Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
29 resultaten

Werken in de sector Private Veiligheid

Wanneer moet een onderneming de identificatiekaarten van haar personeel terugsturen?

Behalve wanneer je jouw activiteiten bij een onderneming definitief hebt beëindigd, moet de onderneming ook in onderstaande gevallen de kaart binnen de 14 dagen terugsturen naar de administratie.
Dit is het geval nadat:

 • de geldigheidsdatum overschreden is;

 • de foto van de houder van de kaart niet meer gelijkend is;

 • de kaart beschadigd is;

 • jouw naam of voornaam verandert;

 • je niet langer voldoet aan alle voorwaarden;

 • jouw kaart, waarvoor een duplicaat werd afgeleverd, werd teruggevonden;

 • jouw kaart werd vervangen door een kaart waarop de functiecode werd aangepast.
   

De kaart die door de onderneming aan de administratie werd terugbezorgd, wordt onmiddellijk vernietigd.

Waarom is mijn kaartaanvraag geweigerd?

Elke weigering wordt door onze diensten per aangetekend schrijven gecommuniceerd naar de betrokken werknemer. Heb je een aangetekend schrijven ontvangen van onze diensten waarin staat dat jouw kaartaanvraag geweigerd is?

 • Indien JA, dan kan je in het schrijven de reden van de weigering terugvinden. In de brief staat ook welke acties je eventueel kan ondernemen om jouw aanvraag te verdedigen.
 • Indien NEEN, dan beschikt onze dienst niet over een kaartaanvraag en neem je best contact met je werkgever.

Waarom staat een bepaalde functiecode niet op mijn identificatiekaart, ook al heb ik de opleiding gevolgd en ben ik hiervoor geslaagd?

Het is mogelijk dat de onderneming waarvoor een identificatiekaart werd aangevraagd niet vergund is voor deze functiecode of dat je werkgever niet wenst dat deze code aan de kaart wordt toegevoegd.

De onderneming bepaalt bij de kaartaanvraag welke functiecodes aan jouw kaart toegevoegd worden overeenkomstig de functie die je binnen de onderneming zal uitoefenen.

Ik heb een specifieke opleiding met succes afgerond en wil graag dat de functiecode op mijn identificatiekaart staat. Hoe doe ik dit?

Je moet een kopie van je opleidingsbewijs aan je werkgever bezorgen. Die zal beslissen of hij deze code op de identificatiekaart wil omdat de kaart op jouw naam staat, maar wel eigendom blijft van de onderneming.

De onderneming kan een aanvraag indienen om deze functiecode toe te voegen. Onze diensten gaan vervolgens na of het bedrijf vergund is voor deze activiteiten, zodat wij eventueel de functiecode kunnen toevoegen die overeenkomt met de door jou gevolgde opleiding.

Ik ben mijn identificatiekaart kwijt. Hoe kan ik een duplicaat krijgen?

 • Eerst moet je naar de politie gaan om een aangifte te doen van verlies of diefstal, bij voorkeur met vermelding van je kaartnummer, de geldigheidsdatum van jouw kaart en de naam van de onderneming waartoe de kaart behoort.
 • Je moet dan een kopie van het proces-verbaal van verlies/diefstal aan jouw werkgever bezorgen, zodat je werkgever de aanvraag voor een duplicaatkaart voor jou kan doen.
 • Naast het proces-verbaal wordt ook een correct ingevuld aanvraagformulier gevraagd.
   

Zonder kopie van het proces-verbaal van verlies/diefstal moet jouw werkgever de procedure volgen voor de aanvraag van een nieuwe identificatiekaart.

Wanneer en hoe moet mijn identificatiekaart vernieuwd worden?

De identificatiekaart is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum waarop ze wordt aangemaakt. Ze kan telkens voor een termijn van vijf jaar vernieuwd worden.
De aanvraag voor een vernieuwing moet ten laatste zes maanden voor de vervaldatum van de huidige kaart ingediend worden. De procedure is dezelfde als bij de aanvraag van een nieuwe identificatiekaart.

Wat gebeurt er met mijn identificatiekaart bij een fusie of contractovername van mijn onderneming?

De wet voorziet dat je in het bezit moet zijn van een identificatiekaart van de onderneming waar je tewerkgesteld bent. De overnemende onderneming kan kiezen om

 • een volledig nieuwe kaart aan te vragen, of

 • een kaart aan te vragen waarop enkel de naam van de onderneming wijzigt.

Voor deze laatste procedure is eerst de toestemming van de administratie nodig en deze verloopt zoals bij een duplicaatkaart waarbij enkel een correct ingevuld aanvraagformulier wordt gevraagd.

De afgeleverde kaart behoudt in dit geval dezelfde vervaldatum als de kaart waarover de betrokkene beschikte bij zijn vorige werkgever.

Wat moet ik doen met mijn identificatiekaart als ik mijn activiteiten bij een onderneming beëindig/beëindigd worden?

Je moet binnen de vijf dagen jouw identificatiekaart aan de onderneming overhandigen of deze aangetekend toesturen.

De onderneming moet op haar beurt binnen de vijf dagen naam, voornaam, adres, geboorteplaats en –adres, rijkregisternummer en datum uit dienst overmaken aan de administratie. De kaart moet binnen de 14 dagen teruggestuurd worden naar de administratie.

Als je tijdelijk geen activiteiten meer uitvoert voor de onderneming, bewaar je de identificatiekaart niet zelf, maar doet de onderneming dat.

 

Hoe lang duurt het vooraleer mijn veiligheidsonderzoek is afgerond ?

Het is moeilijk om de looptijd van een veiligheidsonderzoek in te schatten. De termijn hangt af van de ernst en de voortgang van elk dossier.

Die termijn is relatief kort indien je zelf slachtoffer of getuige bent in een zaak of als er reeds een beslissing is genomen omtrent jouw zaak. In ieder geval wordt, zodra onze diensten de nodige informatie van het parket hebben ontvangen, een verslag opgesteld zodat jouw dossier in de veiligheidscommissie bestudeerd kan worden. Dit alles samen kan enkele maanden duren.

Wie mag in de private veiligheidssector werken ?

Wie in deze sector wil werken, voert taken uit die een invloed kunnen hebben op de rechten en vrijheden van burgers. Bovendien bestaat de kans dat je in het kader van je werk op plaatsen komt waar specifieke veiligheidsnormen gelden.
Dit alles zorgt ervoor dat de toegang tot de verschillende functies streng geregeld is.

Er zal onderzocht worden of de betrokkene betrouwbaar is én voor het merendeel van de functies zal ook een specifieke opleiding gevolgd moeten worden.

De specifieke voorwaarden zijn in de wet opgesomd (art. 61 tot 75)
De betrokkene zal de in de wet bepaalde activiteiten pas kunnen uitvoeren als vastgesteld is dat hij aan alle voorwaarden voldoet.