te bestraffen in en rond voetbalstadions.

Met het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’ worden de krachten van de FOD Binnenlandse Zaken, de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de politie en de profclubs gebundeld om voetbalwedstrijden in veilige en prettige omstandigheden te laten verlopen. De verstrenging van de Voetbalwet die vandaag door de Ministerraad is goedgekeurd, is een belangrijk onderdeel van dat plan.

De drie krachtlijnen van de verstrengde Voetbalwet zijn:

1. Responsabilisering van de organisatoren

De clubs hebben een belangrijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de stadions. Het is dan ook belangrijk dat alle regels door alle clubs op een harmonieuze manier worden toegepast. De voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken zal daarom strenger toezien op het correct naleven van de regelgeving door de clubs.

Om de clubs verder te responsabiliseren, wordt hun aandeel in de veiligheidsketen met de verstrengde Voetbalwet verduidelijkt en vergroot. Clubs zullen nadrukkelijk worden aangesproken als er tekortkomingen aan hun camerasystemen worden vastgesteld, ze de regelgeving in verband met ticketverkoop niet naleven of ze onvoldoende voorzorgsmaatregelen nemen om pyrotechnisch materiaal en voorwerpen die erop gericht zijn om zich aan zijn identificatie te onttrekken, zoals bivakmutsen, uit hun stadions te weren.

2. Strengere sancties en een betere bescherming van het veiligheidspersoneel

Ondanks de inspanningen van velen om de voetbalbeleving veiliger te laten verlopen, blijkt de aanpak niet te volstaan. Daarom worden in de vernieuwde Voetbalwet de straffen verzwaard voor bepaalde inbreuken zoals fysiek geweld, racisme of xenofobie en het gebruik van pyrotechnisch materiaal. Het stadionverbod per inbreuk kan oplopen tot maximaal tien jaar, in plaats van vijf jaar zoals dat nu het geval is. 

Feiten gepleegd tegen stewards, veiligheidsverantwoordelijken, bewakingsagenten, leden van de hulpdiensten of leden van de politiediensten worden in de vernieuwde wet ook strenger bestraft. Zo worden deze mensen – die zich inzetten voor de veiligheid van velen – beter beschermd.

3. Bijkomende bevoegdheid voor het veiligheidspersoneel in het kader van de toegangscontrole

We moeten erover waken dat personen met een lopend stadionverbod uit de stadions worden geweerd. Daarom zijn clubs vandaag al verplicht om tickets en abonnementen op naam af te geven. Dankzij de vernieuwde Voetbalwet zullen naast politiemensen ook de stewards en private bewakingsagenten de identiteit van de supporters kunnen controleren, en vergelijken met de naam op het ticket of het abonnement. Vooral bij risicowedstrijden zullen er op die manier meer supporters worden gecontroleerd.

Het voorontwerp zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State, waarna het wetgevend proces in het Parlement wordt verdergezet.

Ook interessant voor u:

01 februari 2023
De AD Veiligheid & Preventie kreeg vorige week het bezoek van een delegatie van medewerkers van de Marokkaanse veiligheidsdiensten. De insteek van hun bezoek was de strijd tegen geweld op meisjes en vrouwen. Ze werden uitgebreid te woord gestaan door, onder andere, onze experten inzake stedelijk, seksueel en intrafamiliaal geweld. Ook in het zopas verschenen BeSafe magazine staan enkele van deze experten in het spotlicht: Béatrice Decant en Tessa Schenk geven er meer duiding bij het impulsproject Intrafamiliaal geweld.
26 januari 2023
De AD Veiligheid & Preventie kreeg op 25 januari het bezoek van een delegatie van medewerkers van de Marokkaanse veiligheidsdiensten.
18 januari 2023
Gisteren werden de statistieken van het team Voetbal van de ADVP onder grote persbelangstelling naar buiten gebracht. In ons BeSafe magazine #59 neemt experte Bianca Boeckx het woord over hoe de ADVP bijdraagt tot voetbalveiligheid en welke rol onze organisatie speelt binnen het actieplan 'Samen voor een Veilig Voetbal'.