Resultaat projectoproep voor steden en gemeenten inzake de strijd tegen intrafamiliaal geweld

De FOD Binnenlandse Zaken wil steden en gemeenten ondersteunen in hun strijd tegen intrafamiliaal geweld. Stads- en gemeentebesturen die voor deze steun in aanmerking willen komen, hadden de tijd tot 28 februari om projectvoorstellen in te dienen.

De ADVP mocht in totaal 32 dossiers ontvangen: 16 uit Vlaanderen, 13 uit Wallonië, 3 uit Brussel. In een volgende stap zullen de ingediende dossiers op hun ontvankelijkheid gecontroleerd worden. De ontvankelijke dossiers zullen vervolgens voorgelegd worden aan een externe stuurgroep, die ze inhoudelijk zal bekijken. Uit alle ingediende projecten die ontvankelijk worden verklaard, zullen de vijftien projecten die het best scoren op de inhoudelijke criteria geselecteerd worden.

De projecten zullen geselecteerd worden via de volgende verdeelsleutel: acht projecten uit Vlaanderen, vijf uit Wallonië en twee uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Deze verdeelsleutel werd bepaald door de berekening van het gewestelijke aandeel in het aantal huishoudens ten opzichte van het nationale totaal.

In mei 2022 verwacht de ADVP een zicht te hebben op welke dossiers worden geselecteerd.

Hier kan je meer informatie vinden over de procedure.

Ook interessant voor u:

28 juli 2022
In de strijd tegen intrafamiliaal geweld investeert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden €1,5 miljoen in vijftien lokale innovatieve projecten. Met deze investering moedigt ze de lokale overheden aan om proefprojecten te ontwikkelen.
17 juni 2022
Op vraag van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie lanceerde de UGent het eerste grootschalige onderzoek naar Buurtinformatienetwerken (BIN) in België. Deze studie resulteerde in een zeer uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van buurten met en buurten zonder BIN.
31 maart 2022
Nu de lente in het land is, dromen velen van ons al van de zomer en de reizen die we in de vakantie zullen maken. Zoals elk jaar zullen veel Belgen er deze zomer ook met de caravan of mobilhome op uit trekken.