Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
242 resultaten

Vergunningen en activiteiten

Wat is het onderscheid tussen evenementenbewaking en uitgaansmilieu m.b.t. de conversietabel en m.b.t. de identificatiekaart?

Voor evenementenbewaking (artikel 3, 7°) en persoonscontrole restcategorie (artikel 3, 13°) → functiecode exe 10 is vereist op de identificatiekaart.
Voor bewaking uitgaansmilieu (artikel 3, 8°) → functiecode exe 07 is vereist op de identificatiekaart.

De conversietabel verwijst niet naar de functiecodes op de identificatiekaarten (= de bewakingsactiviteiten die bewakingsagenten kunnen uitoefenen).

De conversietabel verwijst naar de activiteiten waarvoor een onderneming vergund is: bijv. Is een bewakingsonderneming onder de wet van 10 april 1990 vergund voor de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van bewakingsactiviteiten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid dan mag die bewakingsonderneming met diezelfde vergunning nu onder de wet van 2 oktober 2017 de bewakingsactiviteiten zoals bedoeld in artikel 3 7°, 13° en 8° uitoefenen.

Het onderscheid tussen evenementen (artikel 2, 15°) en uitgaansmilieu (artikel 2, 14°) kan inderdaad voor enige verwarring zorgen.

Voor het uitgaansmilieu is het alvast duidelijk dat alle cafés, bars, kansspelinrichtingen en gewoonlijke dansgelegenheden (bijv. dancings) hier onder vallen. Zij vormen een duidelijk afgebakend geheel.

Het is vooral de grens tussen occasionele dansgelegenheden (= ook uitgaansmilieu) en evenementen die nog ruimte voor interpretatie laat.
Een fuif (= een occasionele dansgelegenheid) valt ook onder het uitgaansmilieu.
Sportwedstrijden, gewone muziekoptredens (maar dan niet in een café, dancing of tijdens een fuif), festivals, beurzen worden daarentegen aanzien als evenementen.

Evenementen Uitgaansmilieu
festivals, gewone muziekoptredens (NIET in een café, dancing of tijdens een fuif) occasionele dansgelegenheden (bijv. fuif, TD)
sportwedstrijden, beurzen cafés, bars, kansspelinrichtingen, gewoonlijke dansgelegenheden (bijv. dancings)

Mag een vereniging bewakingsactiviteiten laten uitvoeren door haar leden tijdens een evenement dat zij zelf organiseert?

Ja, een vereniging mag bepaalde bewakingsactiviteiten laten uitvoeren door haar effectieve leden of door de personen die een effectieve en aanwijsbare band met de vereniging hebben (art. 24, eerste lid van de wet private veiligheid).

Werken in de sector Private Veiligheid

Welke opleidingen moeten er gevolgd worden binnen de sector van de alarmsystemen?

Er zijn drie opleidingsmodules, met name:

 1. leidinggevend:

  1. Het personeel dat aan het hoofd staat van de onderneming als zodanig. Dit personeel is belast met het nemen van beslissingen op het vlak van het dagelijks bestuur en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid, onder meer ten overstaan van de raad van bestuur. Hieronder vallen o.a. directeurs, zaakvoerders, gedelegeerde bestuurders, bestuurders (afhankelijk van de statuten en de rechtsvorm van de onderneming);

  2. Het personeel dat aan het hoofd staat van het uitvoerend personeel dat belast is met de eigenlijke activiteiten. Dit personeel neemt de belangrijkste beslissingen in verband met de veldoperaties of neemt de effectieve leiding op zich van het uitvoerend personeel.
    

 2. conceptie van alarmsystemen: dit is de module voor alle personeelsleden die zich bezighouden met het ontwerp van plannen en het uitzoeken welk alarmsysteem en welke alarmcentrale het meest geschikt zijn voor het te beveiligen pand.
   

 3. installatie en onderhoud van alarmsystemen: dit is de module voor alle personeelsleden die zich bezighouden met het installeren en/of het onderhouden en/of het herstellen van alarmsystemen en –centrales.
   

Deze drie opleidingsmodules moeten rechtsgeldig in de onderneming aanwezig zijn, alvorens de vergunning als onderneming voor alarmsystemen kan verleend worden.

De personen dienen het bewijs te leveren dat zij de basisopleiding(en) in één van de erkende opleidingsinstellingen met vrucht hebben beëindigd (door overmaking van een kopie van het getuigschrift).

Indien de geldigheidsduur van de basisopleiding intussen verlopen is, dient eveneens een bijscholingscertificaat voor de module in kwestie toegoevoegd te worden aan de aanvraag.

Blijven de opleidingen en attesten die ik behaald heb vóór de inwerkingtreding van de wet van 2 oktober 2017 geldig?

Dit hangt af van verschillende factoren. Als je twijfels hebt, stuur je best een mailtje naar [email protected].

Hoe word ik als werknemer in de private veiligheidssector op de hoogte gebracht van de nieuwe regels die op mij van toepassing zijn?

Je werkgever moet ervoor moeten zorgen dat je op de hoogte bent van de nieuwe regels.
De wet verplicht hem dit te doen (art. 45).

De manier waarop dit gebeurt, kan verschillen van werkgever tot werkgever. Een mogelijkheid is dat je werkgever je een bijscholingssessie laat volgen.

Waarom raadpleegt de directie Private Veiligheid mijn gegevens in het rijksregister?

De directie Private Veiligheid kan je gegevens in het rijksregister raadplegen in het kader van ondernemingsaanvragen (vergunningen) of personeelsaanvragen (identificatiekaarten) met betrekking tot de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid of de Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective of één van haar uitvoeringsbesluiten.

Deze gegevens worden enkel geconsulteerd en verwerkt in het kader van aanvragen door de betrokken persoon of zijn/haar werkgever. Het kan gaan om volgende gegevens en opzoekingen:
•    controle van de identiteitsgegevens (Naam, voorna(a)m(en), rijksregisternummer, geboortedatum, nationaliteit)
•    verifiëren van het rijksregisternummer
•    opzoeken van de juiste adresgegevens
•    ophalen van de foto in het rijksregister voor de aanmaak van een identificatiekaart

Wil je weten welke instellingen jouw gegevens in het rijksregister consulteren? 

Surf naar de website van het rijksregister en meld je met je eID aan in "Mijn Dossier". 
Je krijgt meteen een overzicht van de diensten die je rijksregister consulteren.

Is het volgen van een opleiding vereist voor het personeel van ondernemingen voor veiligheidsadvies?

Er is momenteel nog geen opleiding voorzien voor het personeel van de ondernemingen voor veiligheidsadvies.

Ik heb een vergunning als privédetective. Kan ik gaan werken voor een bewakingsonderneming?

Detectives kunnen werken voor een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst.
Voorwaarde is wel dat zij die detectiveactiviteiten uitsluitend mogen uitoefenen ten behoeve van deze bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.
Meer concreet betekent dit het uitvoeren van deze activiteiten in loonverband.

De activiteiten van detective zijn wel niet combineerbaar met deze van bewakingsagent (art. 53, 3° en 62, 6e lid van de wet private veiligheid).