Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
1 resultaten

Toegangscontrole

Moet de burgemeester zijn toelating geven opdat bewakingsagenten een oppervlakkige betasting van de kledij mogen uitvoeren aan de toegang?

Er is geen voorafgaandelijke toestemming van de burgmeester meer vereist voor de toegangscontrole. Deze toegangscontrole kan bovendien voortaan op systematische wijze worden uitgevoerd.

De voorwaarden opgenomen in de artikelen 102 tot 106 van de wet private veiligheid vermelden de vroegere verplichting betreffende de persoonscontrole (bewakingsactiviteiten bedoeld in artikel 3, 7° (evenementen), 8° (uitgaansmilieu) en 13°) bijgevolg niet meer.