Cyberinspiratie voor lokale overheden

Différentes serrures qui s'emboîtent
De AD Veiligheid & Preventie biedt lokale overheden een toolkit voor online veiligheid.

De Europese cybersecuritymaand bestaat 10 jaar. Om dit te vieren, stelt BeSafe een inspiratiedocument voor zodat alle lokale overheden ook op hun niveau zich nog meer kunnen inzetten rond cyberveiligheid voor hun inwoners.

Deze cyberinspiratiebox is gemaakt op vraag van de kleinere lokale politiezones en gemeenten, die in België met de nieuwe cyberuitdagingen worden geconfronteerd. Zij hebben vaak een beperkte kennis van deze nieuwe fenomenen en zoeken naar manieren om hiermee om te kunnen gaan. In het bijzonder wordt ingegaan op verschillende actuele vormen van online oplichting en enkele basispreventietips gegeven. Daarnaast bevat dit document enkele inspirerende lokale praktijken, waarmee iedere lokale overheid aan de slag kan gaan.

Op deze manier wil BeSafe alle lokale overheden overtuigen om hun inwoners verder te sensibiliseren rond online oplichting. Het document bevat geen nieuwe informatie, maar is een verzameling van bestaande informatie. Door dit te bundelen wordt verdere versnippering tegengegaan.

In het bijzonder het Centre for Cybersecurity Belgium (CCB) wordt vaak als bron aangehaald, doordat zij als hét aanspreekpunt in België worden gezien. Met hun website SafeOnWeb maken zij ook hun informatie voor het grote publiek toegankelijk. Zij hebben momenteel een campagne lopen omtrent de beveiliging van smartphones. De centrale boodschap daarbij is “OK is niet altijd OK!”, waarbij burgers wordt aangeraden om apps steeds langs de officiële appstores te downloaden en niet via een link.