Bewakingsregisters

Een bewakingsregister moet gebruikt worden in de horeca waar bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend, hetzij door bewakingsondernemingen, hetzij door interne bewakingsdiensten.

Inleiding

Een bewakingsregister moet gebruikt worden in alle cafés, bars, kansspelinrichtingen en gewoonlijke dansgelegenheden (bv. discotheken, danscafés) waar bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend, hetzij door bewakingsondernemingen, hetzij door interne bewakingsdiensten. 

Verstrekking bewakingsregister 

Het is aan de beheerder van de plaats waar de activiteit ‘bewaking uitgaansmilieu' plaatsvindt om ervoor te zorgen dat het register aanwezig is. Indien de beheerder niet over een bewakingsregister beschikt, of indien het register volledig is ingevuld en vervangen moet worden, dan dient de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst waarvan bewakingsagenten ter plaatse worden ingezet, de beheerder een nieuw register te verstrekken. 

Het vastbladige, genummerde register kan tegen betaling besteld worden bij de Directie Private Veiligheid. De kostprijs bedraagt € 14,50 per register.

Ingebruikname bewakingsregister

Voor de eerste ingebruikname moet het voorblad volledig worden ingevuld. Dit voorblad bevat de gegevens over de plaats van gebruik, de betrokken bewakingsondernemingi of interne bewakingsdiensti en de accreditatie ervan door de lokale politie. Het register moet dus vóór de eerste ingebruikname ingevuld worden door de lokale politie van de politiezone van de betrokken plaats.

Het is aan de beheerder van de plaats waar het register gebruikt wordt om het bewakingsregister te bewaren. Dit moet tijdens de openingsuren zijn in, naar gelang het geval, het café, de bar, de kansspelinrichting of de dansgelegenheid waar de bewakingsactiviteiten plaatsvinden.
Opgelet: er mag per plaats maar één niet-volledig ingevuld bewakingsregister aanwezig zijn en gebruikt worden.

Gebruik bewakingsregister 

De beheerder dient tijdens de openingsuren van de plaats waar de bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend een niet-volledig ingevuld bewakingsregister ter beschikking stellen van de aanwezige bewakingsagenten. Zij dienen de vereiste gegevens in te vullen. Eenmaal de gegevens in het bewakingsregister zijn ingevuld mogen zij niet meer worden gewist of gewijzigd. De instructies voor het correct invullen van het register staan vermeld op het register zelf.

Afsluiting en vervanging bewakingsregister

Wanneer het bewakingsregister volledig ingevuld is, moet de beheerder van de plaats waar het register gebruikt werd, het na laatste ingebruikname afsluiten. Dit gebeurt door het bewakingsregister voor te leggen aan de lokale politie van het grondgebied waar de dansgelegenheid, de bar, het café of de kansspelinrichting zich bevindt. De vertegenwoordiger van de lokale politie vult het achterblad van het bewakingsregister in, dagtekent deze en brengt er een stempel op aan. Vanaf deze datum kunnen in het bewakingsregister geen nieuwe gegevens meer worden aangebracht.

Afgesloten bewakingsregisters moeten door de beheerder gedurende een periode van twee maanden na de datum van afsluiting worden bewaard. Het afgesloten register moet bewaard worden op de plaats van bewaking en dit gedurende de openingsuren ervan.
Ter vervanging van het afgesloten register moet een nieuw exemplaar in gebruik genomen worden.

Bewakingsregisters kosten € 14,50 per stuk.

Uw bestelling wordt pas verstuurd na ontvangst van betaling (Fonds Private Veiligheid, IBAN BE37 6792 0057 9428, BIC PCHQBEBB met mededeling 'registers + uw KBO nummer')..

Formulier