Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
3 resultaten

Sancties

Naar aanleiding van een controle werden inbreuken vastgesteld. Welke sancties kunnen hieraan verbonden worden?

Mogelijke sancties naar aanleiding van een inbeuk op de wet private veiligheid zijn:

  • Een waarschuwing;

  • Een minnelijke schikking (bedraagt 30% van het bedrag van de administratieve geldboete zonder evenwel lager te zijn dan 100 euro);

  • Een administratieve geldboete (100 euro tot 25.000 euro met dien verstande dat het bedrag van de administratieve geldboete wordt vastgesteld volgens de boetevorken die gelden voor de vastgestelde inbreuken).

Welk bedrag kan ik voorstellen als minnelijke schikking?

30% van het boetebedrag, zonder lager te zijn dan 100 euro.

Welke termijn kan ik voorstellen voor de minnelijke schikking?

De betaling moet worden uitgevoerd binnen de termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van het voorstel tot minnelijke schikking.