Waarschuwing voor diefstal met list bij ouderen thuis

aankloppen op deur
(persbericht in samenwerking met Febelfin en de federale politie) Er worden steeds meer gevallen gemeld waarbij ouderen telefonisch worden gecontacteerd door een zogezegde “medewerker van de fraudedienst van een bank”, “medewerker van Cardstop” of “politie”. Ze overtuigen het slachtoffer dat er fraude werd vastgesteld op zijn/haar rekening en stellen voor om bij het slachtoffer thuis langs te gaan om “de situatie op te lossen”. De criminelen hebben hierbij maar één doel voor ogen: zo veel mogelijk stelen. We willen waarschuwen voor dit type diefstallen en roepen op tot waakzaamheid.

Werkwijze

Alles begint met een telefoontje van iemand die zich voordoet als “medewerker van de fraudedienst van een bank” of van de “politie”. De oplichter meldt dat er fraude werd vastgesteld op de rekening van het slachtoffer, wint het vertrouwen van het slachtoffer en stelt voor om bij de persoon thuis langs te komen.

Kort daarna of zelfs al tijdens het telefoongesprek staat de oplichter bij het slachtoffer aan de voordeur, zo krijgt hij/zij weinig tijd om na te denken over het telefoontje. Om hem/haar zogezegd te beschermen tegen verdere fraude, neemt de oplichter niet alleen de bank- en/of kredietkaart(en) mét pincode van het slachtoffer, maar bijvoorbeeld ook juwelen, cash, computers, enz. mee om die, naar eigen zeggen, veilig te stellen.

Kortom: de oplichter gaat met zo veel mogelijk waardevolle spullen aan de haal. Het gaat hier dus duidelijk om diefstal op grotere schaal, die niet enkel is gericht op de bankkaart of bankgegevens.

De Federale Politie merkt op dat de criminelen doorgaans goed voorbereid zijn en georganiseerd te werk gaan. Ze winnen het vertrouwen van de slachtoffers door over persoonlijke informatie te beschikken, zoals de naam, het telefoonnummer of de geboortedatum van het slachtoffer. Wanneer ze telefonisch contact opnemen, bootsen ze een ‘echt’ oproepnummer van de bank na of gebruiken ze de naam van een persoon die daadwerkelijk bij de bank werkt.

“Bij deze fraudevorm zijn de criminelen niet alleen uit op de bankkaart of bankgegevens, maar proberen ze zo veel mogelijk waardevolle spullen te stelen. We willen waarschuwen voor dit type diefstallen en roepen op tot waakzaamheid.

Karel Baert, CEO Febelfin

Een valse bankmedewerker herkennen

Een echte bankbediende zal je nooit opbellen met de vraag om dringend bij je langs te komen naar aanleiding van een fraudegeval op je rekening. Daarenboven zal hij/zij je ook nooit overhalen om je waardevolle spullen mee te geven want zij komen nooit aan huis om je bankkaart of andere spullen op te halen. Dat is dus altijd fraude!

"Iedereen kan het slachtoffer worden van oplichting. We moeten daarom steeds waakzaam zijn en ook aandacht hebben voor de meest kwetsbaren in onze omgeving. Veiligheid is een bekommernis van ons allemaal. Door te sensibiliseren, elkaar te waarschuwen en de politie te verwittigen bij verdachte handelingen, maken we het de criminelen een pak moeilijker."

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken

Voorkomen is beter dan genezen

Er is eigenlijk maar één gouden tip: wanneer een “bankmedewerker” je opbelt en zegt dat hij/zij moet langskomen om je spullen te beschermen tegen fraude, besef dan dit een oplichter is en ga hier niet in mee. Verbreek meteen het contact en informeer jouw bank en lokale politie, via de officiële telefoonnummers. Aangezien deze oplichters vooral senioren viseren, is het belangrijk om ouderen in je omgeving te waarschuwen om hen zo goed mogelijk te beschermen tegen deze diefstallen.

Toch slachtoffer?

Ben je toch in de val gelokt, dan onderneem je best zo snel mogelijk de volgende stappen:

De politie benadrukt dat het belangrijk is om altijd aangifte te doen, zelfs van een poging, en dit best zo snel mogelijk. Vaak worden er rond dezelfde periode meerdere klachten gemeld. Door deze klachten te bundelen wordt de kans groter dat de politie de daders op het spoor kan komen. Aangifte doen kan ter plaatse in het politiekantoor of online via police-on-web.

logo's febelfin, besafe en politie

Ook interessant voor u:

22 april 2024
Met de groeiende populariteit van digitale sportapps delen mensen hun trainingsroutes met vrienden en zelfs met onbekenden, wat niet zonder risico's is. Dergelijke apps zijn geëvolueerd tot echte sociale netwerken waarin gebruikers gedetailleerde informatie over hun activiteiten delen, wat potentieel gevoelige informatie onthult zoals regelmatige vertrek- en aankomstlocaties, zowel thuis als op het werk.
22 april 2024
Op 22 april 2024 lanceert Besafe de nationale actieweek tegen fietsdiefstal: “Elke schakel telt in de strijd tegen fietsdiefstal”. Deze actieweek is een initiatief van de AD Veiligheid & Preventie (ADVP - Besafe) met als doel elke burger bewust te maken van zijn rol in de strijd tegen fietsdiefstal.
20 april 2024
Nu de lente in het land is, stappen steeds meer mensen op de fiets. Helaas brengt dit ook een verhoogd risico op fietsdiefstal met zich mee. Daarom vindt op initiatief van de AD Veiligheid & Preventie een nationale actieweek tegen fietsdiefstal plaats van 22 tot 28 april 2024.