Vrijwillige hulpgroep ter preventie van intrafamiliaal geweld

Stad Oostende en Stad Brugge starten binnenkort met een project ter preventie van intrafamiliaal geweld. Dat project zet in op twee pijlers.

Enerzijds richt het project zich op daders van intrafamiliaal geweld. Er zal voor daders die nog niet binnen het justitieel kader vallen door Groep INTRO een aanbod aan groepstrainingen worden georganiseerd. De vrijwillige groepstrainingen gaan door volgens het carrouselmodel: dat betekent dat er een vast inhoudelijk aanbod is met een aantal vaststaande sessies, maar dat de groep een open karakter heeft. Deelnemers kunnen dus op elk moment in- en uitstromen. Zo wordt er kort op de bal gespeeld en worden wachttijden tot een minimum beperkt. Door in een vroeg stadium tussen te komen beogen we nieuw geweld te voorkomen. Drie maanden na afloop van de sessies worden de deelnemers opnieuw gecontacteerd in functie van nazorg.

Anderzijds zet het project ook in op de vroegdetectie van intrafamiliaal geweld door professionelen aan de hand van verschillende deskundigheidsbevorderende initiatieven gericht op intermediairs die in contact komen met betrokkenen bij intrafamiliaal geweld. Op die manier kunnen deze sleutelfiguren binnen gezinnen aan vroegdetectie doen en beschikken zij over de handvaten om het gesprek rond dit complexe en gevoelige thema aan te gaan. Ze hebben meteen ook de troef dat ze een aanbod aan het gesprek kunnen koppelen, namelijk de vrijwillige hulpgroep. De partners binnen de eerstelijnszones (ELZ) in Oostende en Brugge zullen binnen dit luik van het project een essentiële rol spelen.

Contact

Team Intrafamiliaal geweld

Stuur een mail

Wenst u meer informatie omtrent een bepaald preventieproject? Vul onderstaand formulier in.

* Verplicht in te vullen

Gegevens

Contactdetails:

Team Intrafamiliaal geweld

Plaats: Oostende - Brugge
Datum:
01.10.2022

Ook interessant voor u:

01 oktober 2022
Gent - Evergem - Assenede - Nazareth - De Pinte - Gavere - Sint-Martens-Latem - Laarne - Wetteren - Aalter - Maldegem - Eeklo - Kaprijke - Sint-Laureins - Zulte
Het ISP wordt getrokken door Stad Gent en telt daarnaast nog 15 steden/gemeenten die intekenden op het ISP-Impuls project: Aalter, Assenede, De Pinte, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Laarne, Maldegem, Nazareth, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Wetteren, Zelzate en Zulte.
01 oktober 2022
Verviers - Dison
Om de strijd tegen intrafamiliaal geweld op hun grondgebied op te voeren, hebben de stad Verviers, via haar gemeentelijke vrouwenadviesraad, de gemeente Dison en de politiezone Vesdre een project ontwikkeld.
01 oktober 2022
Sint-Gillis - Vorst - Anderlecht
De gemeenten Sint-Gillis, Vorst en Anderlecht hebben beslist om samen met de politiezone Midi het project "RéZone Midi#VIF" ter bestrijding van intrafamilaal en echtelijk geweld op te richten.