Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
216 resultaten

Werken in de sector Private Veiligheid

Wat is een pre-screening?

Een pre-screening is een procedure waarbij ondernemingen aan de administratie vragen of zij een veiligheidsonderzoek in overweging neemt omtrent een persoon die ze beogen aan te werven.

De administratie antwoordt of zij al dan niet een veiligheidsonderzoek in overweging neemt.

Het staat de onderneming verder vrij de betrokkene al dan niet aan te werven met als risico dat, indien uit verder veiligheidsonderzoek uiteindelijk zou blijken dat betrokkene niet aan de veiligheidsvoorwaarden voldoet, hij ook zijn identificatiekaart niet zal bekomen.

Ik heb een blanco uittreksel uit het strafregister bij mijn aanvraag gevoegd. Hoe kan er dan nog een probleem met het uittreksel strafregister zijn?

De gemeente die het getuigschrift heeft afgeleverd, heeft een beperktere toegang tot het strafregister dan de politiedetachementen die op onze administratie werken.

Het is dus mogelijk dat het getuigschrift niet langer blanco is.

Waarom is er voor mij een veiligheidsonderzoek lopende?

Het kan dat je bekend bent bij de politie als dader, slachtoffer of getuige in een dossier. In dit geval contacteren onze diensten de verschillende parketten waar je bekend staat om te controleren of je aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoet.

Wie mag in de private veiligheidssector werken ?

Wie in deze sector wil werken, voert taken uit die een invloed kunnen hebben op de rechten en vrijheden van burgers. Bovendien bestaat de kans dat je in het kader van je werk op plaatsen komt waar specifieke veiligheidsnormen gelden.
Dit alles zorgt ervoor dat de toegang tot de verschillende functies streng geregeld is.

Er zal onderzocht worden of de betrokkene betrouwbaar is én voor het merendeel van de functies zal ook een specifieke opleiding gevolgd moeten worden.

De specifieke voorwaarden zijn in de wet opgesomd (art. 61 tot 75)
De betrokkene zal de in de wet bepaalde activiteiten pas kunnen uitvoeren als vastgesteld is dat hij aan alle voorwaarden voldoet.

Hoe lang duurt het vooraleer mijn veiligheidsonderzoek is afgerond ?

Het is moeilijk om de looptijd van een veiligheidsonderzoek in te schatten. De termijn hangt af van de ernst en de voortgang van elk dossier.

Die termijn is relatief kort indien je zelf slachtoffer of getuige bent in een zaak of als er reeds een beslissing is genomen omtrent jouw zaak. In ieder geval wordt, zodra onze diensten de nodige informatie van het parket hebben ontvangen, een verslag opgesteld zodat jouw dossier in de veiligheidscommissie bestudeerd kan worden. Dit alles samen kan enkele maanden duren.

Kan ik toegang krijgen tot mijn dossier? Kan ik als advocaat toegang krijgen tot het dossier van mijn cliënt?

Je kan inzage krijgen in jouw dossier.

Daarvoor moet je een e-mail sturen naar het volgende adres: [email protected] met vermelding van jouw volledige naam, voornaam, geboortedatum en jouw rijksregisternummer (RRN).