Zeg nee tegen brandstofdiefstal

Persoon opent brandstofdop van voertuig
Door de hoge brandstofprijzen wordt er een toename vastgesteld van het aantal brandstofdiefstallen. De gestolen brandstof kunnen de daders vervolgens zelf gebruiken of verkopen ze door. U kan zich hiertegen op verschillende manieren beter beschermen.

Stookoliediefstal

Vele burgers verwarmen met stookolie. Daarbij is de tank vaak relatief makkelijk bereikbaar, zodat deze snel kan opgevuld worden. Mensen met minder goede bedoelingen kunnen hier natuurlijk ook misbruik van maken. Om diefstal in uw stookolietank tegen te kunnen gaan, kunt u het beste proactief de volgende tips toepassen:

  •  Gebruik een veiligheidskap met cilinder, deze bemoeilijken de toegang tot de tank.
  •  Een anti-sifonklep kan helpen te voorkomen dat olie wordt weggepompt.
  • Olietanks die vanaf de straat zichtbaar zijn, kunnen eerder het doelwit van stookoliediefstal. Plaats hekken of begroeiing voor de tank. Indien mogelijk, kan de tank het beste in een beveiligde ruimte worden geïnstalleerd of in de grond worden begraven.
  • Als uw tank zichtbaar is vanaf de straat, kan het de moeite waard zijn een verlichtingssysteem met een bewegingsdetector te installeren. Op die manier kunnen buurtbewoners snel verdachte handelingen opmerken en de politie contacteren.

Benzine- en dieseldiefstal

Nu de kostprijs van diesel en benzine hoog is, stijgt ook het aantal gevallen van deze fossiele brandstoffen. Daarbij hevelen de daders de brandstof over of boren een gat in de tank. Vooral vrachtwagens en bestelwagens blijken hierbij een populair doelwit. Deze voertuigen kunnen beter beschermd worden door:

  • Parkeer in gebieden met een hoge mate van sociale controle, goed verlichte gebieden of gebieden met een goede camerabewaking.
  • Waar mogelijk, parkeren in beveiligde en afgesloten bedrijfsparkings.
  • Gebruik een veiligheidsdop om toegang tot de tank te voorkomen.
  • Vermijd tanken de dag voor een weekend. Dit gezien de diefstal dan vaak maar ontdekt zal worden na het weekend, wat het opsporingsonderzoek zal bemoeilijken.

Koop alleen maar brandstof van erkende leveranciers. Bent u het slachtoffer van brandstofdiefstal of ziet u verdachte handelingen? Contacteer dan zo snel mogelijk de politie. Stap daarvoor binnen bij een lokaal politiekantoor of contacteer 112.

Ook interessant voor u:

01 december 2022
Valse energieleveranciers, zogezegde bankmedewerkers en agenten die er in feite geen zijn… Criminelen gebruiken steeds vaker inventieve voorwendsels om zich toegang tot een woning te verschaffen en zo op een listige manier een diefstal te plegen. De FOD Binnenlandse Zaken wil de burger met een informatiecampagne sensibiliseren en tips geven om zich tegen deze vorm van diefstal te beschermen.
25 november 2022
Vrouwen zijn vandaag ook nog steeds vaak het slachtoffer van verschillende soorten van geweld. Ook wanneer het gaat over intrafamiliaal geweld zijn de slachtoffers in het merendeel van de gevallen vrouwen. De FOD Binnenlandse Zaken investeert €1,5 miljoen in vijftien lokale innovatieve projecten die de strijd aangaan met intrafamiliaal geweld. Op 25 oktober zijn deze projecten officieel van start gegaan.
27 oktober 2022
De AD Veiligheid & Preventie biedt lokale overheden een toolkit voor online veiligheid.