Réseau Intersection gaat in debat over wederzijds respect

des membres du réseau intersection durant la conférence à Enghien le 18 mai 2022
Op woensdag 18 mei 2022 stond in Edingen wederzijds respect centraal tijdens een seminarie georganiseerd door Reseau Intersection. "Wederzijds respect, een kritische succesfactor in de relatie tussen de bevolking en de politie", was het thema van deze studiedag. De hele dag wisselden politiemensen van gedachten over het thema ‘respect’ in hun interacties met burgers bij het uitoefenen van hun job.

De AD Veiligheid en Preventie nam met haar campagne rond Wederzijds Respect eveneens deel aan het seminarie. Projectleider Visara Selimi presenteerde onze campagne aan de deelnemers en benadrukte de doelstellingen. Zij herinnerde aan de krachtige woorden van minister Annelies Verlinden: "Om het vertrouwen tussen veiligheidsprofessionals en burgers te versterken, is een positieve (in)directe dialoog nodig. De uiteindelijke boodschap is: wie elkaar (beter) kent, respecteert elkaar meer. In dit verband zou ik ook de aandacht willen vestigen op burgerparticipatie-initiatieven.”

Het seminarie werd afgesloten met de uitreiking van verschillende prijzen aan projecten die door politiezones zijn ontwikkeld om het vertrouwen tussen de politie en de burgers te bevorderen. De trofee voor originaliteit werd toegekend aan de politiezone Sylle et Dendre voor haar project "Hortense Padup", een bewustmakingscampagne tegen diefstal door list.  De Quebec Trofee ging naar de Politiezone Gent voor haar project "CopsConbact", een project dat jongeren en de politie samenbrengt via bokswedstrijden. Tot slot heeft de Politiezone Brussel-Noord de Trofee van de Jury en de Publiekstrofee gewonnen voor haar project "TeamSchool". Het doel van dit project is de bevoorrechte en rechtstreekse contacten tussen de politiezone en de 163 scholen (kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs) en 93 kinderdagverblijven die op het grondgebied van deze politiezone aanwezig zijn, uit te breiden.

Het Reseau Intersection werd in 2017 in België opgericht om tegemoet te komen aan verschillende behoeften die binnen de geïntegreerde politie zijn vastgesteld. In het bijzonder de versterking van de communicatie en de uitwisseling tussen de verschillende diensten van de geïntegreerde politie in het kader van de gemeenschapsgerichte politiezorg, de bevordering daarvan en de verspreiding van goede praktijken op dit gebied, door en voor de actoren op het terrein. Het Belgische Réseau Intersection is ontstaan op basis van het model dat  in 1993 in Quebec werd opgericht. Beide organisaties hebben als doel een politiemodel te ontwikkelen, te concretiseren en te bevorderen dat gebaseerd is op de componenten van de "community policing"-aanpak (of "wijkpolitie" in Québec) door de betrokken actoren te mobiliseren.

 

Ook interessant voor u:

12 september 2022
We vieren de eerste verjaardag van Wederzijds Respect met een filmpje waarin we de waarden van de campagne willen belichten en we de ambassadeurs van de verschillende veiligheidsberoepen aan het grote publiek willen voorstellen.
30 mei 2022
Een bewakingsagent die een bezoeker van een bedrijf om zijn identiteitskaart vraagt. Een voetbalsteward die een supporter wil fouilleren. ...
24 mei 2022
Mag een voetbalsteward de identiteitskaart van supporters vragen? Wanneer moet je als burger betalen voor een tussenkomst van de brandweer? Kunnen gemeenschapswachten gebruik maken van een wapenstok of pepperspray als ze met agressieve burgers worden geconfronteerd? Veel mensen zijn niet of onvoldoende op de hoogte van de taken en bevoegdheden van de veiligheidsberoepen (politie, brandweer, voetbalstewards, bewakingsagenten…). Ook kennen ze vaak hun eigen rechten en plichten tijdens interacties met deze veiligheidsprofessionals niet. Tijdens een conferentie op 25 mei zullen veiligheidsprofessionals en burgers ervaringen uitwisselen en met elkaar in debat gaan over wat er kan en wat er mag tijdens interventies. Want wederzijds respect kan pas groeien als we elkaar leren kennen.