#FELICITAG

Op deze pagina lees je meer over de felicitatiecampagne #felicitag. Geef in de geest van de campagne Wederzijds Respect een compliment aan een veiligheidsprofessional!

websitebanner visual felicitatiecampagne

Achtergrond

Op 1 maart 2023 (wereldcomplimentendag) wordt de felicitatiecampagne #felicitag gelanceerd. Om de negatieve beeldvorming op sociale media tegen te gaan, wil de overheid met deze campagne aanmoedigen dat burgers veiligheidsprofessionals op Facebook, LinkedIn en Instagram feliciteren, maar ook dat veiligheidsprofessionals de andere veiligheidsberoepen complimenteren. De bedoeling is dat eens je een compliment krijgt, je dat op jouw beurt weer doorgeeft. Zo wordt een virtuele ketting van complimenten gecreëerd.

Daarnaast wordt op deze webpagina een virtueel felicitatieplatform geopend, waarop positieve verhalen en getuigenissen over veiligheidsprofessionals kunnen worden gedeeld. Door in te zetten op deze positieve actie wil de overheid het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen versterken en een sfeer van wederzijds respect bevorderen! 

Doe mee aan deze positieve actie en deel je compliment via onderstaand formulier!

Felicitaties

veiligheidsberoepen

"Ik wil graag alle veiligheidsberoepen feliciteren. Uiteindelijk wil iedereen werken of ergens komen waar het veilig is, dus knap dat onze veiligheidsprofessionals hun schouders hier elke dag hun werk van maken."

Ellen Van Trier (Gemeenschapswacht-vaststeller)

"Ik wil graag een compliment geven aan Diete Glas. Zij is ten allen tijde beschikbaar om vanuit Dienst Preventie voor veiligheid (stad Gent) de brug te zijn tussen onze diensten en diensten/sleutelfiguren die in het jeugdwerk een eerder preventieve rol hebben. Dankzij haar slagen we erin bij elke concrete situatie van overlast direct op verschillende sporen te werken."

Stefaan De Clercq (Jeugdcoördinator Politiezone Gent)

"Ik wil graag alle interventiemedewerkers van de politie bedanken omdat ze dag in dag uit steeds paraat staan om de burgers te helpen. Ze doen dit vaak in heel moeilijke omstandigheden waarbij een een oplossing vinden niet altijd voor de hand liggend is."

Ellen De Smet (Recruteringscoördinator Federale Politie)

"Mijn felicitaties aan bewakingsagent Eric N'Kulu! Hij is niet alleen altijd zeer vriendelijk en professioneel, maar werkt ook uitstekend samen met de politiediensten."

Luc Poplimont (Buurtregisseur politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene)

"De medewerkers van de lokale diensten verkeer en milieu Grensleie verdienen een compliment omdat ze ons zo goed zo steunen en helpen in onze job."

Emmerson Dury (Gemeenschapswacht-vaststeller)

"Ik wil graag alle werknemers van brandweerzone Rivierenland bedanken. Dagelijks staan de brandweermensen, ambulanciers, dispatchmedewerkers en administratieve personeelsleden in contact met de burgers om hen te helpen in noodsituaties, en dit vaak in moeilijke omstandigheden. Regelmatig worden ze in hun functie met onbegrip en soms zelfs agressie geconfronteerd. Zelden tot niet ontsporen deze situaties door hun professionele aanpak. Een dikke proficiat hiervoor!"

Eddy Van Havere (Preventieadviseur arbeidsveiligheid)

"Ik geef graag een compliment aan alle ambulanciers. Ondanks hun wil om mensen in nood te helpen en soms zelfs hun leven te redden, worden zij soms geconfronteerd met agressie. Ik wil hun graag feliciteren omwille van hun motivatie, vastberadenheid en moed om iedere dag weer ondanks alles hun werk uit te oefenen en professioneel te blijven! Chapeau!"

Kristy Meeuwissen (Fietsbrigade politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene)

"Graag wil ik al mijn collega's lijncontroleurs bij Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn feliciteren. Hun takenpakket is immers groot en niet voldoende bekend bij het grote publiek. Zo doen ze niet enkel controle op vervoerbewijzen, maar zetten ze zich ook in bij evenementen, geven ze reizigersinfo, enz..."

Geert Motte (Lijncontroleur)

"Mijn complimenten aan de mensen van de verschillende politiediensten! Deze mensen worden immers voor alles ingezet en dit met veel risico voor zichzelf."

Lena Pelgrims (BIN-coördinator)

"Het personeel van Hulpverleningszone Noord-Limburg verdient mijn felicitaties voor alle inspanningen die zowel het ondersteunend personeel, de ambulanciers en brandweermannen op elk moment van de dag, 7 dagen op 7, doen om er voor onze burgers te zijn!"

Jan Jorissen (Officier Brandweer)

"Ik wil graag de mandaathouders en de leden van toezichtsorganen onafhankelijk van de politiediensten, in het bijzonder de AIG, feliciteren. Middels hun kernopdrachten dragen deze toezichtshouders bij tot de optimalisatie van de werking en organisatie van de politie en het opnemen van verantwoordelijkheid. Ze dragen bij tot een legitieme politie die zowel handhaaft als beschermt."

Els Truyens (coördinator directie audit en inspectie bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie)

Ik wil graag alle veiligheidsprofessionals van de stad Charleroi, met wie ik dagelijks samenwerk, feliciteren!

Louis Schmetz (gemeenschapswacht-vaststeller)

Formulier

Dien via dit formulier je felicitaties in!

Contact

Team Wederzijds Respect