Resultaat projectoproep voor steden en gemeenten inzake de strijd tegen intrafamiliaal geweld

De FOD Binnenlandse Zaken wil steden en gemeenten ondersteunen in hun strijd tegen intrafamiliaal geweld. Stads- en gemeentebesturen die voor deze steun in aanmerking willen komen, hadden de tijd tot 28 februari om projectvoorstellen in te dienen.

De ADVP mocht in totaal 32 dossiers ontvangen: 16 uit Vlaanderen, 13 uit Wallonië, 3 uit Brussel. In een volgende stap zullen de ingediende dossiers op hun ontvankelijkheid gecontroleerd worden. De ontvankelijke dossiers zullen vervolgens voorgelegd worden aan een externe stuurgroep, die ze inhoudelijk zal bekijken. Uit alle ingediende projecten die ontvankelijk worden verklaard, zullen de vijftien projecten die het best scoren op de inhoudelijke criteria geselecteerd worden.

De projecten zullen geselecteerd worden via de volgende verdeelsleutel: acht projecten uit Vlaanderen, vijf uit Wallonië en twee uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Deze verdeelsleutel werd bepaald door de berekening van het gewestelijke aandeel in het aantal huishoudens ten opzichte van het nationale totaal.

In mei 2022 verwacht de ADVP een zicht te hebben op welke dossiers worden geselecteerd.

Hier kan je meer informatie vinden over de procedure.

Ook interessant voor u:

25 november 2022
Vrouwen zijn vandaag ook nog steeds vaak het slachtoffer van verschillende soorten van geweld. Ook wanneer het gaat over intrafamiliaal geweld zijn de slachtoffers in het merendeel van de gevallen vrouwen. De FOD Binnenlandse Zaken investeert €1,5 miljoen in vijftien lokale innovatieve projecten die de strijd aangaan met intrafamiliaal geweld. Op 25 oktober zijn deze projecten officieel van start gegaan.
27 oktober 2022
De AD Veiligheid & Preventie biedt lokale overheden een toolkit voor online veiligheid.
20 oktober 2022
Naar aanleiding van de nieuwe [email protected] zetten vele lokale overheden de komende tijd extra in op diefstalpreventie. Opmerkelijk dit jaar daarbij is de toegenomen aandacht voor digitale veiligheid.